Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Lisans)

Harita Mühendisliği

Genel Bilgiler

Kuruluş  

Harita Mühendisliği Bölümü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin bir bölümü olarak 2013-2014 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak lisans eğitimine başlamıştır.

 

Derecenin Seviyesi:  Lisans

 

Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı

 

Genel Tanıtım

Türkler, Orta Asya’dan başlayarak günümüze kadar haritacılık ve buna temel oluşturan astronomi, matematik, denizcilik gibi alanlarda çalışmalar yapmış bilim adamı yetiştirmiştir. Günümüzde Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği olarak da adlandırılmakta olup ana konuları; Ölçme Bilgisi, Jeodezi, Uzaktan Algılama, Fotogrametri, Kartoğrafya ve Kamu Ölçmeleridir. Harita Mühendisliği ; Yeryüzünün seçilen belirli büyüklükteki alanların haritalarını, amacına uygun ölçekte, özel altlıklar üzerinde arazide yapılan ölçü ve hesaplamalar sonunda çizen ve kullanıcıların hizmetine sunan bir meslek dalıdır. Bu ana görev yanında, bilgisayar uygulamaları ve teknolojiye önem veren, tüm mühendislik çalışmalarının her safhasında görev yapan, uğraş alanları her geçen gün gelişen ve yenilenen bir meslek olmaya devam etmektedir. Dört yıllık lisans eğitim-öğretim ile, diğer meslek kuruluşlarla birlikte uyumlu çalışabilen, mesleki gelişmeleri takip eden ve bu bilgileri iyileştirerek kullanan öğretim programı hazırlar ve uygular.

 

Eğitim öğretim sistemi hakkında genel bilgiler

Eğitim programı; harita mühendisliğinin temellerini vermek üzere tasarlanmıştır. Birinci yıl dersleri; farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca Fizik, Kimya, Matematik, Bilgisayar ve temel mühendislik derslerini içerir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda sunulan zorunlu dersler; Ölçme Bilgisi,Taşınmaz Mal Hukuku,Dengeleme Hesabı, Bilgisayar Destekli Harita Yapımı, Kartoğrafya, Fotogrametri, Aplikasyon ve Özel Ölçmeler, Kadastro Bilgisi, Kentsel Alan Düzenlemesi, Matematik Jeodezi,Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Taşınmaz Değerlendirmesi ile Bitirme Tezidir. Eğitimin üçüncü ve dördüncü yıllarında Harita mühendisliği derslerinin uygulama alanlarını genişlemesine olanak veren seçmeli dersler sunulur (Alet Bilgisi, Madencilik Ölçmeleri, Hidrografik Ölçmeler, Kırsal Alan Düzenlemesi, Kent bilgi Sistemleri, Uydu Jeodezisi, Kıyı ve Kıyı Yönetimi, Yerel Yönetimlerde Harita Mühendisliği Uygulamaları, İmar Uygulama ve Çevre İlişkileri, Arazi Yönetimi vb.) . Öğrencilerin sosyal ve idari sorunlara yaklaşımını geliştirmek, yönlendikleri Anabilim Dallarını daha da güçlendirmek için, seçmeli ders konuları özenle seçilmiştir. Öğrenciler dördüncü veya altıncı yarıyılın sonunda 30 işgünü staj yapmakla yükümlüdürler. Dördüncü yılda alınan Diploma Projesi (Bitirme Çalışması) araştırma ve geliştirmeye yönelik, mesleğinde seçeceği bir Anabilim dalında tez olarak hazırlanmakta ve sunulmaktadır.

 

 

Programlar arası değişim ve geçiş koşulları

Türk Yüksek Öğretim Kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Avrasya Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

 

Fiziksel ve Teknik Altyapı

Harita Mühendisliği eğitimi üniversitemizin Yomra Yerleşkesindeki modern dersliklerde yapılmaktadır. Derslikler 60 kişilik olup klasik tahtalara ilaveten akıllı tahtalarla ve projeksiyon makineleri ile donatılmıştır. Bölümümüzde henüz birinci yarıyıl olması dolayısıyla, Şimdilik, Dijital Planimetre, Çelikşerit metre, Jalon ve sehpaları, Prizmalar ve şaküller bulunmaktadır. Yomra yerleşkemizdeki binamızın 5. katı kütüphane olarak öğrencilerimize ve öğretim üyelerine hizmet vermektedir.

 

İletişim Bilgileri  

Adresi: Avrasya Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Yomra / Trabzon / TÜRKİYE

Telefonu       : 0 462 3346444

Belge Geçer : 0 462 3346454

E-Posta        : info@avrasya.edu.tr

Web Adresi : www.avrasya.edu.tr

 

Mezun olanların çalışma alanları:

Harita mühendisi mezunlarımız pek çok özel kuruluş ve devlet sektörlerinde mühendis ve yönetici olarak görev yapmaktadırlar. Ayrıca yurt dışında inşaat sektörlerinin tamamında görev almaktadırlar. 

 

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri