İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans)

İşletme

Genel Bilgiler

Kuruluş

İşletme Bölümü, Avrasya Üniversitesinin kapılarını eğitim ve öğretime açtığı 2011-2012 döneminde eğitim ve öğretime başlamıştır. 

 

Derecenin Seviyesi :Lisans

 

Çalışma Şekli           :Tam Zamanlı

 

Eğitim öğretim sistemi hakkında genel bilgiler

Eğitim ve öğretim sistemimizde; anlatım, tartışma, örnek olay, problem çözme veya soru-cevap tekniği gibi çeşitli yöntemler uygulanır.

 

Programlar arası değişim ve geçiş koşulları

Yönerge esasları dahilinde çit ana dal veya yan dal eğitimi yapmak olanaklıdır.

 

Fiziksel ve Teknik Altyapı

Ana sayfadan yerleşkeler ve alt yapı hakkında bilgi almak olanaklıdır.

 

Neden İşletme

İşletme bölümü programının amacı öğrencileri, ekonomi, psikoloji, sosyoloji, matematik, istatistik, pazarlama, finans, muhasebe, üretim, insan kaynakları yönetimi, süreç yönetimi ve bilgisayar gibi dersler yardımı ile işletme ve yönetim bilimleri alanlarında hazırlamaktır. Program aynı zamanda öğrencilere modern işletmecilik ve yöneticilik yetenekleri kazandırmaktadır. İş hayatında karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanılan araçlar ve kavramlar İşletme Bölümü’nün temelini oluşturmaktadır

 

Genel Yetkinlikler

1. Yönetim planları hazırlayabilme ve yerinde ve doğru kararlar alıp uygulayabilme becerisi. Muhasebe kayıtlarını tutabilme becerisi

2. Muhasebe hesap planlarına hakimiyet

3. Bilgisayarlı muhasebe becerisi

4. Veri toplayıp, analiz edebilme becerisi

5. Çalışanları ve müşterileri ile doğru iletişim kurabilme becerisi

6. Kalite, verimlilik ve yenilik konusunda yaratıcı düşünebilme becerisi

7. Girişimcilik yeteneği

8. Pazar analizi yeteneği

9. Kalite yönetim sistemleri bilgisi

10. Değer temelli düşünüp uygulayabilme becerisi, yatırım kararı verme yeteneği

11. Borsa ve hisse senetleri analizi bilgisi, finansman kararı verme yeteneği

12. Ekonomi konularına hakimiyet

13. Fizibilite etüdü

14. Sayısal ve nitel yöntemlerle karar alma yeteneği 

 

Beceriler

1- Küresel ve ulusal ekonomik sistemlerin işleyişinde işletmelerin rollerini kavrar.

2- İşletmeler arasındaki ilişkilerde dış çevrede yer alan paydaşların etkilerini ve katkılarını analiz eder.
3- İşletme içi paydaşlar arasında karşılıklı güç ve çıkar ilişkilerini analiz eder.
4- İşletme faaliyetleri arasındaki entegrasyonun dayandığı teknik ve sosyal boyutları çözümler.
5- İşletmecilik konularında problem çözmek için yaratıcı, yenilikçi ve analitik düşünme yeteneğini ve bilgilerini kullanır.
6- İş ortamında işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanır.
7- Gerektiğinde bir lider veya izleyici olarak davranış sergiler.
8- İşletmecilik konularında faaliyet göstermek ve karar almak açılarından bir takım oyuncusu olarak hareket eder.
 

 

Mezun olanların çalışma alanları

Mezunlar, kamu ve özel sektör kuruluşlarında müfettişlik, hesap uzmanlığı, kontrolörlük vb. görevler yanında işletmelerin çeşitli departmanlarında meslek elemanı ve yönetici olarak çalışma imkanına sahiptirler. Bağımsız iş kurabilme nitelikleri kazanan bölüm mezunlarının serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak da çalışmaları mümkündür.

 

İletişim Bilgileri

Adres     : Avrasya Üniversitesi,Adnan Kahveci Mah.,Rize Cad. No:226 Pelitli/Trabzon/TÜRKİYE

Telefon  :0 462 3346444

Fax          :0 462 3336454

E-posta   :info@avrasya.edu.tr

Web        :www.avrasya.edu.tr

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri