Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Genel Bilgiler

Kuruluş: Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yöneticiliği, 2013 yılında Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuş olup 2013-2014 eğitim öğretim yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğrenci almıştır. 2013-2014 eğitim öğretim yılında Avrasya Üniversitesi, Pelitli yerleşkesinde ön lisans düzeyinde öğretime başlamıştır. 2014-2015 yılında üniversitemiz Ömer yıldız Yerleşkesinde eğitim-öğretimi devam etmektedir

 

 Kazanılan Derece: Programı başarıyla tamamlayan mezunlar Sağlık Kurumları İşletmecisi unvanını kazanır.

Derecenin Seviyesi: Ön Lisans

Eğitim öğretim sistemi hakkında genel bilgiler

      Günümüzün en önemli konularından biri olan sağlık iyi yöneticiler sayesinde modern çağa ayak uydurabilir. Sağlık Kurumları İşletmeciliği programı bu nokta da önemli bir görev üstlenmektedir. Avrasya Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği programında alanında uzman eğitimli akademik kadro sayesinde siz öğrencilerimize en üst düzey eğitim verilecek ve kendi alanında uzman bireyler yetiştirilecektir.   Sağlık Kurumları İşletmeciliği programının amacı gerek kamu  gerekse özel sektörde sağlık alanında her kademede yöneticilik yapacak saygı değer, halk sağlığına önem veren ve ahlaki değerleri ön planda tutan bireyler yetiştirmektir

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikici bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına  tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın ve yarıyıl içi çalışmanın katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Eğer yarıyıl not ortalaması en az 2 ve üzerinde ise DC aldıkları dersten de başarılı sayılırlar

Programın içerdiği tüm dersleri almış, mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamış, genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan ve zorunlu yaz stajını başarı ile tamamlamış bulunan öğrenciler mezun sayılırlar. 

Programlar arası değişim ve geçiş koşulları

Mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile

Ï İşletme

Ï Sağlık idaresi

Ï Sağlık kurumları işletmeciliği

Ï Sağlık kurumları yöneticiliği

Ï Sağlık yönetimi  lisans programlarına geçiş yapabilirler. 

Fiziksel ve teknik altyapı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulumuzun bulunduğu Yalıncak kampusu binasında akıllı tahtalarla ve projeksiyon makineleri ile donatılmış sınıflar  ve 1 adet amfi bulunmaktadır. Programımızda, 2 Uzman ve 1 Öğretim Görevlisi eğitim-öğretim ve bilimsel etkinlikleri yürütecektir. Öğrenciler üniversitenin sosyal ve kültürel olanaklarından yararlanabilecektir.

Mezun olanların çalışma alanları: Sağlık kurumları işletmecileri Kamu, Üniversite ve Vakıf hastanelerinde, Özel hastanelerde, Rehabilitasyon merkezlerinde, Emekli Sandığı, Bağ-kur, SSK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, Özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler.Sağlık Yönetimi   Ön lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler akademik kariyerlerine devam edebilir veya çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edebilirler.

İletişim bilgileri

Adres: Yalıncak  mahallesi Rize Cad. No: 125/1 Ortahisar/Trabzon-TÜRKİYE

Tel: 0462 335 50 00-01-02

E-Posta: info@avrasya.edu.tr

Web Adresi: http://www.avrasya.edu.tr

 

 

 

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri