Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans)

Spor Bilimleri

Genel Bilgiler

Genel Bilgi:

Spor Bilimleri Bölümü, bilimin ışığında verilen eğitim-öğretim ve yapılan bilimsel araştırmalar ile ülkemizin spor alanında çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasına katkıda bulunmak için kurulmuştur. Sporun dünya gündeminde önemli bir statüde olduğu günümüzde, bu işin eğitimini alarak alanda uzmanlaşmak bireyler için oldukça önemli bir kariyer planlaması gerektirmektedir. Spor bilimleri birçok disiplinle etkileşim içinde bulunan bir alandır, bu yüzden çalışma alanı da oldukça çeşitlidir. Teorik yönünün yanında pratikte de birçok didaktik uygulamalar içeren spor alanında özellikle; sporda psikososyal alanlar, antrenman ve sağlık bilimi, yönetim organizasyon ve rekreasyon alanlarına özgü dersler ile şekillenmiş bir karma müfredat takip edilmektedir.

Tarihçe:

Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı Spor Bilimleri Bölümü’nün açılması Yüksek Öğretim Kurulunun 15.01.2013 tarihli toplantısında kabul edilmiş ve 23.01.2013 tarih ve 517/3387 sayılı yazısı ile gerçekleşmiştir. Spor Bilimleri Bölümü 2013-2014 akademik yılından itibaren Yüksek Öğretim Kurulunun 02.05.2013 tarihli kararı uyarınca eğitim öğretime başlamıştır. 

Derece:

Lisans mezunu

Çalışma Alanları:

Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında antrenör ve uzman,

Spor Federasyonları bünyesinde antrenör ve yönetici,

Belediyeler bünyesinde antrenör ve yönetici,

Turistik işletmelerde rekreasyon lideri, antrenör ve yönetici,

Üniversitelerde akademisyen/spor bilimcisi,

Spor kulüplerinde antrenör ve yönetici,

Spor danışmanlığı/menajerlik,

Spor yazarlığı/yorumculuğu,

Spor masörü/masözü,

Spor istatistikcisi,

Spor muhabirliği,

Spor yayıncısı,

Animatörlük,

Hakemlik.

Devam Zorunluluğu:

Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 28(1)'e göre "Öğrenci, ilk kez yazıldığı dersler ile devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az % 70’ine, teorik ders dışındaki her türlü proje, laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmasının en az % 80’ine devam etmek zorundadır". Ancak 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 29.Maddesine göre "Milletlerarası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak sporcu, hakem, antrenör, monitör, yöneticiler ve bu amaçla görevlendirilecek diğer görevliler, bağlı oldukları kurumlarınca organizasyonun devamı süresince izinli sayılırlar. Bunların özlük hakları kurumlarınca saklı tutulur. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz".

Yatay Geçiş:

Bölüme belirli bir kontenjan dahilinde yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmektedir. Öğrencilerin geçiş ile ilgili kabul işlemleri üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen yönergeler kapsamında yapılmaktadır. Bölüme kabul edilen öğrencilerin muaf olacakları dersler Bölüm Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Fakülte Yönetim Kurulu'na iletilir.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri