Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Lisans)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Genel Bilgiler

Kuruluş  

2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’ne bağlı olarak eğitime başlamıştır.

 

Genel Tanıtım

Günümüzde gelişen ve değişen teknolojilere, sosyal ve ekonomik yaşama bağlı olarak tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de iç mimarlık eğitimi ayrı bir disiplin olarak bilimsel ve uygulama alanında yerini almıştır. Bu amaca paralel olarak üniversitemizde de Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’ne bağlı olarak İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü kurulmuştur. Bölümü tercih edecek adayların; analitik düşünebilen, çevresine duyarlı, yaratıcı, ve gözlemci olmasının yanı sıra insan ve çevreyi kendine konu edinen diğer alanlarla da ilgili olması gerekmektedir. 4 yıllık lisans eğitiminin verildiği bölümde mezuniyet sonrası öğrenciler “İçmimar” olarak mezun olurlar.

 

Derecenin Seviyesi:  Lisans

 

Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı

 

Eğitim öğretim sistemi hakkında genel bilgiler

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde eğitim-öğretim kuramsal dersler, atölye çalışmaları, görsel anlatım araçlı gösteriler, seminer ve benzeri çalışmalardan oluşmaktadır. Eğitim-öğretim programında; mimari tasarım, bina bilgisi, yapı bilgisi, mimarlık ve sanat tarihi, donatı tasarımı, görsel algı, estetik, iç mekan organizasyonu, malzeme-teknoloji, restorasyon, bilgisayar destekli tasarım gibi zorunlu derslerin yanında farklı uzmanlık alanlarından seçme dersler yer almakta öğrencilerin ilgi alanlarına bağlı olarak eğitimlerini desteklemeleri için imkan yaratılmaktadır.  

 

Programlar arası değişim ve geçiş koşulları

Türk Yüksek Öğretim Kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki  geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Avrasya Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

Fiziksel ve Teknik Altyapı

İç Mimarlık eğitimi üniversitemizin Yomra Yerleşkesindeki binamızda, modern derslik ve çizim atölyelerinde  yapılmaktadır. 70 kişilik çizim atölyeleri ve 64 kişilik dersliklerde klasik tahtalara ilaveten akıllı tahta ve projeksiyon ile donatılmıştır. Binamızda aynı zamanda öğrenci ve öğretim üyelerimizin yararlanabileceği kütüphane de mevcuttur. 

 

İletişim Bilgileri  

Adresi: Avrasya Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Yomra / Trabzon / TÜRKİYE

Telefonu       : 0 462 3346444

Belge Geçer : 0 462 3346454

E-Posta        : info@avrasya.edu.tr

Web Adresi : www.avrasya.edu.tr

 

Mezun olanların çalışma alanları:

İçmimarlar, “İçmimarlar Odası”na kayıt olduktan sonra serbest olarak ya da mimarlık ve iç mimarlık ofislerinde, tasarım büro ve şirketlerinde, çeşitli mobilya tasarlayan ve pazarlayan kuruluşlarda, bankalarda iş olanağı bulabilmektedirler. Aynı zamanda belediyeler, bakanlıklar, üniversiteler vd. kamu kurumlarının içmimar kadrolarına da atanabilmektedirler. İç mimarların hizmet alanları genel anlamda aşağıdaki gibi sıralanabilir.
• Mekan tasarımının ilk aşamasından, etütlerden ve uygulamaların bitimine kadarki süreci gerçekleştiren ekip içinde yer alır. Mekan-insan-donatı ilişkisini irdeleyecek mekana özgü biçim, ölçü ve kullanımda donatılar tasarlar.
• Yapımı tamamlanmış veya eski işlevi dışında yeni bir işlev kazandırılacak yapıların iç mekanlarını insanın yaşam ve davranış biçimlerine göre çözümler ve düzenler.
• Tarihi eser olarak saptanmış eski yapıların iç mekanlarını ve bu mekanlarda yer alan öğeleri (mobilya, yapı elamanları, … gibi) saptayarak restorasyonunu yapar.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri