Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans)

Grafik Tasarımı

Genel Bilgiler

Kuruluş  

Avrasya Üniversitesi Grafik Tasarım Programı, 2012 yılında Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Üniversitemizin Pelitli Kampusunda ön lisans düzeyinde eğitim-öğretime başlamıştır.

 

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Grafik Tasarım alanı Ön Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

 

Derecenin Seviyesi:  Ön Lisans  

 

Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı

 

Kabul ve Kayıt Şartlar

Meslek liselerinin Grafik Tasarım bölümlerinden mezun olmak ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

 

Öncel Eğitim Tanımlaması

Yüksekokulumuz Programlarının müfredatlarında yer alan Temel Bilgi Teknolojileri, İngilizce ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi dersler için, her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

 

Dereceye Yönelik Kurallar  

Grafik Tasarım Programı ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) 30 günlük zorunlu staj dönemini tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporların geçer not almak.

 

Program Profili

Grafik Tasarım Bölümü tasarım alanında talepler doğrultusunda tasarımcı ihtiyacını karşılamak, duyarlı, yaratıcı, hür düşünce özgürlüğüne sahip, yenilikçi ve yeteneklerini doğru şekilde ortaya koyan, teknolojik gelişmeleri takip edip uygulayan özgün tasarımcılar yetiştirmek üzere kurulmuştur. Bölüm programı, uygulamalı grafik tasarım dersleri, illüstrasyon, yazı-tipografi ve bilgisayarla tasarım gibi görsel iletişim tasarımı konularına giren disiplinlerin aktarıldığı derslerin yanı sıra sanat tarihi ve grafik tasarım tarihi gibi teorik derslerde içermektedir. Teknoloji ile yakından bağlantılı olan Grafik Tasarım Bölümü, yazılım ve donanım açısından gelişmiş Mac ve PC bilgisayar laboratuvarlarına sahiptir.

 

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı ve/veya yarıyıl içi çalışmanın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir bağıl not sisteminde harfli nota dönüştürülür. Yarıyıl sonu sınavında en az 35 puan alma zorunluluğu vardır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait bütün derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar eğer yarıyıl not ortalaması en az 2 ve üzerinde ise DC aldıkları dersten de başarılı sayılırlar.

 

Mezuniyet Şartları

Programın içerdiği tüm dersleri almış, mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamış, genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan ve zorunlu yaz stajını başarı ile tamamlamış bulunan öğrenciler mezun sayılırlar.

 

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunları grafik tasarım atölyeleri, basın yayın sektörü, kamu ve özel kuruluşlarda sanat danışmanı ve üniversitelerin güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma programlarında çalışma imkânları bulmaktadır. . İki yıllık eğitimin sonunda Grafik Tasarımı Bölümü’nden mezun olan öğrenciler bir tasarımcı olarak, ürün logosu, zarf, kartvizit, dosya, ambalaj tasarımı, kutu tasarımı, afiş, araç giydirme tasarımları, açık hava reklamı (billboard), reklam ilanı, broşür, katalog, kurum kimliği, marka konumlandırma vb. gibi tüm yaratıcı çalışmaları oluşturabilme bilgi ve yeteneği sahip olacaklardır

 

Üst Derece Programlarına Geçiş  

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından yeterli puanı alarak ilgili Üniversitelerin kontenjan şartlarını sağlamaları durumunda Lisans programlarda öğrenim görebilirler.

 

İletişim Bilgileri  

Adresi: Avrasya Üniversitesi, Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 Pelitli  / Trabzon / TÜRKİYE

Telefonu       : 0 462 3346444

Belge Geçer : 0 462 3346454

E-Posta        : info@avrasya.edu.tr

Web Adresi : www.avrasya.edu.tr

 

Bölüm Olanakları: 

Bölümümüzün bulunduğu Pelitli Kampusu binasında yeterli projeksiyonlarla donatılmış sınıflar ve üç adet amfi bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin her an kullanabileceği 35 kişilik bir bilgisayar laboratuarı vardır.

 

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri