YDB 101

İngilizce I

Dersin Adı: YDB 101 İngilizce I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Okt. Seda ÖKSÜZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1.) MyGrammarLab, Foley M, Hall D, Pearson Longman Education, 2012. 2.) World English–Martin Milner, National Geographic, Heinle Cengage Learning, 2010. 3.) Top Notch Fundamentals–Saslow J, Ascher A, Pearson Longman Education, 2011
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Top Grammar – Finnie R, Frain C, Hill D A, Thomas K, Helbling Languages, 2010. 2.) Essential Grammar in Use – Murphy R, Cambridge University Press, 2007. 3.) Active Grammar – Davis F, Rimmer W, Cambridge University Press,
Dersin Amacı Öğrencilerin İngilizce bilgisini ve iletişimde kullanama yeteneğini, Avrupa Dilleri ortak çerçeve programında A1/A2 Elementary düzeyde ve B1/B2 Intermediate düzeyde kullanabilecekleri seviyeye getirmektir. Günlük dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini orta düzeyde geliştirmek. İngilizce dilbilgisi, telaffuz ve kelime haznelerini genişletmek.
Dersin Özeti

Başlangıç düzeyinde (beginner level) ve orta düzeyde (elementary level) dilbilgisi ve uygulamalar. Dilbilgisi konularını pekiştirme ve bu yapıları günlük dilde uygulama için diyaloglar. Okuma parçaları ve kelime alıştırmaları. Yazma becerileri ve kelime haznelerini geliştirme. Online ve interaktif aktivite ve diyaloglar.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.    Genelde işte, okulda, boş zamanlarda vb. karşılaşılan aşina konularda standart bilgilerin ana noktalarını anlar.

2.    Dilin konuşulduğu bir bölgede seyahat ederken karşılarına çıkacak birçok durumla başa çıkar.

3.    Kişisel ilgi konularında temel metinler oluşturur. Karşılarına çıkabilecek çeşitli toplumsal durumlarda karmaşık olmayan iletişim kurar.

4.    İngilizce olarak deneyimlerini, olayları, beklenti ve isteklerini tanımlar; düşünce ve planlarıyla ilgili sebep belirtip açıklamalar yapar.

5.    Akademik amaçları için uluslararası yayınları takip ederr ve anlar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 5
Proje/Sunum/Seminer 1 5
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Using nouns and articles
2. Hafta Pronouns, possessives and quantifiers
3. Hafta Prepositions
4. Hafta Adjectives and adverbs
5. Hafta Present Tenses
6. Hafta Present Tenses devamı
7. Hafta Past Tenses
8. Hafta Past Tenses
9. Hafta Present Perfect Tense
10. Hafta Present Perfect Tense
11. Hafta Present Perfect (Present perfect with for and since, present perfect vs. past simple)
12. Hafta Present Perfect ( Present perfect continuous, present perfect vs. present perfect continuous)
13. Hafta Future forms
14. Hafta Future forms ( Future continuous, future perfect, comparing future forms)
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 1 1 1 1 1
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 4 4 4 4 4
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 5 5 5 5 5
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 1 5 0 5
Sunum / Seminer hazırlama 1 3 1 4
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 5 2 1 15
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri