Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Lisans)

Bilgisayar Mühendisliği

1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
YDB 101 İngilizce I Zorunlu 2+2+0 3 3 Türkçe
FIZ 111 Fizik I Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
KIM 111 Genel Kimya Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
MAT 111 Matematik I Zorunlu 4+0+0 4 6 Türkçe
BIL 101 Algoritma ve Programlama I Zorunlu 3+2+0 4 6 Türkçe
BIL 103 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
TDB 101 Türk Dili I Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
AVU 001 Akademik Danışmanlık ve Oryantasyon Zorunlu 1+0+0 1 1 Türkçe
Toplam 22 30
2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
YDB 102 İngilizce II Zorunlu 2+2+0 3 3 Türkçe
FIZ 112 Fizik II Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
MAT 112 Matematik II Zorunlu 4+0+0 4 6 Türkçe
BIL 102 Algoritma Ve Programlama II Zorunlu 2+2+0 3 6 Türkçe
BIL 110 Olasılık Teorisi Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
TDB 102 Türk Dili II Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
ENF 102 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 1+2+0 2 2 Türkçe
SSEÇ XXX Sosyal Seçmeli Seçmeli 2+0+0 0 0 Türkçe
Toplam 20 30
3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ATA 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
MAT 211 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 4+0+0 4 6 Türkçe
BIL 215 Devreler I Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
BIL 219 Sayısal Tasarım Zorunlu 2+2+0 3 6 Türkçe
BIL 201 Ayrık Yapılar Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
BIL223 Nesneye Dayalı Programlama Zorunlu 2+2+0 3 5 Türkçe
Toplam 18 30
4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ATA 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
BIL 202 Otomata Teorisi Zorunlu 3+0+0 3 7 Türkçe
BIL 210 Veri Yapıları Zorunlu 3+0+0 3 7 Türkçe
BIL 220 Mühendislik Matematiği Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
MHS XXX Fakülte Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
BIL224 Bilgisayar Mimarisi Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
Toplam 16 30
4. Yarıyıl Fakülte/YO Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
MHS 212 Girişimcilik Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 214 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 216 İnsan Kaynakları ve Yönetim Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 218 Temel İletişim Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 220 Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 222 Bilimsel Araştırma Teknikleri Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 226 Satış Yönetimi Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 228 İşletme Yönetimi Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 230 Stratejik Yönetim Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 232 Beden Dili Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
MHS 234 İş Hukuku Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
5. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
BIL 303 İşletim Sistemleri Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
BIL 319 Sinyaller Sistemler Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
BIL 399 Temel Staj Zorunlu 0+0+2 0 3 Türkçe
BIL XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
MHS XXX Fakülte Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
BIL 311 Sayısal Analiz Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
Toplam 14 28
5. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
BIL 341 Web Programlama Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BIL 345 Kontrol Sistemlerine Giriş Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BIL 349 Derleyici Tasarımı Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BIL 347 İleri Java Programlama Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BIL 349 Algoritma Tasarım ve Analizi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
5. Yarıyıl Fakülte/YO Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
MHS 331 Mühendislik Etiği Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 311 Işığın Doğası Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 313 Linux ve Uygulamaları Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 315 Mühendislik Deneylerinde Hata Analizi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 317 Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Alternatif Yakıtlar Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 319 Bilim ve Sanat Tarihi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 321 Astronomi Tarihi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 323 Matematiksel Düşünme Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 325 Katı Modelleme Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 327 Temel Elektrik Bilgisi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
MHS 329 Çevre Sağlığı ve Teknolojisi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
6. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
BIL 306 Bilgisayar Ağları Zorunlu 2+2+0 3 5 Türkçe
BIL 304 Veri Tabanı Yönetimi Zorunlu 2+2+0 3 5 Türkçe
BIL 308 Sistem Programlama Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
BIL XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BIL XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BIL 338 Yapay Sinir Ağları Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 18 30
6. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
BIL 332 Sayısal İşaret İşleme Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BIL 334 İletişim Tekniği Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BIL 336 Otomatik Kontrol Sistemleri Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BIL 350 Kriptografi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
7. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
BIL 411 Mikroişlemciler Zorunlu 2+2+0 3 7 Türkçe
BIL XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BIL XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BIL XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BIL XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BIL 499 Mesleki Staj Zorunlu 0+0+2 0 3 Türkçe
Toplam 15 30
7. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
BIL 431 Robot Teknolojisi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BIL 433 Sayısal Haberleşme Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BIL 435 Yapay Öğrenme Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BIL 437 Görüntü İşleme Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BIL 439 Bulanık Mantık Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BIL 441 Sayısal Kontrol Sistemleri Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BIL 451 Mobil Uygulama Geliştirme Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BIL 443 Mesleki İngilizce Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BIL 445 Optimizasyon Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BIL 455 Bilgisayar Destekli Mühendislik Çizimi I Seçmeli 2+2+0 3 5 Türkçe
BIL 463 Adaptif Filtreler Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BIL 421 İleri Web Programlama Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
8. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
BIL 400 Bitirme Projesi Zorunlu 0+6+0 3 10 Türkçe
BIL 404 Yapay Zekâ Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
BIL XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BIL XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BIL 450 Yazılım Mühendisliği Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 15 30
8. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
BIL 432 Bilgisayarlı Görü Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BIL 434 Paralel Bilgisayarlar Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BIL 438 Veri Madenciliği Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BIL 440 Bilgisayar Grafiği Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri