İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
IKT 101 İktisada Giriş Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
KYB 103 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3+0+0 3 4 Türkçe
MAT 101 Sosyal Bilimler İçin Matematik I Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
TDB 101 Türk Dili I Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
YDB 101 İngilizce I Zorunlu 2+2+0 3 3 Türkçe
ISL 101 İşletme Bilimine Giriş Zorunlu 3+0+0 3 7 Türkçe
UTİ 100 Akademik Danışmanlık ve Oryantasyon Seçmeli 1+0+0 1 1 Türkçe
Toplam 20 30
2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ISL 108 Davranış Bilimleri Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
ENF 102 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 1+2+0 2 2 Türkçe
ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
TDB 102 Türk Dili II Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
YDB 102 İngilizce II Zorunlu 2+2+0 3 3 Türkçe
ISL 104 Uluslararası İşletmecilik Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
UTI 104 Dış Ticaret İşlemleri Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
XXX XXX Fakülte Seçmeli Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 21 30
3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
IKT 203 Mikro İktisat Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
ISL 213 Muhasebe I Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
UAI 209 İstatistik Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
UAI 205 Uluslararası Hukuk Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
MLY 217 Kamu Maliyesi Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
XXX XXX Fakülte Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
Toplam 17 30
3. Yarıyıl Fakülte/YO Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ISG 030 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 3+0+0 3 4 Türkçe
KYB 207 Kamu Personel Yönetimi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
IKT 202 Makro İktisat Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
ISL 226 Muhasebe II Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
ISL 206 Borçlar Hukuku Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
MLY 202 Vergi Hukuku Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
XXX XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 4 Türkçe
XXX XXX Fakülte Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
Toplam 16 30
4. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
IKT 216 Bölgesel İktisat Seçmeli 3+0+0 3 4 Türkçe
IKT 208 Tarım Ekonomisi Seçmeli 3+0+0 3 4 Türkçe
ISL 240 Gelir Yönetimi Seçmeli 3+0+0 3 4 Türkçe
ISL 242 Lojistik İşletmeciliği Seçmeli 3+0+0 3 4 Türkçe
4. Yarıyıl Fakülte/YO Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
XXX XXX Girişimcilik Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
XXX XXX Demokrası Kültürü Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
IIB 222 Protokol ve Görgü Kuralları Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
5. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
IKT 301 Uluslararası İktisat Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
ISL 309 Ticaret Hukuku Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
IKT 305 Para Teorisi ve Politikası Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
XXX XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
XXX XXX Fakülte Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
XXX XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
Toplam 17 30
5. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
UTI 310 Rekabet Hukuku Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
UTI 351 Denizyolu Taşımacılığı Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
UTI 353 Güvenlik ve Risk Yönetimi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
UTI 307 Ekonomik Büyüme ve Gelişme Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
UTI 309 Ekonomik Entegrasyon ve AB Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
IIB 319 Mentörlük Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BNF 351 Bilgisayarlı Muhasebe Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
5. Yarıyıl Fakülte/YO Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
KYB 393 Kamu Yönetiminde Etik Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
İŞL 311 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
KYB 301 Türk Siyasal Hayatı Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
KYB 331 Siyasal Pazarlama Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
6. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
UTI 304 Pazarlama İlkeleri Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
ISL 302 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
IKT 304 İktisadi Düşünceler Tarihi Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
XXX XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
XXX XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
XXX XXX Fakülte Seçmeli Seçmeli 2+2+0 3 5 Türkçe
Toplam 18 30
6. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
UTI 306 Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
UTI 302 Türk Vergi Sistemleri Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
UTI 314 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
ISL 306 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
ISL 320 Muhasebe Standartları Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
ISL 304 Pazarlama Stratejileri ve Araştırmaları Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
7. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
IKT 401 Ekonometri Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
IKT 403 Türkiye Ekonomisi Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
ISL 405 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
XXX XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
XXX XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
UTI 407 E-Ticaret Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 18 30
7. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ISL 407 Otel İşletmeciliği Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
ISL 409 Müzakere Teknikleri Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
ISL 437 Tedarik Zinciri Yönetimi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
ISL 403 Maliyet Muhasebesi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
UTI 413 Tüketici Davranışları Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
UTI 403 Sürdürülebilir Kalkınma Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
UTI 411 Uluslararası Finans Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
8. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
UTI 402 Uluslararası Pazarlama Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
UTI 406 İthalat ve İhracat Yönetimi Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
XXX XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
XXX XXX Fakülte Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
UTI 410 Ticaret ve Gümrük Düzenlemeleri Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
UTI 400 Bitirme Projesi Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 18 30
8. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
BNF 450 Tahvil ve Bono Piyasaları Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
ISL 402 Şirketler Muhasebesi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
ISL 404 Sermaye Piyasası Analizi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
ISL 420 Operasyonlar Stratejisi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BNF 402 Finansal Varlıkları Değerlenme Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BNF 410 Finansal Denetim Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
ISL 416 Risk Yönetimi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri