Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans)

Spor Bilimleri

Genel Bilgiler

Spor Bilimleri Bölümü, dört yıllık lisans programıdır.

Avrasya Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümünün hedefi, aklın ve bilimin rehberliğine dayanarak, evrensel değerlere sahip bakış açısıyla sporu ve sporcuyu başarının en üst düzeyine çıkarmak başlıca temel amacıdır. Başta performans sporları Uzmanlığı ve Yöneticiliği, Doğa Sporları ve Rekreasyon Liderliği, Spor Yöneticiliği, alanları olmak üzere planlanan modüler programlar amacına yönelik, öğrencilere eğitim süresi içinde seçmiş oldukları spor dalı ile ilgili antrenör belgesi alabilecekleri uzmanlık alan dalı eğitimi verilecektir.

İŞ İMKÂNLARI: Sporun performans ortamında lisans programını tamamlayan bireyler, "Spor Bilimcisi"  olacaklardır.  Bu eğitimi tamamlayan öğrenciler Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatları, spor federasyonları, spor kulüpleri, sportif performans ve araştırma merkezleri, yetenek seçimi ve gelişimi merkezleri, fiziksel uygunluk (fitness) merkezleri, sporcu eğitim merkezleri ve belediyelerde istihdam edilebileceklerdir. İş tanımları ise, her yaş grubundan bireylerin, spor branşlarına seçimi, yönlendirilmesi, geliştirilmesi, yetenek modellemesi, performans analizi, her tür spor dalında kondisyoner, antrenman programlarının hazırlanması ve antrenörlük uygulamaları ve bunlara dayalı araştırma geliştirme çalışmalarında görev alacaklardır.

Spor Bilimleri Mezunlarımızın İstihdam Durumları

Turizm sektöründe yer alan turistik işletmelerde rekreasyon yöneticisi ve organizatörü,

Özel fitenss merkezlerinde fitness uzmanı ve lideri,

Fitness merkezlerinde etkinlik koordinatörü ve yöneticisi,

Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün organize ettiği kamplarda lider,

Üniversitelerde akademisyen,

Spor Eleştirmeni,

Spor Yazarı,

Üniversitelerin spor merkezlerinde spor uzmanı ve fitness lideri,

Kamu kuruluşlarının spor merkezlerinde spor uzmanı ve fitness lideri,

Antrenörlük gibi unvanlara sahip olabilirler.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri