Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Lisans)

Harita Mühendisliği

1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
YDB 101 İngilizce I Zorunlu 2+2+0 3 3 Türkçe
FIZ 111 Fizik I Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
KIM 111 Genel Kimya Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
MAT 111 Matematik I Zorunlu 4+0+0 4 6 Türkçe
HRT 101 Ölçme Bilgisi I Zorunlu 2+2+0 3 6 Türkçe
HRT 103 Harita Mühendisliğe Giriş Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
TDB 101 Türk Dili I Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
AVU 001 Akademik Danışmanlık ve Oryantasyon Zorunlu 1+0+0 1 1 Türkçe
Toplam 21 30
2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
YDB 102 İngilizce II Zorunlu 2+2+0 3 3 Türkçe
FIZ 112 Fizik II Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
MAT 112 Matematik II Zorunlu 4+0+0 4 6 Türkçe
HRT 102 Ölçme Bilgisi II Zorunlu 2+2+0 3 6 Türkçe
HRT 104 Jeodezik Hesaplamalar Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
ENF 102 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 1+2+0 2 2 Türkçe
TDB 102 Türk Dili II Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
SSEC Sosyal Seçmeli Seçmeli 2+0+0 0 0 Türkçe
Toplam 20 30
3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ATA 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
MAT 211 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 4+0+0 4 6 Türkçe
MHN 211 Sayısal Analiz Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
MHN 227 Mühendislik Mekaniği Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
HRT 201 GNSS Ölçmeleri Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
MHN 215 İstatistik Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 18 30
4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ATA 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
HRT 204 Dengeleme Hesabı Zorunlu 4+0+0 4 7 Türkçe
HRT 206 Bilgisayar Des. Hrt. Yapımı Zorunlu 2+2+0 3 7 Türkçe
HRT 208 Arazi Uygulaması Zorunlu 0+4+0 2 7 Türkçe
MHS XXX Fakülte Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
HRT XXX Bölümü Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 16 30
4. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
HRT 202 Taşınmaz Mal Hukuku Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
HRT 210 Koordinat Sistemleri Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
HRT 212 Alet Bilgisi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
HRT 214 Madencilik Ölçmeleri Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
HRT 216 Jeodezik Ağ Tasarımı Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
4. Yarıyıl Fakülte/YO Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
MSH 212 Girişimcilik Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MSH 214 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 216 İnsan Kaynakları ve Yönetimi Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 218 Temel İletişim Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 220 Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 222 Bilimsel Araştırma Teknikleri Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 226 Satış Yönetimi Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 228 İşletme Yönetimi Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 230 Stratejik Yönetim Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 232 Beden Dili Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 234 İş Hukuku Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
5. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
HRT 301 Staj 1 Zorunlu 0+0+2 0 3 Türkçe
HRT 313 Kamulaştırma Tekniği Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
HRT 303 Fotogrametri Zorunlu 4+0+0 4 7 Türkçe
HRT 305 Aplikasyon ve Özel Ölçmeler Zorunlu 2+2+0 3 7 Türkçe
MHS XXX Fakülte Seçmeli Seçmeli 3+0+0 2 3 Türkçe
HRT XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 15 30
5. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
HRT 307 Hidrografik Ölçmeler Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
HRT 309 Fiziksel Jeodezi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
HRT 311 Lazer Tarama Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
HRT 315 Kartoğrafya Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
5. Yarıyıl Fakülte/YO Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
MHS 331 Mühendislik Etiği Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 311 Işığın Doğası Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 313 Linux ve Uygulamaları Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 315 Mühendislik Deneylerinde Hata Analizi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 317 Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Altarnatif Yakıtlar Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 319 Bilim ve Sanat Tarihi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 321 Astronomi Tarihi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 323 Matematiksel Düşünme Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 325 Katı Modelleme Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 327 Temel Elektrik Bilgisi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 329 Çevre Sağlığı ve Teknolojisi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
6. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
HRT XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
HRT 310 Kadastro Bilgisi Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
HRT 304 Veri Denetim ve İrdelemesi Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
HRT 302 Matematik Jeodezi Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
HRT 306 Kentsel Alan Düzenlemesi Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
HRT XXX Bölüm Seçmel Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 18 30
6. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
HRT 312 CBS Veri Mod. ve Algoritmalar Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
HRT 314 Bölge ve Şehir Planlama Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
HRT 316 Deformasyon Ölçmeleri ve Analizi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
HRT 318 Yerel Yön. Harita Müh. Uygulamaları Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
HRT 308 Dijital Görüntü İşleme Seçmeli 2+2+0 3 5 Türkçe
7. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
HRT 403 Ulaşım Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
HRT 409 Staj 2 Zorunlu 0+0+2 0 3 Türkçe
HRT XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
HRT XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
HRT 401 Coğrafi Bilgi Sistemleri Zorunlu 2+2+0 3 6 Türkçe
HRT 405 Uzaktan Algılama Zorunlu 2+2+0 3 6 Türkçe
Toplam 15 30
7. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
HRT 407 Kırsal Alan Düzenlemesi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
HRT 411 Kent Bilgi Sistemleri Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
HRT 413 Mesleki Uygulamalar Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
HRT 415 Konumsal Bilgi Sistemleri Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
HRT 417 Jeodezi Tarihi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
8. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
HRT XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
HRT XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
HRT 408 Kıyı ve Kıyı Yönetimi Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
HRT 414 Arazi Yönetimi Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
HRT 416 Bitirme Çalışması Zorunlu 0+6+0 3 10 Türkçe
Toplam 15 30
8. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
HRT 404 Uydu Jeodezisi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
HRT 410 Jeoid ve Düşey Datum Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
HRT 412 İmar Uygulama ve Çevre İlişkileri Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
HRT 402 Taşınmazların Değerlendirilmesi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri