Fen Edebiyat Fakültesi (Lisans)

Biyokimya

1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
TDB 101 Türk Dili I Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
KIM 103 Genel Kimya I- Laboratuarı Zorunlu 0+0+2 1 3 Türkçe
BIO 103 Genel Biyoloji Zorunlu 3+0+2 4 5 Türkçe
MAT 117 Matematik I Zorunlu 4+0+0 4 6 Türkçe
FIZ 101 Genel Fizik I Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
YDB 101 İngilizce I Zorunlu 2+2+0 3 3 Türkçe
KIM 101 Genel Kimya I Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
AVU 001 Akademik Danışmanlık ve Oryantasyon Zorunlu 1+0+0 1 1 Türkçe
Toplam 21 30
2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
TDB 102 Türk Dili II Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
KIM 102 Genel Kimya II Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
BKM 104 Genel Kimya II - Laboratuarı Zorunlu 0+0+2 1 3 Türkçe
MAT 118 Matematik II Zorunlu 3+0+0 3 6 Türkçe
FIZ 102 Genel Fizik II Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
ENF 102 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 1+2+0 2 2 Türkçe
YDB 102 İngilizce II Zorunlu 2+2+0 3 3 Türkçe
BKM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 4 Türkçe
SSEC Sosyal Seçmeli Zorunlu 2+0+0 0 0 Türkçe
Toplam 20 30
2. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
BKM 106 Hücre Biyolojisi Seçmeli 3+0+0 3 4 Türkçe
3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
BKM 205 Biyoistatistik Zorunlu 3+0+0 3 7 Türkçe
ATA 201 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
BKM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 3 Türkçe
BKM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 3 Türkçe
BKM 211 Organik Kimya I Zorunlu 2+0+0 2 6 Türkçe
BKM 201 Analitik Kimya I Zorunlu 2+0+2 3 4 Türkçe
BKM 203 Anorganik Kimya Zorunlu 2+0+0 2 5 Türkçe
Toplam 18 30
3. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
BKM 207 Ekolojik Biyokimya Seçmeli 3+0+0 3 3 Türkçe
BKM 209 Mikrobiyoloji Seçmeli 3+0+0 3 3 Türkçe
BKM 213 Atık Değerlendirme ve Arıtma Yöntemleri Seçmeli 3+0+0 3 3 Türkçe
BKM 215 Anotomi Seçmeli 3+0+0 3 3 Türkçe
BKM 219 Kimya ve Sağlık Seçmeli 3+0+0 3 3 Türkçe
4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
BKM 202 Analitik Kimya II Zorunlu 2+0+2 3 6 Türkçe
BKM 204 Biyoorganik Kimya Zorunlu 3+0+2 4 7 Türkçe
BKM 206 Kemometri Zorunlu 2+0+0 2 4 Türkçe
BKM 210 Organik Kimya II Zorunlu 2+0+2 3 6 Türkçe
ATA 202 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Zorunlu 2+0+0 2 2 Türkçe
BKM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
FEF XXX Fakülte Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 2 Türkçe
Toplam 18 30
4. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
BKM 208 Histoloji Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
BKM 218 Nanobiyoteknolojiye Giriş Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
5. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
BKM 301 Biyoteknoloji Zorunlu 3+0+0 3 4 Türkçe
BKM 303 Biyokimya I Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
BKM 305 Biyokimya I - Laboratuarı Zorunlu 0+0+2 1 2 Türkçe
BKM 307 Biyofizikokimya Zorunlu 2+0+0 2 4 Türkçe
BKM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 3 Türkçe
BKM 311 Staj Zorunlu 0+8+0 4 3 Türkçe
BKM XXX Böüm Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
BKM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
BKM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
Toplam 22 30
5. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
BKM 309 Sekonder Metabolitler Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
BKM 313 Gen Teknolojileri ve Uygulaması Seçmeli 3+0+0 2 3 Türkçe
BKM 315 Genetik Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
BKM 317 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Seçmeli 3+0+0 3 3 Türkçe
6. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
BKM 302 Biyokimya II Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
BKM 304 Biyokimya II -Laboratuarı Zorunlu 0+0+2 1 2 Türkçe
BKM 306 İmmunoloji Zorunlu 4+0+0 4 5 Türkçe
BKM 308 Biyoanorganik Kimya Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
BKM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 4 Türkçe
BKM 312 Staj Zorunlu 0+8+0 4 3 Türkçe
BKM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 3 Türkçe
FEF XXX Fakülte Seçmeli Seçmeli 2+0+0 2 3 Türkçe
Toplam 23 30
6. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
BKM 314 Biyomateryaller Seçmeli 3+0+0 3 3 Türkçe
BKM 316 Kimyasal Enstürümentasyon Seçmeli 3+0+0 3 3 Türkçe
BKM 310 Beslenme Biyokimyası Seçmeli 3+0+0 3 4 Türkçe
7. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
BKM 405 Biyokimya III Zorunlu 3+0+0 3 5 Türkçe
BKM 407 Biyokimya III- Laboratuarı Zorunlu 0+0+4 2 4 Türkçe
BKM 409 Enzimoloji Zorunlu 2+0+2 3 4 Türkçe
BKM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 3 Türkçe
BKM XXX Bölüm Seçmeli Zorunlu 3+0+0 3 4 Türkçe
BKM 423 Tıbbi Biyokimya Zorunlu 3+0+0 3 3 Türkçe
BKM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 3 Türkçe
BKM 421 Moleküler Biyoloji I Zorunlu 4+0+0 4 4 Türkçe
Toplam 24 30
7. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
BKM 413 Biyokimyada Deney Hayvanları Seçmeli 3+0+0 3 3 Türkçe
BKM 417 Biyolojik Sistemlerde İlaç ve Etken Madde Analizi seçmeli 3+0+0 3 3 Türkçe
BKM 401 Biyoproses Kinetiği Seçmeli 3+0+0 3 3 Türkçe
BKM 415 Enstrumental Analiz Seçmeli 3+0+0 3 4 Türkçe
8. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
BKM 418 Medikal Biyoteknoloji Zorunlu 3+0+0 3 7 Türkçe
BKM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BKM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
BKM XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BKM 424 Moleküler Biyoloji II Zorunlu 3+0+0 3 7 Türkçe
Toplam 15 30
8. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
BKM 408 Endüstriyel Hijyen Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BKM 410 Gıda Hijyeni Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BKM 412 Çevre Biyoteknolojisi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BKM 414 Bitki ve Hayvan Biyoteknolojisi Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BKM 422 Tarımsal Biyoteknoloji Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
BKM 404 Biyoetik Seçmeli 3+0+0 3 6 Türkçe
BKM 420 Adli Kimya Seçmeli 3+0+0 3 5 Türkçe
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri