Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Lisans)

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
YDB 101 İngilizce I Zorunlu 2+2+0 3 3 Türkçe
FIZ 111 Fizik I Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
KIM 111 Genel Kimya Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
MAT 111 Matematik I Zorunlu 4+0+0 4 6 Türkçe
EEM 101 Algoritma ve Programlama I Zorunlu 3+2+0 4 6 Türkçe
EEM 111 Elektrik Elektronik Mühendisliğine Giriş Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
TDB 101 Türk Dili I Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
AVU 001 Akademik Danışmanlık ve Oryantasyon Zorunlu 1+0+0 1 1 Türkçe
Toplam 22 30
2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
YDB 102 İngilizce II Zorunlu 2+2+0 3 3 Türkçe
FIZ 112 Fizik II Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
MAT 112 Matematik II Zorunlu 4+0+0 4 6 Türkçe
EEM 114 Programlama Dilleri Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
TDB 102 Türk Dili II Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
ENF 102 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 1+2+0 2 2 Türkçe
EEM 110 Olasılık Teorisi Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
SSEC Sosyal Seçmeli Seçmeli 2+0+0 0 0 Türkçe
Toplam 20 30
3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ATA 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
MAT 211 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 4+0+0 4 6 Türkçe
EEM 215 Devreler-I Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
EEM 219 Sayısal Tasarım Zorunlu 2+2+0 3 6 Türkçe
EEM 217 Elektrik Mühendisliğinde Malzeme Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 201 Temel Elektrik Laboratuvarı Zorunlu 0+0+2 1 5 Türkçe
Toplam 16 30
4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ATA 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
EEM 224 Elektromanyetik Alanlar Zorunlu 4+0+0 4 7 Türkçe
EEM 220 Mühendislik Matematiği Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
EEM 226 Devreler-II Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
EEM 222 Elektroniğe Giriş Zorunlu 4+0+0 4 7 Türkçe
MHS XXX Fakülte Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
Toplam 18 30
4. Yarıyıl Fakülte/YO Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
MHS 212 Girişimcilik Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 214 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 216 İnsan Kaynakları ve Yönetimi Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 218 Temel İletişim Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 222 Bilimsel Araştırma Teknikleri Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 226 Satış Yönetimi Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 220 Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 230 Stratejik Yönetim Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 232 Beden Dili Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 234 İş Hukuku Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
5. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
EEM 317 Analog Elektronik Zorunlu 3+0+0 3 7 Türkçe
EEM 319 Sinyaller Sistemler Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
EEM 311 Sayısal Analiz Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
EEM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 399 Temel Staj Zorunlu 0+0+2 0 3 Türkçe
MHS XXX Fakülte Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
Toplam 14 30
5. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
EEM 341 Elektromanyetik Dalgalar Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 343 Enerji Dönüşümü Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 345 Kontrol Sistemlerine Giriş Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
5. Yarıyıl Fakülte/YO Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
MHS 331 Mühendislik Etiği Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 311 Işığın Doğası Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 313 Linux ve Uygulamaları Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 315 Mühendislik Deneylerinde Hata Analizi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 317 Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Altarnatif Yakıtlar Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 319 Bilim ve Sanat Tarihi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 321 Astronomi Tarihi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 323 Matematiksel Düşünme Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 325 Katı Modelleme Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 327 Temel Elektrik Bilgisi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 329 Çevre Sağlığı ve Teknolojisi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
6. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
EEM 302 Elektronik Laboratuvarı Zorunlu 0+0+2 1 5 Türkçe
EEM 324 İletişim Tekniği Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 338 Elektrik Makinaları Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 328 Sayısal Elektronik Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 368 İletişim Laboratuarı Zorunlu 0+0+2 1 5 Türkçe
Toplam 14 30
6. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
EEM 332 Mikrodalga Tekniği Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 334 Bilgisayar İletişimi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 350 Mekatronik Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 352 Yapay Sinir Ağları Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
7. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
EEM 411 Mikroişlemciler Zorunlu 2+2+0 3 7 Türkçe
EEM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 499 Mesleki Staj Zorunlu 0+0+2 0 3 Türkçe
Toplam 15 30
7. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
EEM 431 Antenler Ve Propagasyon Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 433 Sayısal Haberleşme Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 435 İletişim Elektroniği Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 437 Görüntü İşleme Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 441 Endüstriyel Elektronik Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 443 Sayısal Kontrol Sistemleri Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 445 Güç Sistemlerinde Koruma Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 447 Astronomide Veri Analizi I Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 463 Adaptif Filtreler Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 461 Bilgisayar Ağları Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 469 Mühendislik Termodinamiği I Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 479 Optimizasyon Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 471 Mobil Uygulama Geliştirme Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 473 Bilgisayar Destekli Mühendislik Çizimi I Seçmeli 2+2+0 3 5 Türkçe
EEM 475 Akışkanlar Mekaniği Seçmeli 2+2+0 3 5 Türkçe
8. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
EEM 400 Bitirme Projesi Zorunlu 0+6+0 3 10 Türkçe
EEM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 480 Sayısal İşaret İşleme Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 15 30
8. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
EEM 482 Güç Dağıtım Sistemleri Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 452 Yüksek Gerilim Tekniği Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 436 Elektromanyetik Uyumluluk Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 438 Gezgin Haberleşme Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 448 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 460 Enerji İletimi ve Dağıtımı Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 464 Örüntü Tanıma Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 472 Aydınlatma Tekniği Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 468 Astronomide Veri Analizi II Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 470 Kablosuz Enerji İletimi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 474 Sürücü Sistemler Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 476 Güç Elektroniği Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 478 Yenilenebilir Enerji Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 484 Enerji Dönüşümü Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 486 Python ile Interaktif Programlamaya Giriş Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
EEM 488 Yapay Zeka Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri