İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Genel Bilgiler

Bölümün Tarihçesi

Bilindiği üzere Avrasya Üniversitesi Trabzon ilinde ikinci üniversite olarak 2011- 2012 Eğitim Öğretim yılında faaliyete başlamıştır ve bölgenin ihtiyacı olan Fakülte ve bölümleri aktif duruma getirilmiştir. Daha sonra bir takım incelemeler sonucunda bölgenin bir liman kent olması nedeniyle ihtiyaç duyulan Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü 2013-2014 Eğitim öğretim yılında Yüksek Öğretim Kurulunun onayı ile açılmış ve öğrenci kabul etmeye başlamıştır. 

 

Derecenin Seviyesi:  Lisans

 

Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı

 

Eğitim öğretim sistemi hakkında genel bilgiler

Eğitim ve öğretim sistemimizde; anlatım, tartışma, örnek olay, problem çözme veya soru-cevap tekniği gibi çeşitli yöntemler uygulanır.  

 

Programlar arası değişim ve geçiş koşulları

Yönerge esasları dahilinde çift ana dal veya yan dal eğitimi yapmak olanaklıdır.

 

Fiziksel ve Teknik Altyapı

Ana sayfadan yerleşkeler ve alt yapı hakkında bilgi almak olanaklıdır.

 

İletişim Bilgileri  

Adresi: Adnan Kahveci Mahallesi Rize caddesi, No:226 Pelitli/Trabzon/TÜRKİYE

Telefonu       : 0 462 334 05 50

Belge Geçer :  0 462 334 64 54

E-Posta        : info@avrasya.edu.tr

Web Adresi : www.avrasya.edu.tr

 

Mezun olanların çalışma alanları:

Bölümümüzün Mezunları Dış Ticaret firmaları, çokuluslu şirketler, banka ve sigorta şirketleri, perakende sektörü, reklam Ajansları ve Lojistik firmalarında ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının değişik birimlerinde orta ve üst düzey yönetici olarak iş bulabilmektedir.  Ayrıca Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik Program mezunları özellikle dış ticaret firmalarında, üniversiteler, medya, çokuluslu şirketler olmak üzere kamu ve özel sektörün pek çok alanında kariyer fırsatları yakalayacaktır. Bölümümüzün çok güçlü Uluslararası ilişkileri bulunmaktadır. Bu çerçevede bölümümüze yabancı ülkelerden öğretim üyesi çalışmaktadır. İleri dönemlerde  Erasmus, Farabi, ve Mevlana değişim programları çerçevesinde yabancı ülkelere öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapılması ön görülmektedir.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri