Fen Edebiyat Fakültesi (Lisans)

Mütercim Tercümanlık Rusça

Genel Bilgiler

Bölüm tarihçesi

Bölüm, 2012 yılında Avrasya Üniversitesi’ne bağlı Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Rus Dili ve Edebiyatı adı altında ilk öğrencileriyle eğitim ve öğretime başlamıştır. Bununla birlikte üniversitemiz 2013 yılında Mütercim-Tercümanlık(Rusça) adı altında bir bölüm daha açarak buraya da ilk öğrencilerini kabul etmiştir. 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı her iki bölüm de aktif olarak eğitim ve öğretimi sürdürmüştür. 2014-2015 eğitim ve öğretim yılı ise üniversitemizin aldığı kararla Rus Dili ve Edebiyatı bölümü ve öğrencileri Mütercim-Tercümanlık(Rusça) bölümü çatısı altında birleşmiştir.

Avrasya Üniversitesi bölgede üniversiteler arası işbirliklerini geliştirmek amacıylaRektör Prof. Dr. Aşkın Asan’ın Azerbaycan’a yaptığı ziyaret sonucu 24.08.2015 tarihinde Avrasya Üniversitesi ve Bakü Slav Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Protokol kapsamında her iki üniversite arasında öğretim elemanı ve öğrenci değişimi yapılabilmektedir.

Bölüm başkanı Doç. Dr. Solmaz Süleymanova ’dır.

Genel Tanıtım

Programda Rusça yazma, okuma, anlama ve konuşma yetenekleri geliştirilmekte ve Rus edebiyatının çeşitli dönemleri ele alınarak edebi eserlerin yazıldıkları çağın siyaset yaşamı ve fikir akımları çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Rus dili ve Edebiyatı Mütercim Tercümanlık programında Rusça yazma, okuma, anlama ve konuşma yetileri geliştirmekte ve Rus edebiyatı numunelerini çevirmekte, çeşitli dönemlerin madeni düşünceleri, siyasi yaşamı ve fikir akımları değerlendirilmektedir.

Derecesi: Lisans

Çalışma şekli: Tam zamanlı

Eğitim öğretim sistemi hakkında bilgiler:

Eğitim süresi hazırlık dışında 4 yıldır. Rus dili mütercim tercümanlık bölümünde hazırlık sınavında başarılı olan öğrenciler hazırlık bölümünden muaf olarak I. Sınıfa devam ederler.  Başarılı olmayan öğrenciler I yıl hazırlık programına devam ederler.

Fiziksel ve teknik altyapı

Teknik altyapı kapsamında teknoloji ile ilgili tüm olanaklar mevcuttur. Rus Dili Mütercim Tercümanlık bölümünde her türlü araç-gereç ve materyal bulunmaktadır.

İletişim bilgileri:

Adresi: Avrasya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Yomra Trabzon Türkiye

Telefon: 0462 334 05 50

Fax: 0462 334 64 54

E-Posta: s-solmaz@mail.ru

Mezun olanların çalışma alanları:

Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunları, TRT, Kültür ve Turizm, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve elçilikler gibi resmi kuruluşlarda çalışabilirler. Pedagoji sertifikası olanlar öğretmenlik yapabilirler. Programın hedefleri bağlamında yetiştirilen öğrenciler bu programı başarı ile bitirdikleri taktirde Rus Dili Edebiyatı araştırmacısı (Filolog, dilci ve edebiyat şurası) olarak Rus Dilini orta okullarda lisans ve özel okullarda mütercim tercümanlık ve turizm alanında serbest çalışabilirler. Tezli ve tezsiz yüksek lisans yaparak bilim uzmanlığı alabilirler. Ayrıca formasyon eğitimi alarak özel veya devlet okullarında öğretmen olabilirler veya yüksek öğretimde Rusça öğretim elemanı olabilirler. Bölümün programında belirtilen yan dal derslerini alarak ilgili alanlarda: Büyük Elçiliklerde, Ticaret- Sanayi Odalarında tercümanlık yapabilirler.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri