Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans)

Sağlık Yönetimi

Genel Bilgiler

Kuruluş: Sağlık Yönetimi Bölümü, 2016 yılında Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup 2016-2017 eğitim öğretim yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde öğrenci almıştır.

Eğitim Öğretim Sistemi Hakkında Genel Bilgiler

Dünyada ve Türkiye’de yürütülen sağlık reformları ve sağlık sektöründeki gelişmeler, sağlık yönetimi mezunlarına giderek artan oranda ihtiyaç duyulacağını ortaya çıkarmıştır. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan teknolojik gelişmeler ve tıp dünyasındaki dönüşümler sağlık sektörünü en önemli sektörlerden biri haline getirmiştir. Bu gelişmelere bağlı olarak, sağlık alanında, ulusal ve uluslar arası rakiplerin artması, hasta memnuniyetinin ön plana çıkması bu sektördeki rekabeti yoğunlaştırmıştır. Yoğun rekabetle karşı karşıya kalan sağlık kuruluşlarında tıbbi hizmetler kadar diğer hizmetlerin de kaliteli olması gerekmektedir. İşletmecilikle ilgili hizmetlerin kalitesini yükseltmede, o kuruluşların sağlık yöneticilerine çok iş düşmektedir.

Sağlık yöneticileri diğer profesyonel yöneticilerden çok farklı bir konumdadır. Çünkü yönettikleri kuruluşlar aynı zamanda yoğun tıp bilgisi kullanmaktadır. Ayrıca,  diğer idari birimlerden farklı olarak sağlık alanına özel; sağlık hukuku, sağlık sigortacılığı, sağlık ekonomisi, sağlık hizmetlerinde pazarlama, sağlıkta stratejik yönetim, sağlık hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi, performans yönetimi ve liderlik gibi birçok uzmanlık alanını kapsayan hizmetlerin organizasyonu ve yönetimi konusunda geniş kapsamlı bilgiye sahiptir. Sağlık Yönetimi Bölümü’nün amacı, sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarını yerine getirebilecek, uluslararası nitelikte sağlık kurumları yöneticilerini yetiştirmektir. Bu bağlamda, Avrasya Üniversitesi Sağlık yönetimi programı, alanında uzman, eğitimli akademik kadro sayesinde siz öğrencilerimize en üst düzey eğitim vererek,  kendi alanında uzman bireyler yetiştirilecektir.  

Kazanılan Derece: Programı başarıyla tamamlayan mezunlar Sağlık Kurumları yöneticisi unvanını kazanır.

Derecenin Seviyesi: Lisans

Program Dili: Türkçe

 Eğitim Öğretim Sistemi Hakkında Genel Bilgiler

Sağlık Yönetimi Bölümü için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen ilk aşama olan Yükseköğretim Geçiş Sınavından (YGS) başarılı olup, ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavından  (LYS) TM- I Puan türünde yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Ayrıca programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmektedir.

Sağlık Yönetimi eğitimi, 4 yıllık süreyi kapsamaktadır.  Öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitim verilmekte olup, 3. Sınıf 6.yarıyıl sonunda Trabzon içi ve Trabzon dışındaki hastanelerde 30 iş günü,  staj yönergesi kapsamında ve staj koordinatörü yönetiminde yaz staj yaptırılmaktadır.

Sınavlar, Avrasya Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Buna göre geçme notu ödev, kısa sınav, ara sınavın %40 ve yarıyıl sonu sınavının %60 ile belirlenmektedir. Derslerden geçme üniversitenin yönetiminin belirlemiş olduğu not değerlendirme sistemine göre yapılır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait derslerden bütünleme sınavına girebilir. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması elde eden öğrencilere sağlık yönetimi lisans diploması verilir.

Mezun Olanların Çalışma Alanları

Sağlık kurumları yönetimi son derece geniş kapsamlı istihdam alanı çeşitliliğine sahiptir. Sağlık alanında özel sektörde ve kamu örgütlerinde bu program tarafından yetiştirilecek insan gücüne gereksinim duyulmaktadır. Mezunlar;   Sağlık  Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatları, kamu ve özel sağlık kurumları,  Sosyal Güvenlik Kurumu, değişik düzeylerde sağlık hizmeti yürüten özel ve gönüllü kuruluşlar, üniversitelerin benzer eğitim veren bölümleri ile programlarında sağlık yönetimi dersi olan bölümleri, basın ve yayın kurumlarının sağlıkla ilgili birimleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, ilaç ve tıbbi sarf malzeme şirketleri, sigorta şirketleri gibi kurumlarda çalışma olanaklarına sahiptirler.

Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları

Bölüme belirli bir kontenjan dahilinde yatay ve dikey geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin geçiş ile ilgili kabul işlemleri üniversite yönetimince belirlenen yönergeler doğrultusunda yapılmaktadır. Geçiş yaparak bölüme gelen öğrencilerin muaf sayılacakları dersler, bölüm yönetim kurulunca belirlenir ve fakülte yönetim kuruluna iletilir.

İletişim Bilgileri

Adres: Yalıncak  mahallesi Rize Cad. No: 125/1 Orta hisar/Trabzon-TÜRKİYE

Tel: 0462 335 50 00-01-02

E-Posta: info@avrasya.edu.tr

Web Adresihttp://www.avrasya.edu.tr

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri