Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Lisans)

Gıda Mühendisliği

1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
TDB 101 Türk Dili I Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
KIM 111 Genel Kimya Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
FIZ 111 Fizik I Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
GDM 103 Gıda Mühendisliğine Giriş Zorunlu 2+0+0 2 3 Türkçe
MAT 111 Matematik I Zorunlu 4+0+0 4 6 Türkçe
YDB 101 İngilizce I Zorunlu 2+2+0 3 3 Türkçe
BIY 111 Biyoloji Zorunlu 2+2+0 3 5 Türkçe
AVU 101 Akademik Danışmanlık ve Oryantasyon Zorunlu 1+0+0 1 1 Türkçe
Toplam 21 30
2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
YDB 102 İngilizce II Zorunlu 2+2+0 3 3 Türkçe
FIZ 112 Fizik II Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
MAT 112 Matematik II Zorunlu 4+0+0 4 6 Türkçe
GDM 100 Analitik Kimya Zorunlu 2+0+2 3 6 Türkçe
GDM 102 Organik Kimya Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
ENF 102 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 1+2+0 2 2 Türkçe
TDB 102 Türk Dili II Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
SSEC XXX Sosyal seçmeli Seçmeli 2+0+0 0 0 Türkçe
Toplam 20 30
3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ATA 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
MAT 211 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 4+0+0 4 6 Türkçe
MHN 211 Sayısal Analiz Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
MHN 213 İstatistik Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
GDM 203 Gıda Kimyası I Zorunlu 2+0+2 3 6 Türkçe
GDM 201 Termodinamik Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 18 30
4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
GDM 202 Fizikokimya Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
ATA 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
GDM 204 Akışkanlar Mekaniği Zorunlu 2+2+0 3 5 Türkçe
GDM 206 Gıda Kimyası II Zorunlu 2+0+2 3 6 Türkçe
GDM 208 Kütle ve Enerji Denklikleri Zorunlu 2+2+0 3 5 Türkçe
GDM 210 Genel Mikrobiyoloji Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
MHS XXX Fakülte Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
Toplam 19 30
4. Yarıyıl Fakülte/YO Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
MHS 212 Girişimcilik Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 214 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 216 İnsan Kaynakları ve Yönetimi Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 218 Temel İletişim Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 220 Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 222 Bilimsel Araştrıma Teknikleri Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 226 Satış Yönetimi Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 228 İşletme Yönetimi Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 230 Stratejik Yönetim Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 232 Beden Dili Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 234 İş Hukuku Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
5. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
GDM 301 Temel İşlemler I Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
GDM 303 Isı ve Kütle Transferi Zorunlu 2+2+0 3 7 Türkçe
MHS XXX Fakülte Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
GDM 315 Reaksiyon Kinetiği Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
GDM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
GDM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 17 30
5. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
GDM 307 Enstrümental Gıda Analiz. Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
GDM 313 Tıbbi ve Fonksiyonel Gıdalar Kimyası Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
GDM 309 Gıda Biyokimyası Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
GDM 317 Biyoteknoloji Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
GDM 311 Yağ Teknolojisi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
5. Yarıyıl Fakülte/YO Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
MHS 331 Mühendislik Etiği Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 311 Işığın Doğası Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 313 Linux ve Uygulamaları Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 315 Mühendislik Deneylerinde Hata Analizi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 317 Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Alternatif Yakıtlar Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 319 Bilim ve Sanat Tarihi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 321 Astronomi Tarihi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 323 Matematiksel Düşünme Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 325 Katı Modelleme Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 327 Temel Elektrik Bilgisi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 329 Çevre Sağlığı ve Teknolojisi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
6. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
GDM 318 Beslenme Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
GDM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
GDM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
GDM 304 Gıda Mikrobiyolojisi Zorunlu 3+0+2 4 7 Türkçe
GDM 302 Temel İşlemler II Zorunlu 2+2+0 3 7 Türkçe
Toplam 16 30
6. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
GDM 308 Hububat Teknolojisi Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
GDM 310 Gıda Toksikolojisi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
GDM 314 Gıda Mühendisliğinde Özel Konular Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
GDM 312 Meyve ve Sebze Teknolojisi Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
GDM 316 Et Teknolojisi Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
GDM 320 Malzeme Bilimi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
7. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
GDM 401 Proses Kontrol Zorunlu 2+0+0 2 6 Türkçe
GDM 403 Temel İşlemler Uygulamaları Zorunlu 0+4+0 2 6 Türkçe
GDM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
GDM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
GDM 499 Staj Zorunlu 0+0+2 0 3 Türkçe
GDM 415 Gıda Kalite Sağlama Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 13 30
7. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
GDM 417 Gıda Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
GDM 413 Gıda Maddelerinin Ambalajlanması Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
GDM 405 Süt Teknolojisi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
GDM 407 Gıda Kontrolunda Temel Kalite İndisleri Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
GDM 411 Mikrobiyal Kalite Kontrol Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
8. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
GDM 400 Bitirme Çalışması Zorunlu 0+6+0 3 10 Türkçe
GDM 402 Gıda İşletmeleri Tasarımı Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
GDM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
GDM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
GDM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 15 30
8. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
GDM 404 Gıda İşletmelerinde HACCP Uygulamaları Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
GDM 408 Gıda Mevzuatı Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
GDM 410 Ürün Geliştirmede Optimum Beslenme Yaklaşımı Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
GDM 412 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
GDM 414 Mesleki İngilizce Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri