YDB 101

İngilizce I

Dersin Adı: YDB 101 İngilizce I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Uzaktan Eğitim
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzem
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Uygulama
Önerilen Ders Kitabı 1. MyGrammarLab - Mark Foley, Diane Hall, Pearson Longman Education, 2012. 2. World English – Martin Milner, National Geographic, Heinle Cengage Learning, 2010. 1. Top Notch Fundamentals – Joan Saslow, Allen Ascher, Pearson Longman Education, 2011. 2.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Top Notch Fundamentals – Joan Saslow, Allen Ascher, Pearson Longman Education, 2011. 2. English for Life – Tom Hatchinson, Oxford University Press, 2007.
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin Yabancı Dil olarak İngilizce bilgisini ve iletişimsel boyutta kullanabilme yeteneğini, Avrupa Dilleri ortak çerçeve programında A1 / A2 olarak gruplandırılan Elementary düzeyde ve B1 / B2 olarak gruplandırılan Intermediate düzeyde kullanabilecekleri seviyeye getirmektir. Temel dilbilgisi ve iletişim becerilerini günlük kullan
Dersin Özeti

Yabancı Dil I dersi kapsamında verilen İngilizce eğitimi, başlangıç düzeyinde ( beginner level) ve orta düzeyde ( elementary level) yeterli sayıda alıştırmayla hedeflenen dilbilgisi konuları uygulamaya dökülerek yürütülür. İşlenen dilbilgisi konularını pekiştirmek ve bu yapıları günlük dilde uygulamaya dökebilmek için diyaloglar kullanılır. Okuma parçaları ve kelime alıştırmalarıyla konular daha geniş bir çerçevede ele alınır ve öğrencilerin okuma, yazma becerileri ve kelime hazneleri geliştirilir. Online ve interaktif aktivite ve diyaloglarla öğrencilerin öğrendiklerini günlük yaşama uyarlaması sağlanır

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Genel olarak karşılaşılan bilindik konularla ilgili belli standart bilgilerin ana noktalarını anlayabilir, çalışma sırasında karşılaşılan sorunlarla başa çıkabilir

2. Sağlık yönetim alanı ya da diğer alanlarla ilgili konularda temel metinler oluşturabilir

3. Deneyimlerini, olayları, beklentilerini ve isteklerini tanımlayabilir ve düşünce ve planlarıyla ilgili sebep belirtip açıklamalar yapabilir.

4. İş yaşamında komplike olmayan iletişim görevlerini başarıyla yerine getirebilir

5. Akademik amaçları için uluslararası yayınları takip edebilir ve anlayabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Using nouns and articles (Singular and plural nouns, countable and uncountable nouns, articles and special uses of articles, demonstratives)
2. Hafta Pronouns, possessives and quantifiers (Possessive nouns, adjectives and pronouns, subject and object pronouns, reflexive and other pronouns, indefinite pronouns)
3. Hafta Prepositions (Prepositions of place, time and movement, common prepositional phrases)
4. Hafta Adjectives and adverbs (Types of adjectives, types of adverbs, comparative and superlative adjectives, adverbs of degree)
5. Hafta Present Tenses (Present simple of be, have and have got, present simple)present continuous, present simple vs. present continuous)
6. Hafta Present Tenses (Present continuous, present simple vs. present continuous)
7. Hafta Past Tenses (Past simple of be, past simple, past continuous, past simple vs. past continuous)
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Past Tenses (Used to and would, past perfect simple, past perfect continuous)
10. Hafta Present Perfect (Present perfect for past experiences and present results, present perfect with just, already, yet)
11. Hafta Present Perfect (Present perfect with for and since, present perfect vs. past simple)
12. Hafta Present Perfect ( Present perfect continuous, present perfect vs. present perfect continuous)
13. Hafta Future forms (Future with going to, future with will, future with present continuous and present simple)
14. Hafta Future forms ( Future continuous, future perfect, comparing future forms)
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Öğretim sırasında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak deneyimlerini, olayları, beklentilerini ve isteklerini tanımlayabilir ve düşünce ve planlarıyla ilgili sebep belirtip açıklamalar yapabilir. 2 1 2 2 2
PY2) Edindiği bilgileri sağlık yönetimi uygulamalarında kullanır. Göreviyle ilgili uluslararası yayınları takip edebilir ve anlayabilirler 2 2 2 2 2
PY3) Edindiği bilgileri temel düzeydeki bilgi, tutum ve becerileri sağlık yönetimi alanında uygular, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur 1 2 3 3 2
PY4) Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır 2 3 3 2 3
PY5) Sağlık yönetimi alanında karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır 3 3 4 3 4
PY6) Sağlık yönetimi alanında yürütülen Proje süreçleri içinde yer alır 1 2 4 3 4
PY7) Sağlık yönetimi alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır 1 1 1 1 1
PY8) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak sağlık yönetimi alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar 2 2 2 2 2
PY9) Sağlık yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır 2 2 2 2 2
PY10) Bireylerle iyi ve etkili iletişim kurar 2 2 3 2 2
PY11) Alanındaki duygu, düşünce, görüş ve projelerini etkili bir şekilde aktarır 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 2 0 24
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 7 1 0 7
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri