Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans)

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Genel Bilgiler

Kuruluş: Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı, 2013 yılında Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuş olup 2013-2014 eğitim öğretim yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğrenci almıştır. 2013-2014 eğitim öğretim yılında Avrasya Üniversitesi, Pelitli yerleşkesinde ön lisans düzeyinde öğretime başlamıştır. 2014-2015 yılında üniversitemiz Ömer yıldız Yerleşkesinde eğitim-öğretimi devam etmektedir

 

 Kazanılan Derece: Programı başarıyla tamamlayan mezunlar Afet Yöneticisi unvanını kazanır.

Derecenin Seviyesi: Ön Lisans

Eğitim öğretim sistemi hakkında genel bilgiler

      Ülkemizin bulunduğu coğrafi konum göz önüne alınacak olursa özellikle deprem konusunda nitelikli, soğukkanlı elemanlara ihtiyaç vardır. Bundan dolayı Avrasya Üniversitesi eğitimli akademik kadrosu siz değerli öğrencilerimiz alanında uzman, ani ve doğru kararlar verebilen, soğukkanlı bireyler olarak yetiştirmek için elinden geleni yapmaya kararlıdır.

   Türkiye başta deprem olmak üzere çeşitli doğal afetlerden sıklıkla etkilenen bir ülke olmasına ,afetler nedeniyle ağır kayıplar yaşamış ve önemli deneyimler elde etmiş olmasına rağmen alınan önemler yetersiz kalmıştır. Bu yüzden mezun olan öğrencilerimiz bu eksiklikleri giderebilecek kalitede eğitim almış, yaşanılan herhangi bir felakette oluşan hasarı en aza indirecek bireyler olmaktadır

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikici bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına  tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın ve yarıyıl içi çalışmanın katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Eğer yarıyıl not ortalaması en az 2 ve üzerinde ise DC aldıkları dersten de başarılı sayılırlar

Programın içerdiği tüm dersleri almış, mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamış, genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan ve zorunlu yaz stajını başarı ile tamamlamış bulunan öğrenciler mezun sayılırlar. 

Mezunların İstihdam Profilleri: Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında Acil Durum ve Afet Yönetimi (AFAD)Uzman Yardımcısı olarak

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı Eğitim Merkezi (AFADEM)

İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri

Lojistik ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığına Bağlı Şubeler

o   Afet Lojistiği, Depo Yönetimi ve Yardımlar

Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığı Bağlı Şubeler

İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığına Bağlı Şubeler

o   İstatistik ve Epidemiyoloji

o   Koordinasyon ve Değerlendirme

İl Sağlık Müdürlükleri Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüklerinde

o   112 Komuta Kontrol Merkezi

o   Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

o   Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE)

•      Büyük Şehir Belediyeleri Afet Koordinasyon Merkezlerinde (AKOM)

•      İtfaiye Teşkilatları Eğitim Merkezlerinde

•      Acil Yardım ve Afetlerle ilgili Sivil Toplum Kuruluşları

•      Bakanlıklara bağlı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinde çalışabilirler.

•      Afet Yönetimi   Ön lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler akademik kariyerlerine devam edebilir veya çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edebilirler.

 

Programlar arası değişim ve geçiş koşulları

Mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile

Ï Acil Durum ve Afet Yönetimi

Ï Hemşirelik

Ï Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri  lisans programlarına geçiş yapabilirler. 

Fiziksel ve teknik altyapı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulumuzun bulunduğu Yalıncak kampusu binasında akıllı tahtalarla ve projeksiyon makineleri ile donatılmış sınıflar  ve 1 adet amfi bulunmaktadır. Programımızda 2 Yardımcı Doçent, 2 Uzman ve 1 Öğretim Görevlisi eğitim-öğretim ve bilimsel etkinlikleri yürütecektir. Öğrenciler üniversitenin sosyal ve kültürel olanaklarından yararlanabilecektir.

İletişim bilgileri

Adres: Yalıncak  mahallesi Rize Cad. No: 125/1 Ortahisar/Trabzon-TÜRKİYE

Tel: 0462 335 50 00-01-02

E-Posta: info@avrasya.edu.tr

Web Adresi: http://www.avrasya.edu.tr

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri