UTI 413

Tüketici Davranışları

Dersin Adı: UTI 413 Tüketici Davranışları
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç. Dr. Asıf YOLDAŞ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Yavuz Odabaşı ve Gülfidan Barış (2007). Tüketici Davranışı. MediaCat
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Tüketici davranışının çeşitli bileşenlerini açıklamak ve bunları kar amaçlı olan ve/veya kar amaçlı olmayan örgütlerdeki pazarlama uygulamalarını geliştirebilmek için değerlendirmek amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Tüketici davranışlarının incelenmesi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Tüketici davranışını biçimlendiren sosyo-kültürel, psikolojik ve ekonomik etmenleri açıklar.

2.Tüketicilerin farklı özelliklerine göre değişen ilgi, beğeni, ihtiyaç ve isteklerini değerlendirir.

3.Tüketici davranışlarının farklı disiplinlerle ilişkisini açıklar.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tüketici davranışlarına giriş, tüketici davranışı pazarlama ilişkisi, tüketici davranış modelleri
2. Hafta Tüketici davranışını biçimlendiren bireysel farklılıklar
3. Hafta Tüketici yaşam tarzları ve pazar bölümlendirme
4. Hafta Tüketici davranışını biçimlendiren psikolojik süreçler ve durumsal etkiler
5. Hafta Tüketici davranışını biçimlendiren sosyo-kültürel etkenler
6. Hafta Tüketici davranışını biçimlendiren sosyo-kültürel etkenler (devam)
7. Hafta Tüketici karar verme ve satın alma davranışları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Tüketicilerin satın alma ve satın alma sonrası davranışları
10. Hafta Tüketiciler nasıl düşünürler? Tüketicilerin bilişsel yapıları
11. Hafta Tüketiciler nasıl düşünürler? Tüketicilerin bilişsel yapıları
12. Hafta Tüketici davranışları araştırmaları
13. Hafta Yeni tüketici eğilimleri
14. Hafta Tüketim toplumu ve tüketim kültürü tartışmaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 4 3 1 2 1
PY2) PY 1 3 4 1 2
PY3) PY 2 1 2 1 4
PY4) PY 2 2 3 4 2
PY5) PY 2 4 2 3 3
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 148
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri