Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans)

Çocuk Gelişimi

Genel Bilgiler

Çocuk Gelişimi Bölümü, dört yıllık bir lisans programıdır.

            Programın amacı, normal gelişim gösteren; özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç ve hastanede yatan 0-18 yaş çocuklarının gelişimini destekleyici kuramsal ve uygulamalı eğitim programı ile bu alanda çocuğa, aileye ve topluma hizmet sunan tüm birimlere elaman yetiştirmektir.

            Çocuk Gelişimi Bölümü’nün çalışma alanları; 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci ve suçlu çocuklar ile hastanede yatan çocukların tüm gelişim ve beceri alanlarının (zihinsel, dil, motor, sosyal ve duygusal, özbakım) değerlendirilmesi, gelişimlerinin takip edilmesi, çocuğa ve aileye yönelik gelişimi destekleyici programların hazırlanması, ailelere çocuklarının gelişimi, sağlığı ve yetiştirilmesi konularında eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, hastanelerin çocuk polikliniklerinde gelişim takibinin yapılması, gelişim değerlendirmesine bağlı olarak bireysel ve /veya küçük grup ve/veya büyük gruplara yönelik eğitim hedeflerinin belirlenmesi, 0-18 yaş grubunda normal gelişim gösteren ve engelli çocuklarla ilgili hizmet içi eğitim çalışmalarının yapılması, oyuncak tasarımı ve çocuk kitapları konularında danışmanlık ve denetleme çalışmalarının yapılması, çeşitli yayın organlarında çocuklara yönelik programların hazırlanması, danışmanlık çalışmalarının yapılması, kitle iletişim araçları yolu ile yapılan çeşitli dizi film, film, müzik vs. yayınlarda 0-18 yaş grubuna zarar verecek nitelikteki yayınlarda bilirkişi görevinin yapılması, çocuk ve aile ile ilgili kurum ve kuruluşlara proje üretme, yürütme, danışmanlık ve yapılan projelerin gözden geçirilmesi çalışmalarının yapılmasıdır.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri