Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans)

Halkla İlişkiler (Tezsiz)

1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
YLHII 503 İletişim Kuramları Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
SBE 509 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
YLHII XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YLHII XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YLHII XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
Toplam 15 30
1. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
YLHII 505 Modern,Postmodern Yönetim Kuramları ve Halkla İlişkiler Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YLHII 509 Basın Hukuku ve Fikri Haklar Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YLHII 507 Yazım Kuramları ve Teknikleri Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YLHII 501 İletişim Araştırmaları Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHLII 505 Modern, Post Modern Yönetim Kuramları ve Zorunlu 3+0+1 3 6 Türkçe
YLHII 517 Sosyal Pazarlama Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YLHII 511 Halkla İlişkiler ve İtibar Yönetimi Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YLHII 515 Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YLHII 519 Marka Yönetimi İletişimi Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YLHII 521 Halkla İlişkilerde Örnek Olay Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YLHII 523 Pazarlamanın Temel İlkleri Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
YLHII XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLHII XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
XXXX XXX Enstitü Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
XXXX XXX Enstitü Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YLHII 506 Stratejik Halkla İlişkiler ve İletişim Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
Toplam 15 30
2. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
YLHII 526 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Seçmeli 0+3+0 3 6 Türkçe
YLHII 502 İkna ve İletişim Psikolojisi Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLHII 510 Siyaset Bilimi ve Siyasal İletişim Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLHII 524 Özel Sektör ve Kamuda Halkla İlişkiler Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLHII 516 Özel Konular Seçmeli 0+0+0 3 6 Türkçe
YISL 502 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
2. Yarıyıl Fakülte/YO Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
YLHII 502 İkna ve İletişim Psikolojisi Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLHII 518 Siyaset Bilimi ve Siyasal İletişim Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLIKT 506 Dünya Ekonomisi Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLIKT 508 Makro İktisat Analizi Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLIKT 510 AB ve Türkiye Ekonomik İlişkiler Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLIKT 518 Uluslararası İktisat Politikaları Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLIS 502 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLIS 506 İşletme Finansmanı Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLIS 508 Para ve Banka Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLIS 510 Kariyer Geliştirme ve Performans Değerlendirme Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLIS 518 Stratejik Yönetim Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLIS 520 Yöneticiler İçin Finansal Raporlama Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLIS 522 Girişimcilik Yönetimi Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLIS 528 Tüketici Davranışı Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLIS 526 Üretim Yönetimi Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLIS 530 İşletme Hukuku Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLIS 532 Müzakere Süreci Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLIS 534 Kalite Yönetimi Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLMD 506 Denetim Uygulamaları Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLMD 508 Uluslararası Vergi Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YLMD 510 Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLMD 518 İleri Muhasebe Seçme Konular Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLMD 520 Muhasebe Bilgi Sistemleri Zorunlu 3+0+1 3 6 Türkçe
YLMD 522 AB ve Türkiye Ekonomik İlişkiler Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLMD 524 Kurumsal Yönetim İlkeleri Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLMD 526 Bankacılık Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLMD 528 Vergi Teknikleri Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLMD 530 Türk Vergi Hukuku Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLMD 532 Sermaye Piyasası Mevzuatı Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLMD 534 Bankacılıkta Risk Yönetimi Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLMD 536 Finansal Muhasebe Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLMD 538 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLYY 502 Yönetsel Yargı ve İnsan Hakları Yönetimi Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLYY 504 Yerel Yönetimlerde Güncel Sorunlar Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLYY 506 Yerel Yönetimler ve Finansmanı Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLYY 508 Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLYY 510 Kent Sosyolojisi Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLYY 518 Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLYY 532 Bürokrasi Kuramları Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLYY 520 AB ve Yerel Yönetimler Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLYY 522 Metropolitan Yönetim Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLYY 524 Yerel Yönetimlerde Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLYY 526 Türkiye`de Yerel Yönetim Yapıları ve Politikaları Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLYY 528 Kamu Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YLYY 530 Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YYNO 502 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YYNO 504 Örgütsel Davranış Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YYNO 506 Stratejik Yönetim Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YYNO 508 Yenilik ve Yaratıcılık Yönetimi Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YYNO 510 Yönetsel Yargı ve İnsan Hakları Yönetimi Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YYNO 518 Türk Toplumsal Yapı ve İncelemeleri Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YYNO 520 Küreselleşme ve Kamu Yönetimi Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YYNO 522 Devlet Kuramları ve Sistemleri Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YYNO 524 İnsan Hakları Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YYNO 526 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YYNO 528 Yerel Yönetimler Maliyesi Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
YYNO 530 Anayasal Yargı Seçmeli 3+0+1 3 6 Türkçe
3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
YLHII 555 Proje Zorunlu 0+0+0 0 30 Türkçe
Toplam 0 30
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri