Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans)

Ebelik

Genel Bilgiler

Kuruluş:Ebelik Bölümü, 2016 yılında Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup 2016-2017 eğitim öğretim yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde öğrenci almıştır.

Eğitim Öğretim Sistemi Hakkında Genel Bilgiler

Dünyada ve Türkiye’de yürütülen sağlık reformları ve sağlık sektöründeki gelişmeler, ebelik mezunlarına giderek artan oranda ihtiyaç duyulacağını ortaya çıkarmıştır. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan teknolojik gelişmeler ve tıp dünyasındaki dönüşümler sağlık sektörünü en önemli sektörlerden biri haline getirmiştir.Bu gelişmelere bağlı olarak, sağlık alanında, ulusal ve uluslararası rakiplerin artması, hasta memnuniyetinin ön plana çıkması bu sektördeki rekabeti yoğunlaştırmıştır.

Ebelik bölümünün amacı; gebelikte, doğum anında ve doğum sonrası dönemde anne ve yeni doğan izlenimi yapabilen, normalden sapmaları belirleyebilen ve normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırabilen, ayrıca normalden sapma durumlarında profesyonel ebelik yaklaşımlarını kullanabilen ebeler yetiştirmektir. Bu amaçla ebelik bölümünde öğrenim gören öğrencilere dersler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Kadın sağlığı ve doğum ile ilgili yeterli hastane ve sağlık birimlerine sahip Trabzon’da öğrencilerimiz uygulamalı derslerde staj yapma olanağına sahiptirler. Ayrıca uygulamalı derslerde teorik bilgi ve uygulamanın yanı sıra laboratuvar çalışmaları ile öğrencinin beceri kazanması sağlanmaktadır. Ebelik bölümünü tamamlayan mezunlarımız kadın sağlığı ve doğum ile ilgili tüm özel ve kamu alanındaki sağlık sektöründe kolaylıkla görev yapma imkanı bulabilmektedir.

Avrasya Üniversitesi Sağlık yönetimi programı, alanında uzman, eğitimli akademik kadro sayesinde siz öğrencilerimize en üst düzey eğitim vererek,  kendi alanında uzman bireyler yetiştirilecektir. 

Kazanılan Derece: Programı başarıyla tamamlayan mezunlar Ebe unvanını kazanır.

Derecenin Seviyesi: Lisans

Program Dili: Türkçe

Eğitim Öğretim Sistemi Hakkında Genel Bilgiler

Bu bölüme kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış ve Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) MF-3 puan türünde yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Ayrıca programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre  Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmektedir.

Ebelikte Lisans eğitimi, 4 yıllık süreyi kapsamaktadır.  Klinik ve saha uygulamalarında, alanında uygulama ve eğitim deneyimi olan öğretim elemanları “klinik uygulamalarda rehberlik” modeli çerçevesinde öğrenci eğitiminde görev yapmaktadırlar. Üniversitemiz ebelik bölümü öğrencileri birinci sınıfın ikinci yarıyılında öncelikle donanımlı laboratuvarlarımızda uygulama yaparak teorik bilgilerini pratiğe geçirmekte, dönem sonunda dört haftalık süreçte klinik uygulamaya çıkarak hastane ortamını gözlemlemektedir. Öğrenciler ikinci sınıfın ilk yarıyılından itibaren mezun olana kadar ilgili alan dersi uygulaması için hastane, aile sağlığı/toplum sağlığı merkezleri, sosyal hizmet kurumları, okul, anaokulu/kreş vb. yerlerde görevlendirilmektedir. Uygulama alanlarında ve ölçme değerlendirmede, öğretim elemanları ve öğrencilerin uyması gereken usul ve esaslar EBELİK UYGULAMA YÖNERGESİ ile belirlenmiştir.

Sınavlar, Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Buna göre geçme notu ödev, kısa sınav, ara sınavın %40 ve yarıyıl sonu sınavının %60 ile belirlenmektedir. Derslerden geçme üniversitenin yönetiminin belirlemiş olduğu not değerlendirme sistemine göre yapılır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait derslerden bütünleme sınavına girebilir. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı genel not ortalaması elde eden öğrencilere hemşirelik lisans diploması verilir.

Mezun Olanların Çalışma Alanları

Ebelik, Dünyada ve Türkiye’de, toplumun çok gereksinim duyduğu, sayısal olarak eksikliği yaşanan ve çok çeşitli alanlarda istihdam edilme olanaklarına sahip bir meslektir. Lisans eğitim programını başarıyla tamamlayanlar; koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerde, özel ve resmi sağlık kuruluşlarında, üniversite, devlet hastanesi, okul ve fabrika gibi kurumlarda, aile sağlığı merkezlerinde, çalışabilmektedirler. Kamu kuruluşlarında çalışabilmeleri için,  kamu personeli seçme sınavında sadece genel kültür ve genel yetenek bölümünü yapmaları yeterlidir, branş sınavı yoktur. Yüksek lisans eğitimini tamamlamış hemşireler alanda çalışmak istediklerinde ‘uzman ebe’ statüsünde, ebelik eğitimi ve araştırma alanında çalışmak istediklerinde ise, öğretim görevlisi statüsünde ya da akademik çalışmalar yapmak suretiyle araştırma görevlisi, öğretim üyesi gibi statülerde üniversitelerde çalışabilmektedirler. Ebelikte lisans eğitimi sonrası mezunlarımız diplomalarının denkliği nedeni ile dünyanın birçok ülkesinde çalışabilme olanaklarına sahiptirler.

Programlar arası değişim ve geçiş koşulları

Bölüme belirli bir kontenjan dahilinde yatay ve dikey geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin geçiş ile ilgili kabul işlemleri üniversite yönetimince belirlenen yönergeler doğrultusunda yapılmaktadır. Geçiş yaparak bölüme gelen öğrencilerin muaf sayılacakları dersler, bölüm yönetim kurulunca belirlenir ve fakülte yönetim kuruluna iletilir.

İletişim bilgileri

Adres: Yalıncak  mahallesi Rize Cad. No: 125/1 Orta hisar/Trabzon-TÜRKİYE

Tel: 0462 335 50 00-01-02

E-Posta: info@avrasya.edu.tr

Web Adresihttp://www.avrasya.edu.tr

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri