Fen Edebiyat Fakültesi (Lisans)

Türk Dili ve Edebiyatı

1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
TDE 101 Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 2+2+0 3 6 Türkçe
TDE 103 Türkiye Türkçesi I Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 105 Yeni Türk Edebiyatı I Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 107 Eski Türk Edebiyatı I Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 109 Türkçe Kompozisyon Zorunlu 2+2+0 3 6 Türkçe
YDB 101 İngilizce I Zorunlu 2+2+0 3 3 Türkçe
Toplam 18 30
2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
TDE 102 Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 2+2+0 3 5 Türkçe
TDE 104 Türkiye Türkçesi II Zorunlu 2+2+0 3 5 Türkçe
TDE 106 Yeni Türk Edebiyatı II Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
ENF 102 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 1+2+0 2 2 Türkçe
TDE 108 Eski Türk Edebiyatı II Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
YDB 102 İngilizce II Zorunlu 2+0+0 3 3 Türkçe
XXX XXX Üniversite Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 20 30
3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
TDE 201 Osmanlı Türkçesi III Zorunlu 2+2+0 3 6 Türkçe
TDE 203 Türk Halk Edebiyatı I Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 205 Yeni Türk Edebiyatı III Zorunlu 2+2+0 3 6 Türkçe
TDE 207 Eski Türk Edebiyatı III Zorunlu 2+2+0 3 6 Türkçe
TDE 209 Edebiyat Bilgi ve Teorileri Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
ATA 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
Toplam 17 30
4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
TDE 202 Osmanlı Türkçesi IV Zorunlu 2+2+0 3 6 Türkçe
TDE 204 Türk Halk Edebiyatı II Zorunlu 2+2+0 3 6 Türkçe
TDE 206 Yeni Türk Edebiyatı IV Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 208 Eski Türk Edebiyatı IV Zorunlu 2+2+0 3 6 Türkçe
ATA 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
XXX XXX ÜniversiteSeçmeli Seçmeli 3+0+0 3 3 Türkçe
AVS XXX Üniversite Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
Toplam 19 30
5. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
TDE 301 Yeni Türk Edebiyatı V Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 303 Eski Türk Edebiyatı V Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 305 Türk Lehçeleri I Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
XXX XXX Üniversite Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 18 30
5. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
TDE 307 Arapça Dilbilgisi I Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 311 Dünya Edebiyatı Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 313 Hikâye Tahlili Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 315 Karşılaştırmalı Edebiyat Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 309 Farsça Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
6. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
TDE 302 Yeni Türk Edebiyatı VI Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 304 Eski Türk Edebiyatı VI Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 306 Türk Lehçeleri II Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
XXX XXX Üniversite Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 18 30
6. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
TDE 316 Türk Dili Tarihi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 310 Dilbilim Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 312 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 314 Anlambilim Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 308 Arapça Dilbilgisi II Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
7. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
TDE 401 Edebiyat Akımları Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 407 Söz Dizimi Uygulamaları Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 18 30
7. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
TDE 409 Orhon Türkçesi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 411 Anadolu ve Rumeli Ağızları Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 413 Poetika Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 415 Edebiyatımızda Eleştiri Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 423 Türk Tiyatro Tarihi Seçmeli 3+0+0 3 3 Türkçe
TDE 425 Yazar ve Üslup Seçmeli 3+0+0 3 3 Türkçe
TDE 403 Editörlük ve Redaksiyon Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 417 Uygur Türkçesi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 419 Orta Türkçe Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 421 Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatı Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
8. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
TDE 402 Bitirme Çalışması Zorunlu 0+6+0 3 10 Türkçe
TDE 404 Metin Şerhi Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 418 Anadolu Mitolojisi Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 420 Edebiyat ve Çok Kültürlülük Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
TDE 406 Çocuk Edebiyatı Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
Toplam 15 30
AVS KODLU SEÇMELİ DERSLER
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
AVS 202 Resim 0+2+0 2 2 Türkçe
AVS 204 Fotoğrafçılık 0+2+0 2 2 Türkçe
AVS 206 Müzik 0+2+0 2 2 Türkçe
AVS 208 Batı Sanat tarihi 2+0+0 2 2 Türkçe
AVS 210 İslam Sanatı tarihi 2+0+0 2 2 Türkçe
AVS 212 Türk Sanatı 1+1+0 2 2 Türkçe
AVS 214 Atletizm 1+1+0 2 2 Türkçe
AVS 224 Basketbol 2+0+0 2 2 Türkçe
AVS 218 Dağcılık 2+0+0 2 2 Türkçe
AVS 220 Tenis 2+0+0 2 2 Türkçe
AVS 252 Folklor 2+0+0 2 2 Türkçe
AVS 254 Etkili İletişim 0+2+0 2 2 Türkçe
AVS 256 İlk ve Acil Yardım 0+2+0 2 2 Türkçe
AVS 258 Sağlıklı Beslenme İlkeleri 2+0+0 2 2 Türkçe
AVS 230 Temel Osmanlı Türkçesi 2+0+0 2 2 Türkçe
AVS 232 Temel Rusça 2+0+0 2 2 Türkçe
AVS 234 Temel İtalyanca 2+0+0 2 2 Türkçe
AVS 266 WEB Tasarımı 2+0+0 2 2 Türkçe
AVS 268 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2+0+0 2 2 Türkçe
AVS 270 Demokrasi Kültürü 2+0+0 2 2 Türkçe
AVS 272 Ekonomi 2+0+0 2 2 Türkçe
AVS 274 Gen Teknolojisinin Toplumsal Etkileri 2+0+0 2 2 Türkçe
AVS 246 İslam Tarihi 2+0+0 2 2 Türkçe
AVS 278 Proje Yönetimi ve Girişimcilik 2+0+0 2 2 Türkçe
AVS 288 Beden Eğitimi 2+0+0 2 2 Türkçe
AVS 280 Kendini Savunma 2+0+0 2 2 Türkçe
AVS 286 Topluma Hizmet Uygulamaları 2+0+0 2 2 Türkçe
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri