Fen Edebiyat Fakültesi (Lisans)

Türk Dili ve Edebiyatı

1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
TDE 101 Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 2+2+0 3 6 Türkçe
TDE 103 Türkiye Türkçesi I Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 105 Yeni Türk Edebiyatı I Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 107 Eski Türk Edebiyatı I Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 109 Türkçe Kompozisyon I Zorunlu 2+2+0 3 5 Türkçe
YDB 101 İngilizce I Zorunlu 2+2+0 3 3 Türkçe
AVU 001 Akademik Danışmanlık ve Oryantasyon Zorunlu 1+0+0 1 1 Türkçe
Toplam 19 30
2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
TDE 102 Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 2+2+0 3 5 Türkçe
TDE 104 Türkiye Türkçesi II Zorunlu 2+2+0 3 5 Türkçe
TDE 106 Yeni Türk Edebiyatı II Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
ENF 102 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 1+2+0 2 2 Türkçe
TDE 108 Eski Türk Edebiyatı II Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
YDB 102 İngilizce II Zorunlu 2+0+0 3 3 Türkçe
TDE 110 Türkçe Kompozisyon II Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
SSEC XXX Sosyal Seçmeli Seçmeli 2+0+0 0 0 Türkçe
Toplam 20 30
3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
TDE 201 Osmanlı Türkçesi III Zorunlu 2+2+0 3 6 Türkçe
TDE 203 Türk Halk Edebiyatı I Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 205 Yeni Türk Edebiyatı III Zorunlu 2+2+0 3 6 Türkçe
TDE 207 Eski Türk Edebiyatı III Zorunlu 2+2+0 3 6 Türkçe
TDE 209 Edebiyat Bilgi ve Teorileri Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
ATA 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
Toplam 17 30
4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
TDE 202 Osmanlı Türkçesi IV Zorunlu 2+2+0 3 6 Türkçe
TDE 204 Türk Halk Edebiyatı II Zorunlu 2+2+0 3 5 Türkçe
TDE 206 Yeni Türk Edebiyatı IV Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 208 Eski Türk Edebiyatı IV Zorunlu 2+2+0 3 5 Türkçe
ATA 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
TDE XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
FEF XXX Fakülte Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
Toplam 19 30
4. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
TDE 210 Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatı Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 212 Batı Edebiyatı Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
4. Yarıyıl Fakülte/YO Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
FEF 202 Girişimcilik Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
FEF 206 Beden Dili Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
FEF 208 Bilimsel Araştırma Teknikleri Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
FEF 210 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
FEF 212 İş Hukuku Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
FEF 214 Temel İletişim Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
FEF 216 Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
5. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
TDE 301 Yeni Türk Edebiyatı V Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 303 Eski Türk Edebiyatı V Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 305 Türk Lehçeleri I Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 18 30
5. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
TDE 307 Arapça Dilbilgisi I Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 311 Dünya Edebiyatı Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 313 Hikâye Tahlili Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 315 Karşılaştırmalı Edebiyat Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 309 Farsça Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
6. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
TDE 302 Yeni Türk Edebiyatı VI Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
TDE 304 Eski Türk Edebiyatı VI Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
TDE 306 Türk Lehçeleri II Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
FEF XXX Fakülte Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
TDE XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 17 30
6. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
TDE 316 Türk Dili Tarihi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 310 Dilbilim Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 312 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 314 Anlambilim Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 308 Arapça Dilbilgisi II Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
6. Yarıyıl Fakülte/YO Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
FEF 302 Bilim Tarihi ve Sanat Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
FEF 304 Matematiksel Düşünce Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
FEF 306 Çevre Sağlığı ve Teknolojisi Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
FEF 308 Bilim Etiği Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
FEF 310 Davranış Bilimleri Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
FEF 312 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
7. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
TDE 401 Edebiyat Akımları Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 407 Söz Dizimi Uygulamaları Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 18 30
7. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
TDE 409 Orhon Türkçesi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 411 Anadolu ve Rumeli Ağızları Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 413 Poetika Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 415 Edebiyatımızda Eleştiri Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 423 Türk Tiyatro Tarihi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 425 Yazar ve Üslup Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 403 Editörlük ve Redaksiyon Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 417 Uygur Türkçesi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 419 Orta Türkçe Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
8. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
TDE 402 Bitirme Çalışması Zorunlu 0+6+0 3 10 Türkçe
TDE 404 Metin Şerhi Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 418 Anadolu Mitolojisi Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 420 Edebiyat ve Çok Kültürlülük Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 15 30
8. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
TDE 406 Çocuk Edebiyatı Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 410 Deyim ve Atasözleri Bilgisi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 412 Yaratıcı Yazarlık Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri