Fen Edebiyat Fakültesi (Lisans)

Biyokimya

Genel Bilgiler

21.Yüzyılın Biyolojik Bilimler ve Biyoteknoloji çağı olacağı kabul edilmektedir. Bilim ve Teknolojinin amacı sağlıklı bir çevre ve sağlıklı bir yaşamdır. Bu nedenle bugün hayal bile edilemeyecek olanakların insanlığın hizmetine sunulmasında en büyük pay gelecekte bu meslek üyelerinin olacaktır. Biyokimya, biyolojik sistemlerin kimyasal yapı ve işlevlerini moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalı olup, sağlık ve yaşam bilimlerinin temelinde yer almaktadır. Bu amaçla, pek çok bilim dalı ile yakından ilişki içindedir. İş olanaklarının, Biyokimya, Biyoteknoloji ve Gen Teknolojisinde gözlenen gelişmelere paralel olarak yoğunlaşması gelişmiş ülkelerde yayınlanan bilimsel dergilerdeki iş ilanlarının büyük bir kısmının bu alanlara yönelik oluşu ile kanıtlanmaktadır.

Bölümümüze Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavında Fen puanı esas alınarak öğrenci kabul edilecektir. Matematik ve Fen bilimlerine yatkın, araştırmaya meraklı, deney yapma isteği ve yeteneği olan öğrenciler başarı ile verilen programı tamamlayabilirler. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz " Biyokimyager" unvanına sahip olur.

Program Dili: Türkçe

İstihdam Olanakları: Biyokimyacılar moleküler yapı ve fonksiyon arasındaki ilişkiden yola çıkarak yaşamın moleküler anlamını araştırırlar. Modern biyokimya, kimyasal tekniklerin biyolojik problemlere uygulanması sonucu doğmuştur. Biyokimya pek çok yönden biyoloji ile kimyayı birleştirse de günümüzde sürekli genişleyen bir alan olması nedeniyle bazı konuları biyokimya ile sınırlandırmak zordur. Örneğin moleküler biyoloji biyokimyanın önemli bir dalı olmakla birlikte çoğunlukla ayrı bir disiplin olarak değerlendirilir. Biyokimyacılar biyolojik süreçleri açıklamak için moleküler metotları kullanırlarken diğer biyolojik bilimciler organların birleştirilmiş fonksiyonlarını ve ekosistemler tarafından tanımlanmış türleri çalışırlar. Biyokimyayı fizyoloji ve ekoloji gibi diğer temel disiplinlerden ayıran farkın temeli burada yatmaktadır. Modern biyokimyanın bazı önemli alanları arasında yapısal biyoloji, enzim mekanizmaları, sinyal iletimi, gen ifadelenmesi ve biyoenformatik sayılabilir.

Mezunlarımız gıda, ilaç, tibbi ve kimyasal maddeler, tarım ilaçları, kozmetik ve deterjan sanayileri ve fermantasyon teknolojisine dayalı sanayi kollarında, üniversite, tıbbi, tarımsal ve çevre araştırma merkezlerinin rutin işlemler ve araştırma laboratuvarlarında görev alabilirler. Bölüm mezunları belirtilen iş alanlarında, üretim proseslerinde veya prosesin gerektirdiği rutin kalite-kontrol analizleri, sağlıkla ilgili testler, yeni yöntem geliştirme çalışmaları ve bunların uygulanması aşamalarında biyokimyager olarak çalışırlar.

Projelerin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında yönetici olarak görev alırlar. Şartları oluşturmaları halinde kendi iş yerlerini kurabilirler. İş alanları çoğunlukla gelişmiş bölgelerdedir. Biyokimyanın çeşitli dallar arasındaki bağlantıyı kurması nedeni ile iş alanlarının çeşitliliği ve yaygınlığı giderek artmaktadır. Bu da iş bulma olanaklarını, diğer meslek gruplarına göre arttırmaktadır.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri