Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans)

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Genel Bilgiler

Kuruluş  

Avrasya Üniversitesi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı, 2013 yılında Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Üniversitemizin Pelitli Kampusunda ön lisans düzeyinde eğitim-öğretime başlamıştır.

 

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik alanında ön lisans diploması verilir.

 

Derecenin Seviyesi:  Ön Lisans  

 

Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı

 

Kabul ve Kayıt Şartlar

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programına Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS 3” puanı almaları halinde puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir

 

Öncel Eğitim Tanımlaması

Yüksekokulumuz Programlarının müfredatlarında yer alan Temel Bilgi Teknolojileri, İngilizce ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi dersler için, her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

 

Dereceye Yönelik Kurallar  

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) 30 günlük zorunlu staj dönemini tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporların geçer not almak.

 

Program Profili

Küreselleşen dünyada ve Avrupa Birliği üyelik sürecinde olan ülkemizde, yetkin sözel ve yazılı çevirmenlere olan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik Bölümü, yabancı dili en etkin şekilde kullanmaya yönelik, değişik sektörel alanlara ilişkin olarak hem kuramsal, hem de pratiğe dayalı bir eğitim sunar. Özellikle yurtdışında olmak üzere, çözüm ortakları ile oluşturulan işbirliği kapsamında öğrencilerin pratik yapması sağlanır. Çevirmen olabilmek için gerekli yabancı dil bilgisini geliştirmek, çeviri teorisini öğrenmek ve pratik hayatta çeviri yapabilmelerini sağlamak programımızın amaçları arasında yer almaktadır.


Bu program mezunları çeviri yapacağı dilde yazılı edebi eserleri, metinleri, bilimsel makaleleri, gazete ve dergileri, siyasi, hukuki, ekonomik, teknik ve diğer türdeki eserleri çevirecek yeteneklere sahip olur. Yazılı çevirilerde metinleri anlam bütünlüğünü ve ifade doğruluğunu bozmadan diğer dile çevirir, yapılan çevirilerin doğruluğunu kontrol eder, Kendi öz dili ve bildiği yabancı dile ait gelişmeleri yakından izler. Program her türlü büro makinesini (daktilo, bilgisayar, faks) kullanabilir ve mesleği ile ilgili haberleşme fonksiyonlarını gerçekleştirebilir alanında yetkin bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı ve/veya yarıyıl içi çalışmanın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir bağıl not sisteminde harfli nota dönüştürülür. Yarıyıl sonu sınavında en az 35 puan alma zorunluluğu vardır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait bütün derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar eğer yarıyıl not ortalaması en az 2 ve üzerinde ise DC aldıkları dersten de başarılı sayılırlar.

 

Mezuniyet Şartları

Programın içerdiği tüm dersleri almış, mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamış, genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan ve zorunlu yaz stajını başarı ile tamamlamış bulunan öğrenciler mezun sayılırlar.

 

Mezunların İstihdam Profilleri

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik  Programı’ndan başarıyla mezun olmuş öğrenciler aşağıdaki alanlarda çalışma imkânı bulabilirler:

Kamu ve Özel Sektör Kurum ve Kuruluşları, Özel Çevirmenlik, Simultane Tercümanlık, Yeminli Tercümanlık Büroları, Radyo-Televizyon-Gazeteler için Çevirmenlik, Sinema Metinleri Çevirmenliği, Çeşitli Yayınevleri ve Bağlantılı Çevirmenlik, Turizm Rehberliği, Yönetici Asistanlığı, Yabancı ülkelerin Ülkemizde Elçilikleri, Konsoloslukları ve Kültür Merkezleri, Seyahat Acenteleri, Oteller, Çokuluslu Kuruluşların Ülkemizdeki Temsilcilikleri.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

İki yıllık eğitimi tamamladıktan sonra öğrenim hayatına devam etmek isteyen öğrencilerimiz ise Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

İletişim Bilgileri  

Adresi: Avrasya Üniversitesi, Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 Pelitli  / Trabzon / TÜRKİYE

Telefonu       : 0 462 3346444

Belge Geçer : 0 462 3346454

E-Posta        : info@avrasya.edu.tr

Web Adresi : www.avrasya.edu.tr

 

Bölüm Olanakları: 

Bölümümüzün bulunduğu Pelitli Kampusu binasında yeterli projeksiyonlarla donatılmış sınıflar ve üç adet amfi bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin her an kullanabileceği 35 kişilik bir bilgisayar laboratuarı vardır. 

 

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri