Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yönetimi (Tezsiz)

1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
YSKU 503 Sağlık Hukuku Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
YSKU 501 Sağlık Yönetimi ve Organizasyonu Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
YSKU 505 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
YSKU XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YSKU XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
Toplam 15 30
1. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
YSKU 513 Halk Sağlığında Temel Kavramlar Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YSKU 517 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YSKU 515 Sağlık Lojistiği Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YSKU 511 OlağanÜstü Durumlarda Sağlık Hizmetleri Yönetimi Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YSKU 523 Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Davranış Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YSKU 509 Sağlık Eğitimi Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YSKU 507 Sağlık Ekonomisi Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YSKU 519 Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sigortacılığı Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
YSKU 510 Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
YSKU XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YSKU XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YSKU XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YSKU XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
Toplam 15 30
2. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
YSKU 518 Afet Yönetimi Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YSKU 512 Çağdaş Yönetim Teknikleri Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YSKU 514 Epidemiyoloji Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YSKU 506 Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YSKU 508 Stratejik Yönetim Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YSKU 502 Sağlık Kurumlarında İletişim Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YSKU 524 Bioistatistik (Biometri) Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
YSKU 555 Proje Zorunlu 0+0+0 0 30 Türkçe
Toplam 0 30
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri