Diploma Eki Nedir?

Diploma Eki ( Diploma Supplement: DS), uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yeti ve becerilerin ve de bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik, bir yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen belgedir. Orijinal diplomada adi ve kimliği belirtilen kişinin takip edip başarıyla tamamladığı yurtdışı öğrenimin yapı, düzey, bağlam, içerik ve statüsünü tarif etmek üzere verilir. Hiçbir değer yergisi, denklik ve tanıma ifadesi taşımaz. Esnek ve kural empoze etmeyen bir belge olup, zaman, para ve emekten tasarruf sağlamak üzere öngörülmüştür. Yerel gereksinmelere uyarlanabilir tarzda tasarlanmıştır.

Diploma Eki, ulusal kurumlar tarafından, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir. Bu üç kurumun organize ettiği bir ortak kurul tarafından denenmiş ve geliştirilmiş olan bu şablon, Avrupa Birliğinin tüm resmi dillerinde düzenlenmiştir.

Diploma Eki, aşağıdaki ögelerin ifade edildiği sekiz bölümden oluşur:

1. Diploma Ekini hak etmiş olan kişinin kimliği

2. Diploma Ekini hak etme nedenini teşkil eden, kazanılmış yeti

3. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin düzeyi

4. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin içerik ve sonuçları

5. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin işlevi

6. Ek bilgiler

7. Diploma Ekinin resmî tasdiki

8. Ulusal yükseköğrenim sistemi hakkında bilgi

Her sekiz bölümün de doldurulması gerekmektedir. Bilgi sağlanmayan (bos bırakılan) bir bölüm olursa, niçin bos bırakıldığıma dair açıklama sağlamak gerekir. (Örnek bir diploma eki formu için tıklayınız)

Kurumların, Diploma Ekine, diplomanın kendisine uyguladıkları tasdik ve meşrulaştırma süreçlerini aynen uygulamaları gerekmektedir.

Orijinal Diplomada adi verilen kişinin ait olduğu ulusal yükseköğrenim sisteminin bir tarifinin, Diploma Ekine muhakkak iliştirilmesi gerekir. Bu tarif, Ulusal Akademik Bilgi Merkezleri; National Recognition Information Centres (NARICs) adli kuruluştan temin edilir:

 

Diploma Eki Ne Değildir?

·      Bir curriculum vitae (CV) değildir.

·      Transkript (not çizelgesi) veya diploma yerine geçmez.

·      Kendiliğinden akademik veya meslekî tanınmayı garantileyen bir belge değildir.

·      Diploma Ekinin öğrencilere sağladığı kazanımlar nedir?

·      Yurtdışında daha okunabilir ve mukayese edilebilir bir diploma.

·      Öğrencinin akademik güzergâhının ve yurtdışında edindiği yeti ve becerilerin tam bir tarifi

·      Öğrencinin başarı ve yetilerinin nesnel ve âdil değerlendirmesi

·      Geleceğe yönelik olarak yurtdışında iş ve eğitim olanaklarına daha rahat ulaşma olanağı

·      Diploma Ekinin yükseköğretim kurumlarına sağladığı kazanımlar nedir?

·      Akademik ve meslekî tanınmayı artırarak eğitimde verilen yetileri saydam kılar.

·      Ulusal ve kurumsal bağımsızlığı korurken aynı zamanda bütün Avrupa'da benimsenen bir ortak çerçeveye aidiyeti sağlar.

·      Verilen eğitimin farklı bir eğitimsel bağlamda kavranıp anlaşılabilmesini sağlayarak doğru değerlendirmeye alınmasına vesile olur.

·      Kurumun yurtdışında adının yaygınlaşmasına yol açar.

·      Kurumun mezunlarının ulusal ve uluslararası çerçevede iş bulma olanaklarını artırır.

·      Kurumların idarî birimlerine diplomaların içerik ve transfer edilebilirliğine ilişkin tekrar tekrar sorulan bir dizi soruya kendiliğinden cevap vererek zaman kazandırır.

 

Diploma Eki Ne İçin Gereklidir?

Bugün tüm dünyada yeni diploma ve sertifikasyon şekilleri gelişmekte; hızla değişen iktisadî, siyasal ve teknolojik gelişmeler karşısında ülkeler öğrenci başarı değerlendirme tarz ve eğitim sistemlerini sürekli olarak değiştirmektedir. Sayıları hızla artan hareketli yurttaşlar, yeti ve becerilerinin âdil değerlendirmesini talep etmektedir. Yeti ve becerilerin tanınmaması ya da yanlış veya eksik değerlendirilmesi küresel bir sorun haline gelmiştir. Orijinal diploma ve diğer belgeler kendi başlarına yeterli açıklayıcı bilgi arz etmediklerinden dolayı, ayrıntılı ek açıklama tedarik etmeden bir diplomanın düzey ve işlevini kabul ettirmek son derece güç hal almıştır.

·      Diploma Eki bu zorluklara cevaben üretilmiştir

·      Yükseköğretimde saydamlık sağlar.

·      Diploma gibi eğitim belgelerinin süratle dikkate alınmasını sağlar.

·      Hareketliliği kolaylaştırır; Yaşam boyu eğitimi ulaşılabilir kılar.

·      Sahip olunan diploma ve beceriler hakkında âdil, güvenilir ve yetkin bilgi verir.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr
https://www.facebook.com/Avrasya2010 https://twitter.com/Avrasya2010