Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans)

İş Sağlığı ve Güvenliği

Genel Bilgiler

Kuruluş: Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu İş Sağlığı ve Güvenliği Ön lisans Programı 2014-2015  eğitim öğretim yılında Ömer Yıldız Yerleşkesinde Eğitim- Öğretime  başlamıştır.

 Kazanılan Derece: Programı başarıyla tamamlayan mezunlar İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri unvanını kazanır.

Derecenin Seviyesi: Ön Lisans

Eğitim öğretim sistemi hakkında genel bilgiler

    Program, çalışma alanında üst düzey yönetici ile işçi ve teknisyen arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye, mühendisten daha fazla uygulama becerisine ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda genel bilgilere sahip İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği teknikeri unvanında ara eleman yetiştirmektir. Avrupa Birliği süreci uyum yasaları çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan “İş Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” işyerlerinde iş güvenliğinden sorumlu mühendis ve teknik elemanların istihdamını zorunlu kılmaktadır.

   Bu nedenle, programda endüstri kuruluşlarının zaruri ihtiyacı olan ve işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yetenekte "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği teknikeri" yetiştirmek amaçlanmıştır. Program aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilen, yorumlayan ve mesleki etik kurallara uygun davranan, iş güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm tedbirleri alabilecek yeterlilikte bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikici bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına  tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın ve yarıyıl içi çalışmanın katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Eğer yarıyıl not ortalaması en az 2 ve üzerinde ise DC aldıkları dersten de başarılı sayılırlar

Programın içerdiği tüm dersleri almış, mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamış, genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan ve zorunlu yaz stajını başarı ile tamamlamış bulunan öğrenciler mezun sayılırlar. 

Mezunların İstihdam Profilleri:  Şuan ki düzenlemeye göre, en az 50 kişinin devamlı olarak 6 aydan fazla süren işlerde ve sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanının çalıştırılması yasal zorunluluktur. Bu programdan mezun olacak öğrenciler kamu, özel sektörde yer alan tüm kurum ve kuruluşlarda "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak istihdam edilme imkânı bulacaklardır. Güncel mevzuat hükümlerine göre İş Sağlığı ve Güvenliği teknikerlerinin sertifika eğitimi sonrası Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında başarılı olmaları durumunda "C Sınıfı iş güvenliği uzmanı" unvanını alabilmeleri mümkün olacaktır.  6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU program mezunlarına önemli iş fırsatları vermektedir.Program mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak görev alabilirler. İş Sağlığı ve Güvenliği  Ön lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler akademik kariyerlerine devam edebilir veya çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edebilirler.

 

Programlar arası değişim ve geçiş koşulları

Mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile

Acil yardım ve Afet yönetimi

İşletme

Sağlık Yönetimi

 Sosyal Hizmet     lisans programlarına geçiş yapabilirler. 

Fiziksel ve teknik altyapı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulumuzun bulunduğu Yalıncak kampusu binasında akıllı tahtalarla ve projeksiyon makineleri ile donatılmış sınıflar, ve 1 adet amfi bulunmaktadır. Programımızda 1 Yardımcı Doçent, 2 Uzman ve 1 Öğretim Görevlisi eğitim-öğretim ve bilimsel etkinlikleri yürütecektir. Öğrenciler üniversitenin sosyal ve kültürel olanaklarından yararlanabilecektir.

İletişim bilgileri

Adres: Yalıncak  mahallesi Rize Cad. No: 125/1 Ortahisar/Trabzon-TÜRKİYE

Tel: 0462 335 50 00-01-02

E-Posta: info@avrasya.edu.tr

Web Adresi: http://www.avrasya.edu.tr

 

 

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri