UTI 401

Uluslararası İktisadi Birleşmeler

Dersin Adı: UTI 401 Uluslararası İktisadi Birleşmeler
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof.Dr.ÖmerGÜRKAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Mehmet Hasgüler ve Mehmet B. Uludağ, Devletlerarası ve Hükümetler-Dışı Uluslararası Örgütler: Tarihçe, Organlar, Belgeler, Politikalar. Ankara: Nobel Yayın-Dağıtım, 2004.
Yardımcı Ders Kitabı Rıdvan Karluk, Uluslararası Ekonomik, Mali ve Siyasi Kuruluşlar. Ankara: Turhan Kitabevi, 1998
Dersin Amacı Uluslararası Örgütler dersinin temel amacı, özellikle 20. yüzyılda giderek ulus devletlerin yanında uluslararası sistemin en önemli aktörlerinden biri haline gelen uluslararası örgütlerin gelişimini ve bu örgütlerin modern uluslararası sistemdeki potansiyel güçlerini, etkilerini ve sınırlılıklarını incelemektir.
Dersin Özeti

Önce küresel ölçekte önemli faaliyetlerde bulunan ve BM’ye bağlı veya onunla yakın işbirliği içinde çalışan küresel örgütler (BM ihtisas kuruluşları başta olmak üzere) üzerinde durulacaktır. Daha sonra Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika kıtalarında farklı alanlarda faaliyet gösteren ve dünya politikasında önemli bir yere sahip olan bölgesel örgütler incelenecek. Türkiye’nin üye olduğu teşkilatlar (AB, NATO, AGİT, KEİT, ECO, İKT gibi) biraz daha ayrıntılı ele alınacak.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Uluslararası ekonomik entegrasyonlar hakkında genel bir bilgi sahibi olmak. (CUSFTA, NAFTA, LAFTA ,CACM, CARIFTA, CARICOM, EFTA,APEC)

Sektörel ekonomik örgütleri tanımak.(ILO, FAO, WIPO)

Uluslararası kalkınmanın finansmanına yönelik kuruluşlar ve bankalar hakkında bilgi sahibi olmak (UNDP, UNIDO, IADB, ADB, AFDB, EIB)

Dünya üretim ve değişim örgütlerini tanımak. Dünyadaki üretim ve ticari gelişmeleri daha iyi anlayabilmek. (GATT, WTO, UNCTAD

Dünya ekonomisine yön veren ekonomik ve finansal kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak. Bu kuruluşların güncel uygulamalarını daha iyi anlayabilmek.(IMF, IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID, CGIAR, G-7-8 , G-24, ECB

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Birleşmiş Milletler: Faaliyet Alanları: Uluslararası Örgütler ve Türkiye
2. Hafta Birleşmiş Milletlere Bağlı Kuruluşlar: Uluslararası Örgütler ve Türkiye
3. Hafta BM’nin Önemli Bazı İhtisas Kuruluşları: Uluslararası Örgütler ve Türkiye
4. Hafta Uluslararası Ekonomik Sistemi Şekillendiren BM Kurumları: Uluslararası Örgütler ve Türkiye
5. Hafta Uluslararası Ekonomik Sistemi Şekillendiren Diğer Kurumlar: Uluslararası Örgütler ve Türkiye
6. Hafta Avrupa’daki Kıtasal Bütünleşme Örgütü: Uluslararası Örgütler ve Türkiye
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Trans-Atlantik (Kuzey Yarımküresi) Örgütleri: Uluslararası Örgütler ve Türkiye
9. Hafta Asya Kıtasındaki Bölgesel Kuruluşlar: Uluslararası Örgütler ve Türkiye
10. Hafta Amerikan Hegemonyasına Karşı Kurulan Örgütler: Uluslararası Örgütler ve Türkiye
11. Hafta Türkiye’nin Öncülüğünü Yaptığı Kuruluşlar: Uluslararası Örgütler ve Türkiye
12. Hafta İslam Dünyası ve Orta Doğu Bölgesinde Kurulan Örgütler: Uluslararası Örgütler ve Türkiye
13. Hafta Amerika ve Afrika Kıtalarındaki Bölgesel Örgütler: Uluslararası Örgütler ve Türkiye
14. Hafta Sonuç ve Değerlendirme: Uluslararası Örgütler ve Türkiye
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Dış Ticaret alanında temel bilgilere sahip olmak ve kullanılan çeşitli belgeleri tanıyabilmek 1 1 1 1 1
PY2) ihracat ve gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak 1 1 1 1 1
PY3) Muhasebede kullanılan temel yöntemleri ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak 1 1 1 1 1
PY4) Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanıyabilmek, pazar araştırmaları yapabilmek ve bunların gerektirdiği pazarlama iletişimini kullanabilmek 1 1 1 1 1
PY5) Uluslararası ticaret oluşumları ve uluslararası ticaret politikaları bilgisine sahip olmak 1 1 1 1 1
PY6) Dış ticaretin lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olmak 1 1 1 1 1
PY7) Bilgisayar ve gerekli programların kullanım bilgisine sahip olmak 1 1 1 1 1
PY8) Dış ticaretin finansmanı bilgisine sahip olmak 1 1 1 1 1
PY9) Uluslararası ticaret ve AB hukuku bilgisine sahip olmak 1 1 1 1 1
PY10) İşletme Yönetimi alanında temel bilgilere ve uluslararası işletmecilik vizyonuna sahip olmak 1 1 1 1 1
PY11) Bitirme projesiyle bilginin araştırılması ve raporlanması pratiğine sahip olmak 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 5 0 70
Uygulamalı Ders 1 16 0 16
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 1 1 1
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 40 1 41
Toplam İş Yükü (Saat) 149
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri