Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Lisans)

Makine Mühendisliği

Genel Bilgiler
Kuruluş  

Avrasya Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü, 2011 yılında Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak Üniversitemizin Pelitli Kampüsünde lisans düzeyinde eğitim-öğretime başlamıştır. Bölümümüzde halen 2 Profesör ve 1 Yardımcı Doçent sürekli kadroda görev yapmaktadır. Kütüphane ve Laboratuvar uygulamaları için Karadeniz Teknik Üniversitesi ile protokol yapılmıştır. Üniversitemizin Yomra Kampüsü’nün inşaatı tamamlanmış olup 2012-2013 eğitim öğretim yılı başında bu kampüse taşınılmıştır.

 

Kazanılan Derece

Makina Mühendisi

 

Derecenin Seviyesi:  Lisans

 

Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı

 

Kabul ve Kayıt Şartlar

1.Lise veya dengi okul diploması,
2.Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı(ÖSS)'den yeterli puan alınmış olması.

 

Öncel Eğitim Tanımlaması

Türk Yüksek öğretim kurumlarında öncel eğitimin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle, Avrasya Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmamıştır. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için, her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

 

Dereceye Yönelik Kurallar  

Makina mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Makina Mühendisi unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) 60 günlük zorunlu staj dönemini ilgili yerlerde tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçer not almak, d) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde savunarak başarılı olmak 

 

Program Profili

Makina Mühendisliği Bölümü, endüstride ve insanların günlük yaşantısında kullanılan makinelerin tasarımı, yapımı ve işletimi üzerine eğitim öğretim veren bir bölümdür. Makina Mühendisliği, temeli kuvvetli bir matematik ve fizik eğitimine dayanan ve ardından ısı bilimi, akışkan mühendisliği, malzeme bilimi ve mühendisliği, katı mekaniği ve mekanik tasarım gibi başlıca dört birincil mühendislik biliminde derinlemesine bilgilerin verildiği çok geniş bir alanı kapsayan bir mühendislik disiplinidir. Bölümün ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgiyi sağlamak, gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış ve gerektiğinde analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmektir. 

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı ve/veya yarıyıl içi çalışmanın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir bağıl not sisteminde harfli nota dönüştürülür. Yarıyıl sonu sınavında en az 35 puan alma zorunluluğu vardır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait bütün derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar; herhangi bir dersten DC ve DD notu alan öğrencilerin o dersten başarılı sayılabilmeleri için AGNO’sunun son iki yarıyılda üst üste 2.00’dan düşük olmaması gerekir. Bu şart yerine getirilmediği takdirde öğrenci DD ve DC notlarını almış olduğu derslerden başarısız sayılır.

 

Mezuniyet Şartları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 60 iş günü mesleki stajını tamamlayan öğrencilere MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.

 

Mezunların İstihdam Profilleri

Makina Mühendisliği bölümü mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda çalışabilir ve kendi işlerini de kurabilirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş  

Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler, Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Eğitim-öğretim yönetmeliğinde mevcuttur.

 

İletişim Bilgileri  

Adresi: Avrasya Üniversitesi, Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 Pelitli  / Trabzon / TÜRKİYE

Telefonu       : 0 462 3346444

Belge Geçer : 0 462 3346454

E-Posta        : info@avrasya.edu.tr

Web Adresi : www.avrasya.edu.tr

 

Mezun Olanların Çalışma Alanları: 

Bölüm mezunları; her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüştürme sistemlerinin tasarımının ve üretiminin planlaması konularında çalışma olanaklarına sahiptir. Takım tezgahları, otomotiv sektörü, otomasyon, malzeme bilimi, enerji, gaz ve buhar türbinleri, pistonlu kompresörler, nükleer reaktörler, içten yanmalı motorlar, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemleri vb. konular Makine Mühendislerinin ilgilendiği alanlardan bazılarıdır.
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri