Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans)

Diş Protez Teknolojisi Programı

Genel Bilgiler

Kuruluş

Avrasya Üniversitesi Diş Protezi Teknolojisi Programı,2013 yılında Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur.2013-2014 eğitim-öğretim yılında Üniversitemizin Pelitli Kampüsü’nde eğitim-öğretime başlamıştır.

 

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler,Diş Protezi Teknolojisi alanı ön lisans derecesi (AssociateDegree) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

Derecenin Seviyesi :Ön Lisans

 

Çalışma Şekli           :Tam Zamanlı

 

Kabul ve Kayıt Şartları

Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

 

Öncel Eğitim Tanımlaması

Yüksekokulumuz programlarının müfredatlarında yer alan Temel Bilgi Teknolojileri,İngilizce ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi dersler için,her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir.Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da farklı yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir.Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

 

Dereceye Yönelik Kurallar

Diş Protezi Teknolojisi Programında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar şunlardır:

a)Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak

b)4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak

c)30 günlük zorunlu staj dönemini tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçer not almak

 

Program Profili

Diş Protezi Teknolojisi Programı diş sağlığı,diş korunması ve bakımı ve dişin yapısı gibi teorik derslerin yanı sıra öğrencilere,sınıf ve laboratuvar ortamlarında  görsel materyaller eşliğinde uygulamalı olarak el becerilerini geliştirmeyi,göz ve ellerini eşgüdümsel olarak kullanabilmeyi,şekil ve uzay ilişkilerini görebilme ve gerekli estetik görüşe sahip olabilmeyi ve aynı zamanda renk ayırt edici özelliğe sahip olmanın yanı sıra ayrıntılara dikkat etmeyi  ve nihai olarak  protez yapım aşamalarını öğretmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır.

Bu programın hedefi iki yıllık ön lisans dönemi sonunda öğrencileri diş sağlığı kurumlarında,hastanelerin diş bakım ve sağlığıyla ilgili kliniklerinde çalışacak yeterlilik ve düzeyinde yetiştirmektir.

Öğrenciler her ders için ara sınav,yarıyıl içi çalışma(proje,ödev,maket,sunum vb.) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar.Başarı notuna ,ara sınavın ve/veya yarıyıl içi çalışmaların katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir.Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilip bağıl not sisteminde harfli nota dönüştürülür.Yarıyıl sonu sınavında en az 35 puan alma zorunluluğu vardır.Öğrenciler,her yarıyılın sonunda ,o yarıyıla ait bütün derslerden bütünleme sınavına girebilir.Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarıyla geçmiş sayılırlar.Eğer yarıyıl not ortalaması en az 2 ve üzerinde ise DC aldıkları dersten de başarılı sayılırlar.

 

Mezuniyet Şartları

Programın içerdiği tüm dersleri almış,mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamış,genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan ve zorunlu yaz stajını başarıyla tamamlamış olan öğrenciler mezun sayılırlar.

 

Mezunların İstihdam Profilleri

Diş protez teknikerleri; devlet hastaneleri, diş hastaneleri, üniversite hastaneleri gibi kamu kuruluşlarında oluşturulan diş protez laboratuarlarında, özel kesime ait özel diş protez laboratuarlarında iş bulabilirler. Kendilerinin açabilecekleri diş protezlaboratuarlarında da çalışabilirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından yeterli puanı alarak ilgili üniversitelerin kontenjan şartlarını sağlamaları durumunda lisans programlarında öğrenim görebilirler.

 

İletişim Bilgileri

Adres : Avrasya Üniversitesi,Adnan Kahveci Mah.,Rize Cad. No:226 Pelitli/Trabzon/TÜRKİYE

Telefon  :0 462 3346444

Fax          :0 462 3336454

E-posta   :info@avrasya.edu.tr

Web        :www.avrasya.edu.tr

 

Bölüm Olanakları

Bölümümüzün bulunduğu Pelitli Kampüsü binasında yeterli projeksiyonla donatılmış sınıflar ve üç adet amfi bulunmaktadır.Ayrıca öğrencilerimizin her an kullanabileceği 35 kişilik bir bilgisayar laboratuvarı ile beraber gerekli alet ve donanıma sahip geniş bir laboratuvarı vardır.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri