Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Lisans)

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Genel Bilgiler

Kuruluş  

Avrasya Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2011 yılında kurulmuş olup, 2011–2012 eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır.    

 

Kazanılan Derece

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı genel not ortalaması elde eden, temel ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporlarından geçer not alan öğrencilere Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanında lisans diploması verilir.

 

Derecenin Seviyesi:  Lisans

 

Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı

 

Kabul ve Kayıt Şartlar

1.Lise veya dengi okul diploması,
2.Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı(ÖSS)'den yeterli puan alınmış olması.

 

Öncel Eğitim Tanımlaması

Tüm programlara uygulanan esaslar bölüm için geçerlidir.

 

Dereceye Yönelik Kurallar  

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptıran öğrencilerin mezun olup lisans derecesini alabilmeleri için:

Ders planında yer alan toplam 240 AKTS karşılığı dersi başarıyla vermiş olmaları,

30’ar iş günü olan temel ve mesleki stajlarını tamamlamaları,

Bitirme projelerini Bitirme Projesi Uygulama Yönergesine uygun olarak başarıyla vermiş olmaları gerekmektedir.

 

Program Profili

1. ve 2. sınıflarda temel bilimlere yönelik dersler ile bölüme yönelik bazı ana dersler verilmektedir. 3.ve 4. Sınıflarda ise teknik seçmeli dersler yoluyla ilgi duydukları alana yöneltilmektedirler. Öğrenciler 2. sınıfın sonundan itibaren temel ve 3.sınıfın sonundan itibaren mesleki 30’ar işgününden oluşan toplam 60 iş günü olan stajlarını yapabilmektedirler. Öğretim dili Türkçedir.

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  

Sınavlar, Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Buna göre geçme notu ödev, kısa sınav, arasınavın %40 ve yarıyıl sonu sınavının %60 ile belirlenmektedir. Derslerden geçme üniversitenin yönetiminin belirlemiş olduğu not değerlendirme sistemine göre yapılır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait derslerden bütünleme sınavına girebilir.

 

 

Üst Derece Programlarına Geçiş  

Yatay ve dikey geçiş uygulamalarıyla bölüme belirli bir kontenjan dahilinde öğrenci alınmaktadır.

 

İletişim Bilgileri  

Adresi: Avrasya Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Yomra / Trabzon / TÜRKİYE

Telefonu       : 0 462 3346444

Belge Geçer : 0 462 3346454

E-Posta        : info@avrasya.edu.tr

Web Adresi : www.avrasya.edu.tr

 

Mezun olanların çalışma alanları:

Bölüm mezunları serbest elektrik-elektronik mühendisi olarak, ayrıca enerji iletim ve dağıtım kurumlarında, haberleşme hizmeti sunan şirketlerde veya endüstriyel otomasyon hizmeti gerektiren birçok özel ve resmi kurumda iş bulabilmektedirler. 

 

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri