YDB 102

İngilizce II

Dersin Adı: YDB 102 İngilizce II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Uzaktan Eğitim
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans, Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı MyGrammarLab - Mark Foley, DianeHall, PearsonLongmanEducation, 2012
Yardımcı Ders Kitabı 1. Top Grammar – RachelFinnie, CarolFrain, David A. Hill, Karen Thomas, HelblingLanguages, 2010. 2. EssentialGrammar in Use – Raymond Murphy, Cambridge UniversityPress, 2007. 3. Active Grammar – FionaDavis, WayneRimmer, Cambridge UniversityPress, 2011. 4.
Dersin Amacı Yabancı Dil II dersiyle, öğrencilerin Yabancı Dil I dersinde A1 - A2 seviyede aldıkları İngilizce eğitimini B1 - B2 seviyesine taşımaktır. Temel dilbilgisi ve iletişim becerilerini günlük kullanım diline uyarlayabilecek dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini orta düzeyde geliştirmek hedeflenir. Aynı zamanda, öğrencileri İngilizce dilbilgisi ve te
Dersin Özeti

Yabancı Dil II dersi kapsamında verilen İngilizce eğitimi orta düzeyde ( elementarylevel) yeterli sayıda alıştırmayla hedeflenen dilbilgisi konuları uygulamaya dökülerek yürütülür. İşlenen dilbilgisi konularını pekiştirmek ve bu yapıları günlük dilde uygulamaya dökebilmek için diyaloglar kullanılır. Okuma parçaları ve kelime alıştırmalarıyla konular daha geniş bir çerçevede ele alınır ve öğrencilerin okuma, yazma becerileri ve kelime hazneleri geliştirilir. Online ve interaktif aktivite ve diyaloglarla öğrencilerin öğrendiklerini günlük yaşama uyarlaması sağlanır.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  • İngilizcenin konuşulduğu bölgede günlük hayatta karşılaşılan temel kavramları öğrenebilir ve kullanabilir.
  • Öğrenciler bilindik veya kişisel ilgi alanlarıyla ilgili konularla ilgili bağlantılı temel metinler oluşturabilirler.
  • Öğrenciler deneyimlerini, olayları, beklentilerini ve isteklerini tanımlayabilir ve düşünce ve planlarıyla ilgili sebep belirtip açıklamalar yapabilir.
  • Öğrenciler çeşitli komplike olmayan iletişim görevlerini başarıyla yerine getirebilirler.
  • Öğrenciler akademik amaçları için uluslararası yayınları takip edebilir ve anlayabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 14 5
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 35
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Modalverbs - Ability and possibility ( can, could, be ableto), making a guess ( may, might, could, must, can’t, should), rules (must, mustn’t, haveto, be obligedto, be compelledto), necessaryandunnecessaryactions ( need, needn’t, don’thaveto/ needto)
2. Hafta Modal verbs - Advice and criticism (should, oughtto, must, had better), permission (can, may, might, could, be allowedto), requestsandsuggestions, offers, promisesandwarnings ( can, could, would, will, shall)
3. Hafta Conditionals - Present conditionals, first conditional, second conditional, mixedconditionals
4. Hafta Word order and sentence patterns - Word order in statements, thereand it, yes/noquestions, wh- questions, subjectandobjectquestions
5. Hafta Verbs with –ing forms and infinitives - Verbs with –ing form, verbwithinfinitive, verb +object + infinitive, makeandlet
6. Hafta Reported statements and indirect questions - Reported statements and questions, say, tell, ask, advise, indirectquestions
7. Hafta Relative clauses - Relative clauses and pronouns,
8. Hafta Relative clauses -relative clauses and prepositions
9. Hafta Linking words - And, but, or, because, so, sothat, linkingwordsfor time, linkingwordsforstoriesandinstruct
10. Hafta Passive forms - Thepassive, passiveswithmodalandotherverbs, tohavesthdone
11. Hafta Word combinations - Verb+preposition, phrasalverbs, confusingverbs, commoncollocations
12. Hafta Word formation - Formingnouns, formingadjectives, formingverbs, compoundnounsandadjectives
13. Hafta Writtenandspoken English - Punctuation, waystoavoidrepeatingwords, usinglinkingwords in writing, usingwordorderforemphasis,
14. Hafta Written and spoken English - Questiontags, tooandso, eitherandneither, expressingsurprise, shockandpleause, English in conversation
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Biyokimya ile birlikte diğer fen bilimleri alanlarında temel bilgilere sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY2) Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme 1 1 1 1 1
PY3) Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme 1 1 1 1 1
PY4) Biyolojik materyallerin toplanması, preparasyonu ve incelenmesi ile ilgili laboratuar bilgi ve birikimine sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY5) Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme 1 1 1 1 1
PY6) Bilgilerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğini kazanabilme 1 1 1 1 1
PY7) Bilimsel yeniliklere açık olabilme ve kendi ilgi alanına uygulayabilme, 1 1 1 1 1
PY8) Güncel bilgilere ulaşabilme ve öğrendiği bilgileri uygulama yeteneğine sahip olabilme 1 1 1 1 1
PY9) Klasik ve modern biyokimya literatürünü takip edip kullanabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde güçlü bir temel kazanabilme 1 1 1 1 1
PY10) Ülkesine ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincine sahip olabilme ve bilimsel etik kurallara göre davranabilme 1 1 1 1 1
PY11) Biyokimyagerlerin istihdam edildiği alanlarda yapılan çalışmaları anlayabilme, yorumlayabilme ve yürütebilme. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 2 36
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 7 0 1 7
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri