İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
IKT 101 İktisada Giriş Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
UAI 105 Siyaset Bilimi I Zorunlu 3+0+0 3 7 Türkçe
KYB 103 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3+0+0 3 4 Türkçe
ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
TDB 101 Türk Dili I Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
YDB 101 İngilizce I Zorunlu 2+2+0 3 3 Türkçe
SBUI 100 Akademik Danışmanlık ve Oryantasyon Zorunlu 1+0+0 1 1 Türkçe
UAI 101 Uluslararası İlişkilere Giriş Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
Toplam 20 30
2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
UAI 102 Siyaset Bilimi II Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
ISL 108 Davranış Bilimleri Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
ENF 102 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 1+2+0 2 2 Türkçe
ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
TDB 102 Türk Dili II Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
YDB 102 İngilizce II Zorunlu 2+2+0 3 3 Türkçe
UAI 104 Türkiye ve Türk Dünyası Zorunlu 3+0+0 3 4 Türkçe
XXX XXX Fakülte Seçmeli Zorunlu 2+0+0 2 3 Türkçe
XXX XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
Toplam 22 30
2. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
UAI 110 Avrupa Birliği Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
ISL 114 Bilgi Toplumu Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
KYB 118 Sivil Toplum Örgütleri Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
IKT 203 Mikro İktisat Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
UAI 201 Siyasi Tarih Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
UAI 205 Uluslararası Hukuk Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
UAI 207 Uluslararası Politika I Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
XXX XXX Fakülte Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
ISL 201 İstatistik I Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 18 30
4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
UAI 204 Uluslararası Politika II Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
UAI 210 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
XXX XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
XXX XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 4 Türkçe
IKT 202 Makro İktisat Zorunlu 2+0+0 3 6 Türkçe
ISL 202 İstatistik II Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
Toplam 17 30
4. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
UAI 202 Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler Seçmeli 3+0+0 3 4 Türkçe
ISL 250 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
IKT 212 Doğal Kaynaklar Ekonomisi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
KYB 290 Kamu Politikası Seçmeli 3+0+0 3 4 Türkçe
KYB 294 Kentleşme ve Kent Politikası Seçmeli 3+0+0 3 4 Türkçe
KYB 296 Cevre Ekonomisi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
KYB 292 Temel Hak ve Hürriyetler Seçmeli 2+0+0 2 4 Türkçe
5. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
UAI 301 Türk Dış Politikası Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
KYB 301 Türk Siyasal Hayatı Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
XXX XXX Bölüm Seçmeli Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
XXX XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
UAI 414 Medya ve Siyaset Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
UAI 416 Diplomatik İngilizce Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 18 30
5. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
KYB 311 Siyasal Düşünceler Tarihi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
IIB 319 Mentörlük Seçmeli 1+2+0 2 5 Türkçe
KYB 391 Kültür ve Siyaset Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
UTI 309 Ekonomik Entegrasyon ve AB Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
UTI 307 Ekonomik Büyüme ve Gelişme Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
KYB 331 Siyasal Pazarlama Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
6. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
UAI 314 AB Hukuku Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
ISL 302 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
UAI 304 Ortadoğu Siyaseti Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
XXX XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
XXX XXX Fakülte Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
UAI 316 Uluslararası Anlaşmazlık Çözümü Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 18 30
6. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
UTI 308 Çokuluslu Şirketler Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
KYB 398 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
UTI 302 Türk Vergi Sistemleri Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
UAI 358 Çin ve Türk İlişkileri Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
6. Yarıyıl Fakülte/YO Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
XXX XXX Girişimcilik Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
7. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
IKT 403 Türkiye Ekonomisi Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
ISL 405 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
XXX XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
UAI 411 Türkiye’nin Rusya ve Ortadoğu Politikaları Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
KYB 407 Çağdaş Siyasal Akımlar Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
UAI 443 Küresel Güçler ve Dünya Politikası Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 18 30
7. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
IKT 401 Ekonometri Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
KYB 447 Borçlar Hukuku Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
MLY 451 İktisadi Büyüme ve Kalkınma Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
KYB 419 Türk İslam Düşünce Tarihi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
UTI 403 Sürdürülebilir Kalkınma Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
8. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
XXX XXX Fakülte Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
UAI 402 Devletler Özel Hukuku Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
UAI 404 Uluslararası Güncel Sorunlar Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
XXX XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
XXX XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
UAI 400 Bitirme Projesi Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 18 30
8. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
UAI 408 Türk Medeniyet Tarihi Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
ISL 434 Takım Kurma ve Motivasyon Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
KYB 416 Türk Medeniyet Tarihi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
KYB 418 Demografi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
KYB 402 Siyaset Psikolojisi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
KYB 424 Çevre Yönetimi ve Politikası Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri