Fen Edebiyat Fakültesi (Lisans)

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Genel Bilgiler

 

Derecenin Seviyesi:  Lisans

 

Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı

 

Eğitim öğretim sistemi hakkında genel bilgiler

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünün eğitim-öğretim süresi 4 yıl olup, 4 yılın sonunda mezun olan öğrenciler Moleküler Biyolog unvanı alırlar. Eğitim süresince; fen dersleri ağırlıklı eğitim görülmektedir. Teorik eğitimin yanı sıra laboratuar çalışmaları oldukça yoğundur. Öğrenciler ilk yıl; genel biyoloji, fizik, kimya, matematik gibi dersler alır. Diğer yıllarda ise moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, gelişim biyolojisi, kanser genetiği, organik kimya, bitki fizyolojisi, enzimoloji, viroloji gibi uzmanlık dersleri görmektedir.

 

Programlar arası değişim ve geçiş koşulları

Yönerge esasları dahilinde çift ana dal ve yan dal eğitimi yapmak olanaklıdır.

 

Fiziksel ve Teknik Altyapı

Üniversitemizin web sayfasından yerleşkeler ve alt yapı hakkında bilgi almak olanaklıdır

 

İletişim Bilgileri  

Adresi: Avrasya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi/Pelitli/Trabzon/TÜRKİYE

Telefonu       : 0 462 334 05 50

Belge Geçer :  0 462 334 64 54

E-Posta        : fatma.soylemez@avrasya.edu.tr

Web Adresi : www.avrasya.edu.tr

 

Mezun olanların çalışma alanları:

  1. TÜBİTAK gibi resmi kurumların ve pek çok özel ilaç, gıda, endüstri sektörlerinin araştırma geliştirme (ARGE) alanlarında araştırmacı ya da laboratuar şefi olarak iş bulma olanağına sahiptirler.
  2. Sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda yönetici olarak çalışabilirler.
  3. Çevre koruma -kontrol -planlama ile ilgili alanlarda iş bulabilirler.
  4. Biyoteknolojik çalışma yapan kurum ve kuruluşlarda biyolojik ürünlerin (Aşı, ilaç hammaddeleri, serum vb.) üretiminin ve kalite kontrolünün yapılmasında ve bu tesislerin yönetiminde yer alabilirler.
  5. İlaç ve hammaddelerin, kozmetik ürünlerin üretim ve kalite kontrol aşamasında çalışabilirler.
  6. Adli tıp ve kriminoloji laboratuarlarında suçlu belirlenmesinde ilgili birimlerin şefi ya da yöneticisi olarak çalışabilirler.
  7. Tarım, Orman, Çevre ve Sağlık bakanlığına bağlı kuruluşlarda; tarım, hayvancılık ve sulama alanlarında verimin arttırılması ve doğaya zararlı olabilecek nedenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarda görev yapabilirler.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri