Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans)

Adalet

1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
MYO 103 Temel Hukuk Zorunlu 3+0+0 3 4 Türkçe
TDB 101 Türk Dili I Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
YDB 101 İngilizce I Zorunlu 2+2+0 3 3 Türkçe
ENF 101 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 1+2+0 2 2 Türkçe
AMY 103 Anayasa Hukuku Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
AMY 105 Medeni Hukuk 1 Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
AVU 001 Akademik Danışmanlık ve Oryantasyon Zorunlu 1+0+0 1 1 Türkçe
MAT 151 Matematik Zorunlu 2+0+0 2 3 Türkçe
MYO XXX MYO Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 4 Türkçe
Toplam 22 30
1. Yarıyıl Fakülte/YO Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
MYO 191 Etik ve İş Ahlakı Seçmeli 3+0+0 3 4 Türkçe
2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
AMY 102 Medeni Hukuk II Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
AMY 104 İdare Hukuku Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
AMY 106 Borçlar Hukuku Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
AMY 108 Maliye Bilimine Giriş Zorunlu 3+0+0 3 4 Türkçe
TDB 102 Türk Dili II Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
YDB 102 İngilizce II Zorunlu 2+2+0 3 3 Türkçe
AMY XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
AMY 120 Klavye Kullanımı Seçmeli 2+2+0 3 4 Türkçe
Toplam 22 30
2. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
AMY 114 Yargı Örgütü Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ATA 201 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
AMY 209 Staj Zorunlu 0+0+0 0 3 Türkçe
AMY 203 İdari Yargılama Hukuku Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
AMY 205 Medeni Usul Hukuku Zorunlu 3+0+0 3 4 Türkçe
İŞL 209 Ticaret Hukuku Zorunlu 3+0+0 3 4 Türkçe
AMY XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MYO XXX MYO Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 4 Türkçe
AMY 201 Ceza Hukuku Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 19 30
3. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
AMY 220 Avukatlık ve Noter Hukuku Seçmeli 3+0+0 3 3 Türkçe
AMY 215 Cezaevi Yönetimi ve İnfaz Hukuku Seçmeli 3+0+0 3 3 Türkçe
AMY 217 Memur Hukuku Seçmeli 3+0+0 3 3 Türkçe
HIT 215 Kişilerarası İletişim ve Beden Dili Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
BRY 203 Rapor Yazma ve Sunum Becerileri Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ATA 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
AMY 202 Ceza Muhakemesi Hukuku Zorunlu 3+0+0 3 4 Türkçe
AMY 206 Adli Yazışma Teknikleri ve Kalem Mevzuatı Zorunlu 3+0+0 3 4 Türkçe
AMY 212 Vergi Hukuku Zorunlu 3+0+0 3 4 Türkçe
AMY XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 4 Türkçe
AMY XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 4 Türkçe
XXX XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
AMY XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 22 30
4. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
AMY 216 UYAP(Ulusal Yargı Ağı Projesi) Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
AMY 218 Çocuk Hukuku Seçmeli 3+0+0 3 4 Türkçe
SGV 236 İnsan Hakları ve Demokrasi Seçmeli 3+0+0 3 4 Türkçe
HIT 232 İkna Edici İletişim Seçmeli 3+0+0 3 4 Türkçe
AMY 214 Tüketici Hukuku Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
HIT 236 Sosyal Sorumluluk Seçmeli 3+0+0 3 4 Türkçe
SGV 232 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre Seçmeli 3+0+0 3 4 Türkçe
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri