Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Lisans)

İnşaat Mühendisliği

1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
TDB 101 Türk Dili I Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
YDB 101 İngilizce I Zorunlu 2+2+0 3 3 Türkçe
FIZ 111 Fizik I Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
KIM 111 Genel Kimya Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
MAT 111 Matematik I Zorunlu 4+0+0 4 6 Türkçe
INS 101 Mühendislik Çizimi Zorunlu 2+2+0 3 6 Türkçe
INS 103 İnşaat Mühendisliğine Giriş Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
AVU 001 Akademik Danışmanlık ve Oryantasyon Zorunlu 1+0+0 1 1 Türkçe
Toplam 21 30
2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
TDB 102 Türk Dili II Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
YDB 102 İngilizce II Zorunlu 2+2+0 3 3 Türkçe
FIZ 112 Fizik II Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
MAT 112 Matematik II Zorunlu 4+0+0 4 6 Türkçe
INS 102 Mühendislik Jeolojisi Zorunlu 2+0+0 2 3 Türkçe
MHN 112 Statik Zorunlu 4+0+0 4 6 Türkçe
ENF 102 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 1+2+0 2 2 Türkçe
INS XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
Toplam 22 30
2. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
INS 104 Bilgisayar Programlama Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
INS 106 Mesleki İngilizce Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ATA 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
MAT 211 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 4+0+0 4 6 Türkçe
MHN 211 Sayısal Analiz Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
MHN 213 İstatistik Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
MHN 223 Malzeme Bilimi Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
MHN 225 Mukavemet I Zorunlu 4+0+0 4 6 Türkçe
Toplam 19 30
4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ATA 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
INS 202 Yapı Malzemesi Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
INS 204 Ölçme Bilgisi Zorunlu 2+2+0 3 4 Türkçe
MHN 224 Dinamik Zorunlu 4+0+0 4 6 Türkçe
MHN 226 Mukavemet II Zorunlu 4+0+0 4 6 Türkçe
MHS XXX Fakülte Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
INS XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
SSEÇ Sosyal Seçmeli Seçmeli 2+0+0 0 0 Türkçe
Toplam 21 30
4. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
INS 222 Yapı Elemanları Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
INS 224 İnşaat Makinaları Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
4. Yarıyıl Fakülte/YO Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
MHS 212 Girişimcilik Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 214 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 216 İnsan Kaynakları ve Yönetim Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 218 Temel İletişim Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 220 Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 222 Bilimsel Araştırma Teknikleri Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 226 Satış Yönetimi Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 228 İşletme Yönetimi Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 230 Stratejik Yönetim Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 232 Beden Dili Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 234 İş Hukuku Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
5. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
INS 301 Zemin Mekaniği Zorunlu 4+0+0 4 5 Türkçe
INS 303 Yapı Statiği I Zorunlu 4+0+0 4 5 Türkçe
INS 305 Ulaşım I Zorunlu 4+0+0 4 5 Türkçe
INS 399 Mesleki Staj I Zorunlu 0+0+3 0 3 Türkçe
INS 307 Akışkanlar Mekaniği Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
INS XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 4 Türkçe
MHS XXX Fakülte Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
Toplam 19 30
5. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
INS 313 Yapılarda Yalıtım Seçmeli 2+0+0 2 4 Türkçe
INS 315 Şantiye Tekniği Seçmeli 2+0+0 2 4 Türkçe
5. Yarıyıl Fakülte/YO Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
MHS 331 Mühendislik Etiği Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 311 Işığın Doğası Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 313 Linux ve Uygulamaları Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 315 Mühendislik Deneylerinde Hata Analizi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 317 Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Alternatif Yakıtlar Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 319 Bilim ve Sanat Tarihi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 321 Astronomi Tarihi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 323 Matematiksel Düşünme Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 325 Katı Modelleme Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 327 Temel Elektrik Bilgisi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 329 Çevre Sağlığı ve Teknolojisi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
6. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
INS 302 Hidrolik Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
INS 304 Yapı Statiği II Zorunlu 4+0+0 4 5 Türkçe
INS 306 Ulaşım II Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
INS 314 Betonarme I Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
INS 316 Hidroloji Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
INS XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 19 30
6. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
INS 312 Mimarlık Bilgisi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
INS 318 Mühendislik Ekonomisi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
INS 320 Mühendislik Matematiği Seçmeli 3+0+1 3 5 Türkçe
7. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
INS 403 Su Kaynakları Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
INS 499 Mesleki Staj II Zorunlu 0+0+2 0 3 Türkçe
INS 407 Çelik Yapılar Zorunlu 4+0+0 4 6 Türkçe
INS 415 Betonarme II Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
INS XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 1+2+0 3 5 Türkçe
INS XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 16 30
7. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
INS 401 Proje Tasarımı Seçmeli 1+2+0 3 5 Türkçe
INS 405 Sulama ve Kurutma Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
INS 411 Kıyı ve Liman Yapıları Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
INS 423 Ulaşım III Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
INS 413 Çağdaş Yapılarda Taşıyıcı Sistem Tasarımı Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
INS 417 İçme Suları Tasfiyesi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
INS 419 Dayanma Yapıları Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
INS 421 Tüneller Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
8. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
INS 406 Temeller Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
INS 400 Bitirme Çalışması Zorunlu 0+6+0 3 10 Türkçe
INS XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
INS XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
INS XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 15 30
8. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
INS 408 Su Temini ve Çevre Sağlığı Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
INS 428 Betonarme Projelerinin Bilgisayar Yardımı ile Çözümü Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
INS 420 Baraj Projelendirme Esasları Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
INS 424 Deprem Mühendisliğine Giriş Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
INS 426 Yapı Yönetimi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
INS 410 Yapı Statiği III Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
INS 414 Sonlu Elemanlar Yöntemi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri