Sağlık Bilimler Enstitüsü (Doktora) (Doktora)

İş Sağlığı ve Güvenliği (Doktora)

Genel Bilgiler

Kuruluş: Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği  Anabilim Dalı Doktora Programı 2013-2014 eğitim öğretim yılında "Doktora" programına başlamıştır.

Kazanılan Derece: Programı başarıyla tamamlayan mezunlara İş Sağlığı ve Güvenliği   Anabilim Dalı’nda doktora diploması verilir ve mezunlar doktor unvanı kazanırlar.

Derecenin Seviyesi: Doktora

Eğitim öğretim sistemi hakkında genel bilgiler

Yüksek lisans eğitimi almak isteyen adayların; Kabul edilebilir alanlardan birinde lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir. Lisansüstü giriş sınavından (ALES) en az 55 puan almış olma, şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikici bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına  tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın ve yarıyıl içi çalışmanın katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB)  harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Yüksek lisans mezunu olarak başlanılan doktora eğitimi toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programa kabul edilen öğrenciler, 7 doktora dersi almak zorundadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora derecesini alabilmek için minimum 21 kredilik doktora seviyesi ders yükünü tamamlamak, doktora yeterlik sınavını (yazılı ve sözlü) başarmak, doktora tez önerisini sunmak ve kabul ettirmek, doktora tezinde başarılı olmak gerekir. Doktora programının başarıyla tamamlanmasından sonra öğrenci Doktora Diploması ve “Doktor” ünvanı kazanır. Bu ünvanın evrensel literatürdeki karşılığı (Doctor of Philosophy) PhD’dir.

Yüksek Lisans ve Lisans düzeyinde temel bilim alanlarında eksiği olan bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile eksiklerini tamamlayacak kadar bilimsel hazırlık dersleri de alabilir.

 

Fiziksel ve Teknik altyapı

Enstitümüzün bulunduğu Yalıncak kampusu binasında akıllı tahtalarla ve projeksiyon makineleri ile donatılmış sınıflar, ve 1 adet amfi bulunmaktadır. Programımızda 4 profesör  4 yardımcı doçent eğitim-öğretim ve bilimsel etkinlikleri yürütecektir. Öğrenciler üniversitenin sosyal ve kültürel olanaklarından yararlanabilecektir.

Mezun olanların çalışma alanları

İş Sağlığı ve Güvenliği   Doktora Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler lisans alanları ve halen mevcut İSG Mevzuatına göre, İşyeri Hekimi, İşyeri Hemşiresi, İş Güvenliği Uzmanı olarak Kamu ve Özel Kuruluşlarda görev yapabilmekte, bunun yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Meslek odaları, Sendikalarda ve Eğitim Kurumlarında uzman ve eğitici olarak görev alabilmektedir.

 

 

 İletişim bilgileri

Adres: Yalıncak mahallesi Rize Cad. No: 125/1 Ortahisar/Trabzon-TÜRKİYE

Tel: 0462 335 50 00-01-02

E-Posta: info@avrasya.edu.tr

Web Adresi: http://www.avrasya.edu.tr

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri