YDB 102

İngilizce II

Dersin Adı: YDB 102 İngilizce II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli örgün sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Tuğba AYDIN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1.) MyGrammarLab, Foley F, Hall D, Pearson Longman Education, 2012. 2.) World English – Milner M, National Geographic, Heinle Cengage Learning, 2010. 3.) Top Notch Fundamentals – Saslow J, Ascher A, Pearson Longman Education, 2011
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Top Grammar – Finnie R, Frain C, Hill D A, Thomas K, Helbling Languages, 2010. 2.) Essential Grammar in Use – Murphy R, Cambridge University Press, 2007. 3.) Active Grammar – Davis F, Rimmer W, Cambridge University Press
Dersin Amacı Öğrencilerin Yabancı Dil I dersinde A1-A2 seviyede aldıkları İngilizce eğitimini B1-B2 seviyesine taşımaktır. Temel İngilizce dilbilgisi ve iletişim becerilerini dinleme, okuma, yazma ve konuşma gibi günlük uygulamalarını sağlamaktır.
Dersin Özeti

Orta düzeyde (elementary level) yeterli sayıda alıştırmayla hedeflenen dilbilgisi konuları uygulamaya dökülerek yürütülür. İşlenen dilbilgisi konularını pekiştirmek ve bu yapıları günlük dilde uygulamaya dökebilmek için diyaloglar kullanılır. Okuma parçaları ve kelime alıştırmalarıyla konular daha geniş bir çerçevede ele alınır ve öğrencilerin okuma, yazma becerileri ve kelime hazneleri geliştirilir. Online ve interaktif aktivite ve diyaloglarla öğrencilerin öğrendiklerini günlük yaşama uyarlaması sağlanır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.    Genelde işte, okulda, boş zamanlarda vb. karşılaşılan aşina konularda standart bilgilerin ana noktalarını daha ileri seviyede anlar.

2.    Dilin konuşulduğu bir bölgede seyahat ederken karşılarına çıkacak birçok durumla rahatlıkla başa çıkar.

3.    Kişisel ilgi konularında temel metinler oluşturur. Karşılarına çıkabilecek çeşitli toplumsal durumlarda iletişim kurar.

4.    İngilizce olarak deneyimlerini, olayları, beklenti ve isteklerini tanımlar; düşünce ve planlarıyla ilgili sebep belirtip açıklamalar yapar.

5.    Akademik amaçları için uluslararası yayınları takip eder.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Modal verbs: Ability and possibility, making a guess, rules , necessary and unnecessary actions
2. Hafta Modal verbs: Advice and criticism, permission, requests and suggestions, offers, promises and warnings
3. Hafta Conditionals: Present conditionals, first-second-mixed-conditionals
4. Hafta Word order and sentence patterns: Word order in statements, there and it, yes/no questions, wh- questions, subject and object questions
5. Hafta Verbs with: –ing forms and infinitives - Verbs with –ing form, verb with infinitive, verb +object + infinitive, make and let
6. Hafta Reported statements and indirect questions: say, tell, ask, advise, indirect questions
7. Hafta Relative clauses: Relative clauses and pronouns, prepositions
8. Hafta Relative clauses: Relative clauses and pronouns, prepositions
9. Hafta Linking words: And, but, or, because, so, so that, linking words for time, linking words for stories and instruct
10. Hafta Passive forms: The passive, passives with modal and other verbs, to have sth done
11. Hafta Word combinations: Verb+preposition, phrasal verbs, confusing verbs, common collocations
12. Hafta Word formation: Forming nouns-adjectives-verbs, compound nouns and adjectives
13. Hafta Written and spoken English - Punctuation, ways to avoid repeating words, using linking words in writing, using word order for emphasis,
14. Hafta Written and spoken English - Question tags, too and so, either and neither, expressing surprise, shock and pleause, English in conversation
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygular 1 1 1 1 1
PY2) 2. Temel bilimlerin ilgili konularını bilişim alanının uygulamalarına bağlar. 1 1 1 1 1
PY3) 3. Bilgisayar mühendisliği alanındaki olgusal gözlemleri sahip oldukları kuramsal bilgiler çerçevesinde açıklar. 1 1 1 1 1
PY4) 4. İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi(donanım ve yazılım) veya süreci tasarlar 1 1 1 1 1
PY5) 5. Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümler üretir ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY6) 6. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır. 1 1 1 1 1
PY7) 7. Bireysel olarak, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışır. 1 1 1 1 1
PY8) 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yeniler. 1 1 1 1 1
PY9) 9. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlar. 4 4 4 4 4
PY10) 10. Yazılı ve sözlü şekilde etkili iletişim kurabilir. 5 5 5 5 5
PY11) 11. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 2 2 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 9 1 10
Yari Yılsonu sınavı 1 21 3 24
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri