Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans)

Aşçılık

Genel Bilgiler

Kuruluş  

Avrasya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Programı, 2016 yılında Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Üniversitemizin Pelitli Kampusunda ön lisans düzeyinde eğitim-öğretime başlayacaktır.

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Aşçılık ve Gastronomi bilimi alanında Ön Lisans derecesine sahip olup Aşçı unvanı alır.

Derecenin Seviyesi:  Ön Lisans  

Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı

Kabul Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde verilen dersleri alabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı ve/veya yarıyıl içi çalışmanın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir bağıl not sisteminde harfli nota dönüştürülür. Yarıyıl sonu sınavında en az 35 puan alma zorunluluğu vardır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait bütün derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar eğer yarıyıl not ortalaması en az 2 ve üzerinde ise DC aldıkları dersten de başarılı sayılırlar.

Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş

Ulusal ve uluslararası beş yıldızlı otellerin mutfak ekibi veya yiyecek içecek bölümleri, restoranların mutfak ya da işletme bölümleri, gıda işletmelerinin ürün geliştirme bölümleri (ARGE), yiyecek-içecek sektöründe eğitim veren kurumlar, görsel-basılı yayın kuruluşları, özel kurum ve kuruluşların mutfakları, yemek fabrikaları, catering ve organizasyon firmaları.

Mezuniyet Koşulları

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yılsonunda yapılması gereken 120 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlamış olmak.

İletişim Bilgileri  

Adresi: Avrasya Üniversitesi, Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 Pelitli  / Trabzon / TÜRKİYE

Telefonu       : 0 462 3346444

Belge Geçer : 0 462 3346454

E-Posta        : info@avrasya.edu.tr

Web Adresi : www.avrasya.edu.tr

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri