Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans)

Adalet

Genel Bilgiler
Kuruluş
Avrasya Üniversitesi Adalet Programı, 2015 yılında Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak Üniversitemizin Pelitli Kampüsünde önlisans düzeyinde eğitim-öğretime başlamıştır.
Derecenin Seviyesi: Ön Lisans
Çalışma Şekli: Tam Zamanlı
Eğitim öğretim sistemi hakkında genel bilgiler
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı ve/veya yarıyıl içi çalışmanın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir bağıl not sisteminde harfli nota dönüştürülür. Yarıyıl sonu sınavında en az 35 puan alma zorunluluğu vardır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait bütün derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar eğer yarıyıl not ortalaması en az 2 ve üzerinde ise DC aldıkları dersten de başarılı sayılırlar.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler, Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Eğitim-öğretim yönetmeliğinde mevcuttur.
Fiziksel ve Teknik Altyapı
Bölümümüzün bulunduğu Pelitli kampüsü binasında yeterli projeksiyonlarla donatılmış sınıflar ve üç adet amfi bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin her an kullanabileceği 35 kişilik bir bilgisayar laboratuvarı vardır.
Mezun olanların çalışma alanları
Adalet programının amacı, hakim ve savcılara yardımcı elemanlar yetiştirmektir.Mezunlar, mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı; icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilirler. Yüksekokul mezunları resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde oldukça kolay iş bulabilmektedirler.
Adalet programını bitirenlere “Adalet Meslek Elemanı” ünvanı verilir. Adalet meslek elemanı mahkemelerde, icra dairelerinde, infaz kurumlarında, vatandaşların başvurularının mahkemelere iletilmesi ve yargıçların aldıkları kararın uygulanması gibi konularda gerekli işlemleri yürütürler.
İletişim Bilgileri
Adresi: Avrasya Üniversitesi, Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 Pelitli / Trabzon / TÜRKİYE
Telefonu : 0 462 3346444
Belge Geçer : 0 462 3346454
E-Posta : info@avrasya.edu.tr
Web Adresi : www.avrasya.edu.tr
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri