Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans)

Hemşirelik (Tezsiz)

1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
YHEM 503 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM 565 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
Toplam 15 30
1. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
YHEM 501 Hemşirelikte Etik Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM 507 Hemşirelikte Yönetim Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM 517 Hemşirelikte Epidemiyoloji Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM 521 Çocukta Büyüme ve Gelişme Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM 533 Yoğun Bakım Hemşireliği Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM 527 Ameliyathane Hemşireliği Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM 537 Psikiyatride Etik ve Yasal Konuların İrdelenmesi Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM 525 Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM 539 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Öğretimi Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM 541 Aile Planlaması Danışmanlığı Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM 519 Kardiyoloji Hemşireliği Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM 571 Hemşirelikte Klinik Öğretim Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM 515 Fizyopatoloji Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM 505 Fizyopatoloji I Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM 543 Fizyopatoloji II Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM 509 Kronik Hastalıklarda Bakım Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM 511 Halk Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM 513 Halk Sağlığı Hemşireliği Öğretimi Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM 523 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM 531 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM 547 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
YHEM 518 Sağlık Eğitimi ve Sağlığın Geliştirilmesi Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM XXX BölümSeçmeli Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
Toplam 12 24
2. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
YHEM 502 Sağlık Ekonomisi Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM 514 Biyoistatistik Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM 522 Yenidoğan Sağlığı Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM 526 Sağlık Tanılaması Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM 530 Hemşirelik Süreci Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM 532 Toplum Ruh Sağlığı ve Sosyal Psikiyatri Hemşireliği Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM 512 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM 540 Doğum Bilgisi ve Hemşirelik Yaklaşımı Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM 516 Evde Bakım Hemşireliği Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM 534 Diyabet Hemşireliği Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
YHEM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
YHEM 555 Proje Seçmeli 0+0+0 0 30 Türkçe
Toplam 0 30
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri