Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Lisans)

Endüstri Mühendisliği

Genel Bilgiler
Tarihçe: 2010 yılında açılmış ve 2012 eğitim-öğretime başlamıştır.
 
Verilen diploma: Endüstri Mühendisliği
 
Diploma seviyesi:  Lisans  
 
Öğretim süreci:  Tam zamanlı
 
Giriş Şartları  
1 - Lise diploması,
2 - Avrasya Üniversite giriş şartları
 
Daha önceki eğitimin tanınması:  
Avrasya Üniversitesi muafiyet yönetmeliğine tabiidir.
 
Mezuniyet Şartları 
Genel not ortalamasının en az 2.00/4.00 olması
Staj dahil hiç kaldığı dersinin olmaması
Müfredatta belirtilen bütün derslerin alınmış veya muaf edilmiş olması
Müfredatta belirtilen kredi/AKTS'lerin tamamlanmış olması.
Diğer Avrasya Üniversitesi mezuniyet şartları.
 
Bölüm Profili 
Endüstri Mühenisliği Bölümü öğrencileri şu konularda yetiştirir: Endüstride değişik alet-süreç-sistemlerin birlikte uyumlu ve daha verimli çalışmasını sağlayacak metot, tasarı, ve fiziksel özellik geliştirmeyi kapsar. Bölüm öğrenim çıktılarını sağlayacak ders ve faaliyetleri modern yöntemlerle öğrenci örenimi odaklı olarak işler. 
 
Sınav, Değerlendirme ve Not Verme Kuralları
Avrasya Üniversitesi Yönetmeliği geçerlidir.
 
Lisansüstü öğretim  
Lisans eğitimini başarıyla bitiren mezunlar yükseklisans ve doktora programlarına devam edebilir, uzmanlık alanlarında gelişebilirler. 
 

Fiziksel ve Teknik Altyapı

Endüstri Mühendisliği Bölümü Avrasya Üniversitesi Yomra yerleşkesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi binasında yer almaktadır. Öğrencilerimiz mevcut temel laboratuvarlar ve kurulmakta mühendislik laboratuvarlarından faydalanabilirler.
 
Mezunların Çaşlışma Alanları:
 • Devlet ve özel sektör kurulaşlarında
 • Üretim planlaması ve kontrolü
 • Toplam kalite kontrolü
 • Meslek-sıhhat-emniyet ve çevre uzmanılığı
 • Danışmanlık
 • İdarecilik
 • Sistem mühendisliği
 • Startejik planlama
 • Finans sektörü planalaması
 • Tedarik zinciri ve lojistik
 • Proje yönetimi
 • Disiplinlerarası uyum sağlayıcı
 
 
İletişim:  
Adres           :   Avrasya Endüstri  Mühendisliği Bölüm Başkanlığı 61080 Yomra/ Trabzon
Telefon        : +90 462 334 64 44
Fax              : +90 462 334 0530
E-Mail          : info@avrasya.edu.tr
 
Web Adres  : http://www.avrasya.edu.tr/

 

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri