Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Lisans)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
YDB 101 İngilizce I Zorunlu 2+2+0 3 3 Türkçe
TDB 101 Türk Dili I Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
ICM 105 Mimarlık Kavramları ve Mekan Bilgisi Zorunlu 3+0+0 2 3 Türkçe
ICM 113 Mimari Anlatım Teknikleri I Zorunlu 2+2+0 3 6 Türkçe
ICM 111 Temel Tasarım Zorunlu 2+6+0 5 9 Türkçe
ICM121 İç Mimari Tasarıma Giriş I Zorunlu 2+2+0 3 6 Türkçe
AVU 001 Akademik Danışmanlık ve Oryantasyon Zorunlu 2+0+0 1 1 Türkçe
Toplam 19 30
2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
YDB 102 İngilizce II Zorunlu 2+2+0 3 3 Türkçe
TDB 102 Türk Dili II Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
ICM 122 İç Mimari Tasarıma Giriş II Zorunlu 2+2+0 3 6 Türkçe
ICM 108 Yapı Bilgisi Zorunlu 2+0+0 2 4 Türkçe
ICM 112 Mimari Anlatım Teknikleri II Zorunlu 2+2+0 3 6 Türkçe
ENF 102 Temel Bilgi Teknolojiler Kullanımı Zorunlu 1+2+0 2 2 Türkçe
ICM 114 Mimarlık ve Sanat Tarihi I Zorunlu 2+0+0 2 3 Türkçe
ICM 255 Sunum Teknikleri Zorunlu 1+2+0 2 4 Türkçe
Toplam 19 30
2. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
SSEC XXX Sosyal Seçmeli Seçmeli 2+0+0 0 0 Türkçe
3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ATA 201 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
ICM 221 İç Mimari Tasarımı I Zorunlu 2+6+0 5 9 Türkçe
ICM 203 Taşıyıcı Sistemler Zorunlu 2+2+0 3 4 Türkçe
ICM 205 Malzeme ve Detay Bilgisi I Zorunlu 2+0+0 2 3 Türkçe
ICM 209 Bilgisayar Destekli Tasarım I Zorunlu 2+2+0 3 5 Türkçe
ICM 211 Mimarlık ve Sanat Tarihi II Zorunlu 2+0+0 2 3 Türkçe
ICM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 1+2+0 2 4 Türkçe
Toplam 19 30
3. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ICM 152 Maket Yapım Teknikleri Seçmeli 2+2+0 2 4 Türkçe
ICM 253 Perspektif Seçmeli 1+2+0 2 4 Türkçe
ICM 261 Mimari Fotoğrafcılık Seçmeli 1+2+0 2 4 Türkçe
ICM 255 Grafik Tasarım ve Sunum Teknikleri Seçmeli 1+2+0 2 4 Türkçe
ICM 257 Serbest Resim Seçmeli 1+2+0 2 4 Türkçe
ICM 259 İç Mimaride Renk Seçmeli 1+2+0 2 4 Türkçe
4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ATA 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
ICM 202 İç Mimari Tasarımı II Zorunlu 2+6+0 5 9 Türkçe
ICM 204 Malzeme ve Detay Bilgisi II Zorunlu 2+2+0 3 5 Türkçe
ICM 206 Bilgisayar Destekli Tasarım II Zorunlu 2+2+0 3 5 Türkçe
MHS XXX Fakülte Seçmeli I Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
ICM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 4 Türkçe
ICM 210 Mimarlık ve Sanat Tarihi III Zorunlu 2+0+0 2 3 Türkçe
Toplam 19 30
4. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ICM 256 El Sanatları ve Süslemecilik Seçmeli 2+0+0 2 4 Türkçe
ICM 252 İç mekanda Mimari Sitiller Seçmeli 2+0+0 2 4 Türkçe
ICM 260 Anadolu`da Geleneksel Türk Evi Seçmeli 2+0+0 2 4 Türkçe
ICM 258 Sürdürebilir Tasarım Seçmeli 2+0+0 2 4 Türkçe
4. Yarıyıl Fakülte/YO Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
MHS 212 Girişimcilik Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
ICM 214 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 216 İnsan Kaynakları ve Yönetimi Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 218 Temel İletişim Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 220 Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 222 Bilimsel Araştırma Teknikleri Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 226 Satış Yönetimi Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 228 İşletme Yönetimi Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 230 Stratejik Yönetim Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 232 Beden Dili Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 234 İş Hukuku Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
5. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ICM 321 İç Mimari Tasarımı III Zorunlu 2+6+0 5 9 Türkçe
ICM 309 Mobilya Tarihi Zorunlu 2+2+0 2 3 Türkçe
ICM 305 Teknik Donatım ve Tesisat Zorunlu 1+2+0 2 4 Türkçe
ICM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 1+2+0 2 4 Türkçe
MHS XXX Fakülte Seçmeli II Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
ICM 001 Staj I Zorunlu 0+0+2 0 3 Türkçe
ICM 311 Estetik Zorunlu 3+0+0 3 4 Türkçe
Toplam 16 30
5. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ICM 357 Üç Boyutlu Modelleme Teknikleri Seçmeli 1+2+0 2 4 Türkçe
ICM 353 Bilgisayar Destekli Grafik Anlatımları Seçmeli 1+2+0 2 4 Türkçe
ICM 359 Mimari Similasyon Seçmeli 1+2+0 2 4 Türkçe
ICM 361 Mimari Render ve Animasyon Seçmeli 1+2+0 2 4 Türkçe
5. Yarıyıl Fakülte/YO Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
MHS 331 Mühendislik Etiği Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 311 Işığın Doğası Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 313 Linux ve Uygulamaları Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 315 Mühendislik Deneylerinde Hata Analizi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 317 Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Alternatif Yakıtlar Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 319 Bilim Tarihi ve Sanat Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 321 Astronomi Tarihi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 323 Matematiksel Düşünme Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 325 Katı Modelleme Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 327 Temel Elektrik Bilgisi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 329 Çevre Sağlığı ve Teknolojisi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
6. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ICM 302 İç Mimari Tasarımı IV Zorunlu 2+6+0 5 9 Türkçe
ICM 304 Rölöve Zorunlu 2+2+0 3 7 Türkçe
ICM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 4 Türkçe
ICM 310 Mimari Akustik ve Aydınlatma Zorunlu 3+0+0 2 4 Türkçe
ICM306 Mobilya Tasarımı Zorunlu 2+2+0 3 6 Türkçe
Toplam 15 30
6. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ICM 358 Mimari Akımlar Seçmeli 2+0+0 2 4 Türkçe
ICM 364 Anadolu`da Türk Sanatı Seçmeli 2+0+0 2 4 Türkçe
ICM 360 Verneküler Mimarlık Seçmeli 2+0+0 2 4 Türkçe
ICM 362 Ekolojik Mimarlık Seçmeli 2+0+0 2 4 Türkçe
7. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ICM 421 İç Mimari Tasarım V Zorunlu 2+6+0 5 9 Türkçe
ICM 403 İç Mekan Restorasyonu Zorunlu 2+2+0 3 6 Türkçe
ICM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 4 Türkçe
ICM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 4 Türkçe
ICM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 4 Türkçe
ICM 002 Staj II Zorunlu 0+0+2 0 3 Türkçe
Toplam 14 30
7. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ICM 451 Sanat Kuramları Seçmeli 2+0+0 2 4 Türkçe
ICM 453 Tasarım Kuramları Seçmeli 2+0+0 2 4 Türkçe
ICM 455 Ergonomi Seçmeli 2+0+0 2 4 Türkçe
ICM 459 Tasarımda İnsan-Mekan İlişkisi Seçmeli 2+0+0 2 4 Türkçe
ICM 461 Kültür ve Mekan Seçmeli 2+0+0 2 4 Türkçe
ICM 457 Estetik Seçmeli 2+0+0 2 4 Türkçe
ICM 463 Koruma ve Yeniden Kullanım Seçmeli 2+0+0 2 4 Türkçe
ICM 465 20.yy Mimarlığı Seçmeli 2+0+0 2 4 Türkçe
8. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ICM 422 Bitirme Projesi Zorunlu 0+6+0 3 10 Türkçe
ICM 404 Meslek Pratiği ve Etiği Zorunlu 2+2+0 3 5 Türkçe
ICM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 2+2+0 3 5 Türkçe
ICM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 2+2+0 3 5 Türkçe
ICM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 2+2+0 3 5 Türkçe
Toplam 15 30
8. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ICM 452 Mutfak Tasarımı Seçmeli 2+2+0 3 5 Türkçe
ICM 454 Banyo/WC Tasarımı Seçmeli 2+2+0 3 5 Türkçe
ICM 456 Engelliler İçin Tasarım Seçmeli 2+2+0 3 5 Türkçe
ICM 458 Vitrin Tasarımı Seçmeli 2+2+0 3 5 Türkçe
ICM 460 Sahne Tasarımı Seçmeli 2+2+0 3 5 Türkçe
ICM 464 Eğtim yapıları İç Mekan Tasarımı Seçmeli 2+2+0 3 5 Türkçe
ICM 466 Spor yapıları İç Mekan Tasarımı Seçmeli 2+2+0 3 5 Türkçe
ICM 462 Fuar Alanları ve Stant Tasarımı Seçmeli 2+2+0 3 5 Türkçe
ICM 468 Endüstrıyel Ürün Tasarımı Seçmeli 2+2+0 3 5 Türkçe
ICM 470 Peyzaj Tasarımı Seçmeli 2+2+0 3 5 Türkçe
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri