Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans)

Dış Ticaret Programı

Genel Bilgiler

Kuruluş  

Avrasya Üniversitesi Dış Ticaret Programı, 2012 yılında Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 7 öğrenci alarak  Üniversitemizin Pelitli Kampüsünde önlisans düzeyinde eğitim-öğretime başlamıştır.

 

Derecenin Seviyesi:  Ön Lisans  

 

Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı

 

 

Eğitim öğretim sistemi hakkında genel bilgiler

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı ve/veya yarıyıl içi çalışmanın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir bağıl not sisteminde harfli nota dönüştürülür. Yarıyıl sonu sınavında en az 35 puan alma zorunluluğu vardır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait bütün derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar eğer yarıyıl not ortalaması en az 2 ve üzerinde ise DC aldıkları dersten de başarılı sayılırlar.

 

Programlar arası değişim ve geçiş koşulları

Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler, Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Eğitim-öğretim yönetmeliğinde mevcuttur.

 

Fiziksel ve Teknik Altyapı

Bölümümüzün bulunduğu Pelitli kampüsü binasında yeterli projeksiyonlarla donatılmış sınıflar ve üç adet amfi bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin her an kullanabileceği 35 kişilik bir bilgisayar laboratuvarı vardır.

 

Mezun olanların çalışma alanları

Kamu ve Özel Sektörün İthalat-İhracat departmanlarında, Bankacılık ve benzeri Finans Kurumlarının kambiyo ve dış ticarete dair departmanlarında, Deniz-Hava-Kara-Demiryolu kuruluşlarının dış ticarete dair departmanlarında, Gümrük ve sair Müşavirliklerin dış ticarete dair departmanlarında, Dış Ticaret ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarında görev alabilecekleri gibi, Dış ticarete ve bağlı diğer hususlara dair edindikleri bilgilerle, daha yetkin ve daha donanımlı olarak, doğrudan, iç-dış ve e-ticaret yoluyla iş imkanı yaratabilme imkanına kavuşabilecek girişimciler olabileceklerdir.

 

İletişim Bilgileri  

Adresi: Avrasya Üniversitesi, Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 Pelitli  / Trabzon / TÜRKİYE

Telefonu       : 0 462 3346444

Belge Geçer : 0 462 3346454

E-Posta        : info@avrasya.edu.tr

Web Adresi : www.avrasya.edu.tr

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri