Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Lisans)

Bilgisayar Mühendisliği

Genel Bilgiler

Kuruluş  

Avrasya Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2012 yılında kurulmuş olup, 2012–2013 eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır.    

 

Genel Tanıtım

Bilgisayar Mühendisliği donanım ve yazılım alanında karşılaşılan algoritmik süreçlerin uygulamalarını içeren bir mühendislik dalıdır. Bunun yanı sıra teknolojik, ekonomik, bilimsel ve sosyal alanlarda karşılaşılan problemlere çözümler üretir. Öğrencilerin bu disiplin içinde eğitim aldıkları dört ana konu vardır: teori, soyutlama, tasarım ve pratik. Teori hesaplama konusunun matematiksel ve bilimsel altyapısını sağlar. Soyutlama algoritmaların, veri yapılarının, donanım mimarisinin modellenmesi prensiplerini içerir. Tasarım ve pratik ise donanım-yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde gerekli olan araçların ve teorinin kullanılmasını anlatır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans eğitimi süresi 4 yıldır. İlk yıl temel ortak derslerin yanı sıra Bilgisayar Mühendisliği’ne giriş dersleri yer alır. Diğer yıllardaki dersleri alan öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası düzeyde değişik endüstri ve araştırma kurumlarında üretim, uygulama, araştırma ve geliştirme çalışmalarında başarı ile görev alabilecek; toplumsal sorumluluk bilincine sahip, kendini geliştiren, takım çalışmasına ve disiplinler arası çalışmaya yatkın bilgisayar mühendisleri olarak mezun olurlar.

 

Derecenin Seviyesi:  Lisans

 

Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı

 

Bölüm Yeterlilikleri

1.    Matematik, fizik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygular.

2.    Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı bilgi üretir, işler ve yorumlar.

3.    İstenen gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, sistem parçasını, donanım ve yazılım veya süreci tasarlar.

4.    Çok disiplin içeren takımlarda çalışır.

5.    Bilgisayar mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar.

6.    Mesleki ve etik sorumluluk bilinci vardır.

7.    Yazılı, sözlü ve diğer iletişim tekniklerini etkili şekilde kullanır.

8.    Çağımızın ve güncel konuların farkındadır. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlayacak geniş eğitime sahiptir.

9.    Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrar, yeniliklere açıktır.

10.  Mühendislik mesleğini yapmak için gerekli teknik, beceri ve modern araç-gereç-programlarını kullanır.

11.  Bilgisayar mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlar ve yönetir.

 

Fiziksel ve Teknik Altyapı

Bilgisayar Mühendisliği bölümü Avrasya Üniversitesi Yomra yerleşkesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi binasında yer almaktadır. Fakülde binasındaki dersliklerin yanı sıra yüksek ölçekli, öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacak teknolojiye sahip, bilgisayar laboratuvarımız öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur.

 

Programlar arası değişim ve geçiş koşulları

Bölüme belirli bir kontenjan dâhilinde yatay ve dikey geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin geçiş ile ilgili kabul işlemleri üniversite yönetimince belirlenen yönergeler doğrultusunda yapılmaktadır. Geçiş yaparak bölüme gelen öğrencilerin muaf sayılacakları dersler, bölüm yönetim kurulunca belirlenir ve fakülte yönetim kuruluna iletilir. 

 

Eğitim öğretim sistemi hakkında genel bilgiler

Bilgisayar mühendisliği bölümü ders planında, 1. ve 2. sınıflarda temel bilimlere yönelik dersler ile bölüme yönelik bazı ana dersler verilmektedir. 3.ve 4. Sınıflarda ise teknik seçmeli dersler yoluyla ilgi duydukları alana yöneltilmektedirler. Öğrenciler 2. sınıfın sonundan itibaren temel ve 3.sınıfın sonundan itibaren mesleki 30’ar iş gününden oluşan toplam 60 iş günü olan stajlarını yapabilmektedirler. Bölümdeki öğretim dili Türkçedir. Sınavlar, Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Buna göre geçme notu ödev, kısa sınav, ara sınavın %40 ve yarıyıl sonu sınavının %60 ile belirlenmektedir. Derslerden geçme üniversitenin yönetiminin belirlemiş olduğu not değerlendirme sistemine göre yapılır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait derslerden bütünleme sınavına girebilir. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı genel not ortalaması elde eden ve temel ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporlarından geçer not alan öğrencilere Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans diploması verilir.

 

 

İletişim Bilgileri  

Adress : T.C. Avrasya Üniversitesi Sancak Mah. Hükümet Cad. Yomra / TRABZON / TURKEY

 

Telefonu       : 0 462 344 05 11

Belge Geçer : 0 462 344 05 19

E-Posta        : info@avrasya.edu.tr

Web Adresi : www.avrasya.edu.tr

 

Mezun Olanların Çalışma Alanları: 

Bölüm mezunları, sistem çözümleyici, uygulama programcısı, genellikle bilgi işlem merkezlerinde yönetmen, kurucu ve yönetici mühendis, veri tabanı yönetmeni, bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerin tasarımı ve gerçekleştiriminde araştırma geliştirme mühendisi gibi görevler alabilirler. Ayrıca, üniversitelerde Öğretim Elemanı olarak akademik olarak ilerlerken eğitim ve öğretime katkıda bulunup, bilimsel çalışma ve araştırma yapma şansını da elde edebilirler.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri