İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans)

Kamu Yönetimi

Genel Bilgiler

Kuruluş

Kamu Yönetimi Bölümü, Avrasya Üniversitesinin kapılarını eğitim ve öğretime açtığı 2011-2012 döneminde eğitim ve öğretime başlamıştır. 2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılında toplam 79 öğrenci programı takip etmektedir.

 

Derecenin Seviyesi : Lisans

 

Çalışma Şekli           :Tam Zamanlı

 

Neden Kamu Yönetimi

Güncel siyasi olayların teorik boyutlarını derinlemesine anlamak, Devlet, hükümet ve siyasal partilerin işleyişini öğrenmek, Yerel yönetimler, kent ve çevre bilimleri ile ilgili bilgiler edinmek, Türkiye ve dünyadaki sosyal ve politik olayları analiz etmek, Türkiye'nin ve diğer devletlerin siyasal yapısını öğrenmek ve karşılaştırmalı olarak analiz etmek, Modernleşme, insan hakları ve demokrasi ile ilgili bilgiler edinmek, Türk düşünce dünyasını incelemek ve anlamak, Türk kamu yönetimi ve idare tarihini öğrenmek için Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 

Alana Özel Beceri ve Yetkinlikler

1. Kamu Yönetimine dair problemleri anlayıp yorumlayabilmeli

2. Hukuk nosyonuna sahip olmalı

3. Öz farkındalığa sahip olmalı

4. Diğer anabilim dalları ile ilişki kurabilmeli

5. Önerilen çözümü savunabilmeli

6. Problemin çözümü için ortaya atılacak çözüm yollarını ve çözümde kullanılacak ilkeleri bilmeli

7. İşlemsel ve taktik düzeylerde karar almaya hazırlanmalı

8. Stratejik karar almaya katılma becerisi bulunmalı

9. Bütüncül yargıda bulunma ve stratejik çözümlerin eleştirel değerlendirmesini yapma becerileri

10. Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi yönetim alanlarının çeşitli düzeylerinde görev alabilecek nitelikleri olma

11. Ulusal ve uluslararası düzeyde yönetim, hukuk, siyaset, kentleşme ve çevre sorunları alanlarında ortaya çıkan teorik ve pratik yenilikleri takip edebilme, bu alanlarda yorum, analiz ve değerlendirme yapabilmeli

12. Öğrenciye güncel kamu yönetimi sorunlarına karşı çözüm üretme yeteneğinin kazandırılması ve program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olması

13. Bilişim teknolojileri, temel bilgisayar programları ve yönetim alanıyla ilgili bilgi sistemleri ile bu alandaki yenilikleri takip etme ve bunları etkili bir şekilde kullanabilme

14. Yönetim bilimi bürokrasi Türk kamu yönetimi Türk yönetim tarihi yerel yönetimler ve karşılaştırmalı yönetim gibi kamu yönetiminin farklı konularında stratejik yönetim ve performans yönetimi insan kaynakları gibi yeni yönetim anlayışları ve uygulamaları hakkında siyaset bilimi siyasi düşünceler tarihi Türk siyasi hayatı sosyoloji Türkiyenin toplumsal yapısı çağdaş siyasi akımlar ve siyasi partiler gibi alanlarda Kamu hukuku (Anayasa Hukuku Türk Anayasa Hukuku İdare Hukuku İdari Yargı Ceza Hukuku İnsan Hakları Hukuku ve Vergi Hukuku vb) ve özel hukuk (Ticaret Hukuku Borçlar Hukuku ve Medeni Hukuk vb) ve mevzuatı hakkında kentleşme çevre sorunları çevre mevzuatı ve imar hukuku alanlarında donanım sahibi olmalı

 

Eğitim öğretim sistemi hakkında genel bilgiler

Eğitim ve öğretim sistemimizde; anlatım, tartışma, örnek olay, problem çözme veya soru-cevap tekniği gibi çeşitli yöntemler uygulanır.  

 

Programlar arası değişim ve geçiş koşulları

Yönerge esasları dahilinde çit ana dal veya yan dal eğitimi yapmak olanaklıdır.

 

Fiziksel ve Teknik Altyapı

Ana sayfadan yerleşkeler ve alt yapı hakkında bilgi almak olanaklıdır.

 

Mezun olanların çalışma alanları

Kamu Yönetimi programı öğrencilerine analitik araçlar ve ileri seviyede bilgiyle donanmış olarak mezun olduklarında iş ve akademik hayatın saygın üyeleri arasına katılmalarını sağlayacaktır. Program mezunları özellikle bakanlıklar, üniversiteler, medya, çokuluslu şirketler olmak üzere kamu ve özel sektörün pek çok alanında kariyer fırsatları yakalayacaktır. 

 

İletişim Bilgileri

Adres     : Avrasya Üniversitesi,Adnan Kahveci Mah.,Rize Cad. No:226 Pelitli/Trabzon/TÜRKİYE

Telefon  :0 462 3346444

Fax          :0 462 3336454

E-posta   :info@avrasya.edu.tr

Web        :www.avrasya.edu.tr

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri