Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora) (Doktora)

İşletme (Doktora)

1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ISLD 603 İşletme Politikası ve Stratejik Yönetim Zorunlu 3+0+0 3 7 Türkçe
SBE 601 İleri Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3+0+0 3 9 Türkçe
ISLD XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 7 Türkçe
ISLD XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 7 Türkçe
Toplam 12 30
1. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ISLD 613 Hizmet Pazarlaması Seçmeli 3+0+0 3 7 Türkçe
ISLD 609 Örgütsel Davranış Seçmeli 3+0+0 3 7 Türkçe
ISLD 607 Uluslararası Finansal Yönetim Seçmeli 3+0+0 3 7 Türkçe
ISLD 611 İleri Finansal ve Ekonomik Analiz Seçmeli 3+0+0 3 7 Türkçe
ISLD 615 Enflasyon Muhasebesi Seçmeli 3+0+0 3 7 Türkçe
2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ISLD 618 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3+0+0 3 9 Türkçe
ISLD XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 7 Türkçe
ISLD XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 7 Türkçe
ISLD XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 7 Türkçe
Toplam 12 30
2. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ISLD 616 Çatışma ve Kriz Yönetimi Seçmeli 3+0+0 3 7 Türkçe
ISLD 620 Küresel Pazarlama Seçmeli 3+0+0 3 7 Türkçe
ISLD 614 İleri Üretim Yönetimi Seçmeli 3+0+0 3 7 Türkçe
ISLD 622 Değere Dayalı Yönetim Seçmeli 3+0+0 3 7 Türkçe
ISLD 624 İleri Finansal Muhasebe Seçmeli 3+0+0 3 7 Türkçe
ISLD 626 Yaratıcılık ve Problem Çözme Seçmeli 3+0+0 3 7 Türkçe
3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ISLD 631 Yöneylem Araştırması Zorunlu 3+0+0 3 9 Türkçe
ISLD XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 7 Türkçe
ISLD XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 7 Türkçe
ISLD XXX Bölüm Seçmeli Seçmeli 3+0+0 3 7 Türkçe
Toplam 12 30
3. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ISLD 633 Yönetim Ekonomisi Seçmeli 3+0+0 3 7 Türkçe
ISLD 635 Stratejik Yönetim ve Karşılaştırmalı Analiz Seçmeli 3+0+0 3 7 Türkçe
ISLD 637 Finansal Yönetim Seçmeli 3+0+0 3 7 Türkçe
ISLD 639 Vizyoner Liderlik Seçmeli 3+0+0 3 7 Türkçe
ISLD 641 Stratejik Finansman Seçmeli 3+0+0 3 7 Türkçe
4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ISLD 700 Doktora Yeterlilik Sınavı Zorunlu 1+0+0 0 30 Türkçe
Toplam 0 30
5. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ISLD 699 Seminer Zorunlu 0+0+0 0 5 Türkçe
ISLD 700-1 Doktora Tezi Zorunlu 0+0+0 0 25 Türkçe
Toplam 0 30
6. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ISLD 700-2 Doktora Tezi Zorunlu 0+0+0 0 30 Türkçe
Toplam 0 30
7. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ISLD 700-3 Doktora Tezi Zorunlu 0+0+0 0 30 Türkçe
Toplam 0 30
8. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Adı Z/S T+U+L Kredi AKTS Dil
ISLD 700-4 Doktora Tezi Zorunlu 0+0+0 0 30 Türkçe
Toplam 0 30
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri