Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans)

Mimarlık ve Yapılı Çevre (Tezli)

Genel Bilgiler

Kuruluş

Avrasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık ve Yapılı Çevre Anabilim Dalı 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılında ilk öğrencilerini alarak Tezli Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır.

Derecenin seviyesi: Tezli Yüksek Lisans

Eğitim öğretim sistemi hakkında genel bilgiler

Yüksek lisans eğitimi almak isteyen adayların; 1. Kabul edilebilir alanlardan birinde lisans diplomasına sahip olma, 2 - Lisansüstü giriş sınavından (ALES) en az 55 puan almış olma, 3 - Yeterli derecede İngilizce dili bilgisine sahip olma (ÜDS den veya üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yapmış olduğu İngilizce sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almış olma) şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikici bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına  tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın ve yarıyıl içi çalışmanın katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut  olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere tezli yüksek lisans diploması verilir.

 

Programlar arası değişim ve geçiş koşulları

Üniversitedeki bir lisansüstü programından başka bir lisansüstü programına veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programından üniversitedeki lisansüstü programlarına, söz konusu programlarda en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, senatonun belirleyeceği esaslara göre yatay geçiş yoluyla kabul edilir.

Üst derece programlarına geçiş

Tezli yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar yeterli düzeyde İngilizce dili bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programında öğrenim görebilirler.

Fiziksel ve teknik altyapı

Enstitümüzün bulunduğu Yomra kampusu binasında akıllı tahtalarla ve projeksiyon makineleri ile donatılmış sınıflar, çizim sınıfları ve iki adet amfi bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin her an kullanabileceği 35 kişilik bir bilgisayar laboratuarı vardır. Binamızın 5. katında bulunan kütüphane öğrencilerimize ve öğretim üyelerine hizmet vermektedir.

İletişim bilgileri

Adres: Avrasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 61250 Yomra/Trabzon

Telefon         : 0 462 3346444

Belge Geçer: 0 462 3346454

E-Posta: info@avrasya.edu.tr

Web Adresi: http://www.avrasya.edu.tr

Mezun olanların çalışma alanları

Lisansüstü mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri