HIT 106

Halkla İlişkilerde Uygulama ve Örnek Olaylar

Dersin Adı: HIT 106 Halkla İlişkilerde Uygulama ve Örnek Olaylar
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Aylin DERVİŞ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Suher, İ ve diğerleri. Halkla ilişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013, Eskişehir. 2. URAL GÜZELCİK, Ebru, Stratejik Halkla İlişkiler Uygulamaları, Birsen Yayınevi, 2006, İstanbul 3) PAKSOY ÇEKİRGE, Arzu, Türkiyede’
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları
Dersin Amacı Öğrencilerin alanlarına ait edindikleri teorik bilgileri gerçek iş yaşamından alınan örnek olaylar yardımıyla tartışarak pekiştirmeleridir.
Dersin Özeti
Öğrencilere, özel şirketler, sendikalar, belediyeler, sivil toplum örgütleri, hastaneler,
medya ve kamu kuruluşlarında tecrübe edilmiş uygulamalar seçilmiş olanları
tanı􀀟lmaktadır. Bu uygulamaların olumlu yönleri, hatalı yönleri, eksik yönlerinin analiz
edilerek çağdaş halkla ilişkiler uygulamaları doğrultusunda nasıl daha iyi
olabileceğinin tar􀀟şılması şeklindedir.
Dersin Öğrenim Çıktıları
1. Halkla ilişkilere özgü araştırma konularını ve kapsamını anlar.
2. Halkla ilişkiler konusundaki yönetim becerisini geliştirir.
3. Halkla ilişkiler uygulamalarına ilişkin performansları ölçebilir ve değerlendirebilir.
4. Halkla ilişkiler konusunda karşılaştığı durumlara ilişkin durum analizi yapabilir.
5. Halkla ilişkiler uygulamaları konusunda planlama yapabilir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Örnek Olay Yöntemi Kavramının Tanıtılması
2. Hafta Halkla İlişkiler İle İlgili Örnek Olay Çözümü ( Özel Şirketler)
3. Hafta Halkla İlişkiler İle İlgili Örnek Olay Çözümü (Üniversiteler)
4. Hafta Halkla İlişkiler İle İlgili Örnek Olay Çözümü (Kamu Kuruluşları)
5. Hafta Halkla İlişkiler İle İlgili Örnek Olay Çözümü (İç Halkla İlişkiler)
6. Hafta Halkla İlişkiler İle İlgili Örnek Olay Çözümü (Lobicilik Faaliyetleri)
7. Hafta Halkla İlişkiler İle İlgili Örnek Olay Çözümü (Pazarlama Amaçlı H.İ.)
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Halkla İlişkiler İle İlgili Örnek Olay Çözümü (İmaj Yönetimi)
10. Hafta Halkla İlişkiler İle İlgili Örnek Olay Çözümü (Kriz Yönetimi)
11. Hafta Halkla İlişkiler İle İlgili Örnek Olay Çözümü (Hastanelerde Halkla İlişkiler
12. Hafta Halkla İlişkiler İle İlgili Örnek Olay Çözümü (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar)
13. Hafta Halkla İlişkiler İle İlgili Örnek Olay Çözümü (Sosyal Kampanyalar)
14. Hafta YILSONU SINAVI
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Halkla İlişkiler ve Tanıtım konusunda temel bilgilere sahip olmak 4 4 5 4 5
PY2) PY 02 İnsan kaynakları konusunda temel bilgilere sahip olmak 4 4 4 4 5
PY3) PY 03 Pazarlama konusunda temel bilgilere sahip olmak 4 5 3 4 5
PY4) PY 04 Güzel sanatlar ve estetik konularında temel bilgilere sahip olmak 3 3 3 3 3
PY5) PY 05 Bilgi teknolojileri konusunda temel bilgilere sahip olmak 4 4 3 4 4
PY6) PY 06 Hukukun temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmak 4 4 4 4 5
PY7) PY 07 Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında proje yapabilmek için temel proje bilgilerine sahip olmak 5 5 4 4 5
PY8) PY 08 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi alanında bilgileri özümseyebilmek 4 3 4 4 3
PY9) PY 09 Yabancı dil ve Mesleki Yabancı dil bilgilerine sahip olmak 3 3 3 3 3
PY10) PY 10 Türkçeyi etkili ve düzgün kullanabilmek 4 4 5 4 4
PY11) PY 11 İletişim alanında temel bilgilere sahip olmak 5 5 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 8 8
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri